Hà Giang: Nhân lên những “bông hoa đẹp” trong học và làm theo Bác

Thứ sáu, 17/05/2024 14:51
(ĐCSVN) - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thào Hồng Sơn đề nghị những điển hình trong học tập và làm theo Bác, bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố được khen thưởng hôm nay sẽ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tích cực tuyên truyền và lan tỏa sâu rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả để từ đó nhân lên nhiều hơn nữa những “bông hoa đẹp” trong “rừng hoa đẹp” trên địa bàn tỉnh Hà Giang.
 Đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh: Văn Nghị).

Sáng 17/5, Tỉnh ủy Hà Giang tổ chức Hội nghị biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố tiêu biểu năm 2024. Hoạt động nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024).

Đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND - UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh… cùng gần 200 tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Hà Giang trong năm 2024.

Những điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố tiêu biểu giao lưu, chia sẻ tại Hội nghị. (Ảnh: Văn Nghị).

Lan tỏa nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học và làm theo Bác

Xác định rõ đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Việc học tập và làm theo Bác đã tập trung làm tốt 3 vấn đề: Học tập, làm theo và nêu gương. Qua thực tiễn triển khai đã có nhiều cách làm sáng tạo, đạt được nhiều kết quả nổi bật. Đến nay, việc học tập, quán triệt Kết luận số 01-KL/TW và chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm trên địa bàn tỉnh đã đi vào nền nếp, có chiều sâu.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang đã lựa chọn chủ đề học tập và làm theo Bác phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương như về phong cách nêu gương thực hiện Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang; về ý chí tự lực, tự cường, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân để chỉ đạo triển khai trong toàn Đảng bộ. Đặc biệt năm 2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lựa chọn chủ đề: Nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, giảm nghèo bền vững làm nội dung đột phá, đồng thời yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện nhằm tạo sự chuyển biến rõ rệt trong học tập và làm theo Bác.

 Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn và Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vàng Seo Cón trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 tập thể, 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. (Ảnh: Văn Nghị).

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, giáo dục và nghiên cứu, giảng dạy, học tập, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục được đẩy mạnh và đổi mới về nội dung, hình thức. Việc học tập và làm theo Bác đã có sự gắn kết chặt chẽ. Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên được triển khai quyết liệt với phương châm “trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau”, “người giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu” và đã đạt được kết quả tích cực. Trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện, lan tỏa nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả của nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Đảng tốt là do chi bộ tốt; chi bộ tốt là do đảng viên, tập thể chi ủy, người đứng đầu chi ủy tốt”, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở của Hà Giang đã quan tâm, chỉ đạo củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, đứng đầu là đội ngũ cấp ủy, bí thư chi bộ. Đến nay, toàn tỉnh đã có hơn 2.071 chi bộ thôn, tổ dân phố. Đội ngũ bí thư chi bộ đã cùng với chi ủy, chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; hương ước, quy ước, các hoạt động tự quản ở cộng đồng dân cư; quy chế dân chủ ở cơ sở với phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng"…  Nhìn chung, đội ngũ bí thư chi bộ đã có nhiều nỗ lực cố gắng khẳng định vai trò của người đứng đầu ở cơ sở, phát huy tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

 Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tiến và Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Trần Quang Minh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. (Ảnh: Văn Nghị).

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo hướng giải quyết những vấn đề cụ thể, thiết thực

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và biểu dương gần 200 tập thể, cá nhân là những điển hình trong học tập và làm theo Bác, bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Đồng thời khẳng định những kết quả đạt được trong việc học tập và làm theo Bác, xây dựng đội ngũ bí thư chi bộ đã góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, trọng tâm là thực hiện 3 đột phá và 5 nhiệm vụ trọng tâm được đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Trước yêu cầu nhiệm vụ trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới, để phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được và khắc phục những hạn chế trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thào Hồng Sơn đề nghị nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, trực tiếp là người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương và các nghị quyết, kết luận Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về công tác xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, phát huy vai trò đội ngũ bí thư chi bộ…

Các cấp ủy đảng, địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh thường xuyên tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, đưa nội dung học tập và làm theo Bác gắn với học tập, quán triệt nội dung cốt lõi các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào sinh hoạt chi bộ của cấp ủy, tổ chức đảng. Đồng thời tuyên truyền sâu rộng và tích cực hưởng ứng tham gia các cuộc thi về sáng tác, quảng bá các tác phẩm báo chí, văn học nghệ thuật về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân; góp phần từng bước nâng cao nhận thức về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao quà cho 134 bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố tiêu biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Văn Nghị).

Cùng với đó, tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo hướng giải quyết những vấn đề cụ thể, thiết thực, sinh hoạt chi bộ phải thực sự đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu. Xác định rõ đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của các cấp ủy, tổ chức đảng và của mỗi cán bộ, đảng viên. Phấn đấu trên 95% các cuộc họp chi bộ được xếp loại đạt mức tốt trở lên…

Để việc thực hiện các quy định đồng bộ, hiệu quả, đồng chí Thào Hồng Sơn yêu cầu cùng với việc đề cao ý thức giác ngộ của cán bộ, đảng viên, các chi bộ cần phát huy vai trò giám sát của cơ quan dân cử, của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, báo chí và nhân dân. Thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy các cấp đối với việc triển khai Kết luận số 01-KL/TW, chuyên đề năm 2024, Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang; các nghị quyết, kết luận Trung ương 4 khoá XII, XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thào Hồng Sơn đề nghị những tấm gương tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác; bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố được biểu dương, khen thưởng hôm nay sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, phát huy vai trò nêu gương tích cực tuyên truyền, xây dựng và nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả; các cấp ủy đảng, địa phương, đơn vị tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quảng bá về những gương người tốt - việc tốt; định kỳ tổ chức gặp mặt, biểu dương, khen thưởng điển hình tiêu biểu của địa phương, đơn vị, từ đó tạo được hiệu ứng, sức lan tỏa sâu rộng, nhân lên nhiều hơn nữa những “bông hoa đẹp” trong “rừng hoa đẹp” trên địa bàn toàn tỉnh Hà Giang.

Hội nghị cũng được nghe những điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố tiêu biểu giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm quý, cách làm hay, một số khó khăn, hạn chế cũng như những kiến nghị, đề xuất với các cấp ủy giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo góp phần đưa việc học và làm theo Bác tiếp tục đi vào chiều sâu, hiệu quả.

Nhân dịp này, tỉnh Hà Giang vinh danh 1 tập thể, 2 cá nhân tiêu biểu được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 15 tập thể, 29 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; đồng thời trao quà cho 134 đồng chí bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố tiêu biểu trên địa bàn tỉnh./.

Nhóm PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực