Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh Hà Giang: Thông qua 13 Nghị quyết quan trọng

Thứ năm, 23/05/2024 21:16
(ĐCSVN) - 13 Nghị quyết vừa được HĐND tỉnh Hà Giang thông qua tại Kỳ họp thứ 16 (chuyên đề) diễn ra sáng 23/5, liên quan tới nhiều ngành, lĩnh vực quan trọng như: đầu tư công, ngân sách, tài chính, các Chương trình MTQG, số lượng biên chế công chức, chỉ tiêu hợp đồng trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; mức hỗ trợ, bồi dưỡng cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở;…
 Các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp. (Ảnh: Duy Tuấn).

Các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hầu Minh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đồng chủ trì.

Dự Kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Dũng, Quyền Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; Thường trực UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh; các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII; lãnh đạo một số sở, ngành.

Kỳ họp thứ 16 (chuyên đề) có khối lượng công việc lớn, nhiều nội dung quan trọng, cần thiết, bảo đảm cho sự ổn định, đổi mới và phát triển của tỉnh Hà Giang. Tại Kỳ họp, với tinh thần khẩn trương, tích cực, trách nhiệm, HĐND tỉnh đã tập trung nghiên cứu, thảo luận và biểu quyết thông qua với tỷ lệ thống nhất cao 13 Nghị quyết quan trọng liên quan tới nhiều ngành, lĩnh vực, nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Đó là Nghị quyết phê duyệt tổng biên chế công chức, chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh năm 2024; Nghị quyết phê duyệt tổng số lượng người làm việc và hợp đồng lao động theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức hội đặc thù của tỉnh năm 2024; Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập tổ bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) và tiêu chí về số lượng thành viên tổ bảo vệ ANTT; Nghị quyết quy định mức hỗ trợ, bồi dưỡng cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết quy định mức chi đối với các nhiệm vụ chi của địa phương do ngân sách địa phương bảo đảm cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 2, Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 8/12/2023 của HĐND tỉnh về phân bổ ngân sách địa phương năm 2024; Nghị quyết điều chỉnh dự toán kinh phí sự nghiệp thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG); Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2022, 2023 đã được chuyển sang năm 2024 để thực hiện các CTMTQG phục vụ công tác chung cho các cơ quan, đơn vị thuộc cấp tỉnh quản lý; Nghị quyết thông qua phương án giải thể Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Hà Giang; Nghị quyết lựa chọn 2 đơn vị cấp huyện thực hiện cơ chế phân cấp trong quản lý, tổ chức thực hiện các CTMTQG; Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án “Phát triển đa mục tiêu vùng đồng bào dân tộc thiểu số các xã nghèo huyện Xín Mần”; Nghị quyết khởi công mới dự án đầu tư xây dựng công trình doanh trại cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, hạng mục xây dựng cổng chính, tường rào bảo vệ và hạng mục phụ trợ; Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án sửa chữa, cải tạo và nâng cấp nhà làm việc và khuôn viên các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy.

 Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp. (Ảnh: Lan Phương).

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao sự chuẩn bị của các cơ quan liên quan; tinh thần trách nhiệm, sự nhất trí cao của các đại biểu HĐND tỉnh trong việc quyết định các nội dung trình kỳ họp. Kỳ họp thứ 16 (chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Nhấn mạnh những tháng còn lại năm 2024 dự báo có thuận lợi, khó khăn đan xen, tác động đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng chí đề nghị các cấp, ngành, địa phương tiếp tục bám sát các nội dung chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và tình hình thực tế để triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, trọng tâm là nỗ lực cao nhất đạt và vượt các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ chính trị theo Nghị quyết của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024 đã đề ra.

Đối với 13 nghị quyết vừa được thông qua tại Kỳ họp lần này, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, đặc biệt là người đứng đầu nâng cao trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện. Thường trực HĐND, các Ban, các đại biểu HĐND tỉnh, Uỷ ban MTTQVN tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp nâng cao chất lượng giám sát, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội. Các đơn vị liên quan chuẩn bị tốt các nội dung cho kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh dự kiến diễn ra vào tháng 7/2024…

Nhóm PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực