Hà Giang: Tổ chức thành công Đại hội điểm các dân tộc thiểu số cấp huyện

Thứ tư, 08/05/2024 19:42
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - 140 đại biểu đại diện cho trên 63 nghìn đồng bào các DTTS trong toàn huyện Quang Bình đã về dự Đại hội đại biểu các DTTS lần thứ IV, nhiệm kỳ 2024 - 2029 với chủ đề “Các dân tộc đoàn kết, đổi mới sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập vì Quang Bình phát triển”. Đây là địa phương được tỉnh Hà Giang lựa chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện
 Các đại biểu tặng hoa chúc mừng Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu các DTTS của tỉnh. (Nguồn ảnh: BHG).

Trong 2 ngày 7 - 8/5, huyện Quang Bình long trọng tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ IV năm 2024. Đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Hà Giang dự và phát biểu chỉ đạo.

Huyện Quang Bình là một trong những vùng động lực của tỉnh Hà Giang với 12 dân tộc cùng sinh sống như Kinh, Tày, Mông, La Chí, Pà Thẻn, Nùng, Phù Lá... trong đó, dân tộc thiểu số chiếm 92,5% dân số. Nhiệm kỳ 2019 - 2024, tình hình kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục có những bước phát triển mới, đời sống nhân dân được cải thiện, những chỉ tiêu chủ yếu do Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III đề ra đều đạt và vượt chỉ tiêu.

Đến cuối năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo của huyện còn 9,07%, tỷ lệ hộ cận nghèo còn 7,9%; thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng, tăng 23 triệu đồng so với năm 2019; có 9/15 xã, thị trấn đạt chuẩn Nông thôn mới; 36/44 trường đạt chuẩn Quốc gia, chiếm 81,8%. Toàn huyện có 41 mô hình xóa bỏ các hủ tục tập quán lạc hậu duy trì hiệu quả; 6 làng văn hóa du lịch cộng đồng mang đậm văn hóa truyền thống đặc sắc của các dân tộc…

Với chủ đề “Các dân tộc đoàn kết, đổi mới sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập vì Quang Bình phát triển”, Đại hội đã tập trung thảo luận và đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu thực hiện trong nhiệm kỳ tới với những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể như: Tạo chuyển biến mạnh mẽ về đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn; chú trọng công tác sắp xếp, ổn định dân cư; tập trung giải quyết khó khăn về nhà ở, nước sinh hoạt, cải thiện vệ sinh môi trường; nâng cao trình độ dân trí và mức hưởng thụ văn hóa của đồng bào, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa và truyền thống tốt đẹp của từng dân tộc, xóa bỏ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu; xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số ở cơ sở có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới....

Trên tinh thần dân chủ, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu các DTTS cấp tỉnh, gồm 16 đại biểu.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà huyện Quang Bình đạt được trong thực hiện các chính sách dân tộc. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Huyện tiếp tục thực hiện tốt việc củng cố và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở vùng đồng bào dân tộc; củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác dân tộc từ huyện đến cơ sở. Đồng thời, xây dựng và phát huy vai trò của lực lượng cốt cán và người có uy tín ở vùng bào DTTS trong việc thực hiện chính sách dân tộc; tiếp tục tập hợp khối đại đoàn kết dân tộc, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng NTM, phấn đấu đưa huyện Quang Bình trở thành huyện đạt chuẩn Nông thôn mới của tỉnh…

Sau Đại hội, Ban chỉ đạo Đại hội điểm cấp tỉnh đã tổ chức rút kinh nghiệm để đánh giá những ưu điểm và hạn chế trong quá trình tổ chức Đại hội./.

 

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực