Hà Giang: Tăng cường trang bị sách cho cơ sở, xã, phường, thị trấn

Thứ ba, 10/10/2023 15:45
(ĐCSVN) - Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh tiếp tục quan tâm, thực hiện hiệu quả Đề án trang bị sách cho cơ sở, xã, phường, thị trấn; nhân rộng các mô hình hay, hiệu quả; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về văn hóa đọc cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
 Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Quyền Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Văn Long).

Thực hiện Kế hoạch của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc khảo sát triển khai Đề án trang bị sách cho cơ sở, xã, phường, thị trấn, ngày 10/10, đoàn công tác do đồng chí Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại tỉnh Hà Giang. Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn được Ban Bí thư giao Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật là cơ quan thường trực của Đề án.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang tiếp và làm việc với Đoàn. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Vương Ngọc Hà, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy; một số sở, ngành của tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng khẳng định: Việc trang bị sách cho các cơ sở xã, phường, thị trấn có ý nghĩa thiết thực, cần thiết, là cầu nối đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục quan tâm, tổ chức thực hiện hiệu quả Đề án, nhân rộng các mô hình hay, hiệu quả và đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về văn hóa đọc cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Qua đó, cung cấp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân nguồn tin chính thống, hữu ích, tin cậy của Đảng và Nhà nước, giúp nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ ở cơ sở và sự hiểu biết, chấp hành pháp luật trong Nhân dân.

 Đồng chí Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tiếp thu các ý kiến đề xuất, kiến nghị của tỉnh. (Ảnh: Văn Long).

Báo cáo tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vương Ngọc Hà cho biết: Thực hiện Thông báo số 396, ngày 23/11/2010 và Kết luận số 30 của Ban Bí thư về việc thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở, xã, phường, thị trấn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang đã ban hành 11 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng, khai thác các ấn phẩm tại cơ sở. Chỉ đạo các huyện ủy, thành ủy tăng cường vai trò lãnh đạo, giám sát đối với cấp ủy các xã, phường, thị trấn về trách nhiệm trong công tác quản lý, sử dụng sách đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về tầm quan trọng của Đề án. Từ năm 2009 đến nay, toàn tỉnh tiếp nhận gần 800 đầu sách, phân bổ đến Ban Tuyên giáo các cấp, Đảng ủy các xã, phường, thị trấn, Trung tâm Chính trị và thư viện các huyện. Sau khi tiếp nhận, các đầu sách được phân loại, sắp xếp theo từng lĩnh vực, lập sổ quản lý, xây dựng mục lục để thuận lợi cho việc theo dõi, lưu trữ cũng như việc tra cứu của người đọc.

Tuy nhiên, với đặc thù là tỉnh miền núi, địa hình chia cắt, dân cư phân bố không đều, đời sống Nhân dân còn gặp nhiều khó khăn; nhiều thôn nằm cách xa trung tâm xã nên gặp khó trong tiếp cận sách của Đề án. Hầu hết các xã, phường, thị trấn chưa có phòng đọc riêng, thiếu trang, thiết bị phục vụ người đọc. Một bộ phận cán bộ, đảng viên có thói quen khai thác các thông tin trên mạng internet; một bộ phận Nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số còn hạn chế về tiếng Việt nên khó khăn tiếp cận đọc các sách, ấn phẩm…

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh kiến nghị nhiều nội dung với đoàn công tác bổ sung vào Đề án, như: Đề nghị T.Ư tiếp tục trang bị và tăng số lượng đầu sách cho xã, phường, thị trấn; cần nghiên cứu đánh giá nhu cầu thực tiễn tại cơ sở để việc trang bị sách đảm bảo phù hợp với nhu cầu của từng địa phương. Hàng năm, cung cấp thông tin đến Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy về sách gửi đến xã, phường, thị trấn để thuận lợi trong việc theo dõi, tổng hợp.

 Đồng chí Vương Ngọc Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Văn Long).

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Vũ Trọng Lâm tiếp thu, tổng hợp báo cáo cấp trên các ý kiến, kiến nghị của tỉnh về đổi mới thể loại, đa dạng nội dung các đầu sách phù hợp với nhiệm vụ của địa phương và nhu cầu của đồng bào dân tộc; tăng cường sách điện tử, sách nói bằng tiếng dân tộc; hướng dẫn về chế độ, chính sách, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý sách. Cùng với đó, đề nghị tỉnh tiếp tục làm tốt công tác phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đề án đến cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân.

*Trước đó, ngày 9/10, đoàn công tác do đồng chí Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật làm Trưởng đoàn đã đến khảo sát triển khai Đề án trang bị sách cho cơ sở, xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện Bắc Quang. Đoàn đã làm việc với Huyện ủy Bắc Quang và trực tiếp khảo sát tại xã Tân Thành, thăm “Tủ sách Chi bộ” thôn Mỹ Tân, xã Tân Quang.

 Đoàn công tác khảo sát triển khai Đề án tại xã Tân Thành, huyện Bắc Quang. (Ảnh: Văn Long).

Theo đánh giá của đoàn khảo sát, việc quản lý, khai thác Đề án đã được huyện, xã triển khai cơ bản hiệu quả, kịp thời, phục vụ tốt cho việc điều hành, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án, địa phương cần bố trí các nguồn vốn để xây dựng thư viện hoặc tạo các không gian đọc lồng ghép tủ sách pháp luật và sách trong chương trình Nông thôn mới phục vụ cho cán bộ, nhân dân ở cơ sở. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền rộng rãi về văn hóa đọc sách trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Việc thực hiện Đề án cần gắn với quản lý, sử dụng sách với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chủ trương, đường lối của các cấp và đặc biệt gắn với nhu cầu thiết yếu của bà con nhân dân…/.

Nhóm PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực