Quyền Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang: Bắt tay ngay vào công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp

Thứ năm, 04/07/2024 21:18
(ĐCSVN) - Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng yêu cầu các cấp, ngành lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt để tạo chuyển biến thực chất hơn về chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng đảng viên, chất lượng tổ chức cơ sở Đảng; tập trung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số; tập trung triển khai các giải pháp chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế, đảm bảo đạt các chỉ tiêu đề ra.
 Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Dũng, Quyền Bí thư Tỉnh ủy; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì Hội nghị. (Ảnh: Phi Anh).

Ngày 4/7, BCH Đảng bộ tỉnh Hà Giang khóa XVII tổ chức Hội nghị lần thứ 22 nhằm đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.

Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Dũng, Quyền Bí thư Tỉnh ủy; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí đại diện các Ban xây dựng Đảng T.Ư theo dõi tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh.

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. (Ảnh: Phi Anh).

Kinh tế tăng trưởng khá, đứng thứ 6/14 tỉnh Trung du miền núi phía Bắc

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024; Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và sử dụng dự phòng ngân sách 6 tháng đầu năm; giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; Dự thảo Kế hoạch đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030; chất vấn và trả lời chất vấn trong Đảng theo Quy chế.

Theo đó, BCH, BTV Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo, quán triệt, nghiên cứu, học tập, xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của T.Ư đảm bảo nghiêm túc, toàn diện, sát thực tiễn. Công tác tổ chức cán bộ được triển khai đồng bộ, đúng quy trình, quy định, kiện toàn bổ sung Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng được chỉ đạo quyết liệt, xử lý kịp thời các trường hợp sai phạm. Công tác dân vận xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh tiếp tục được các cấp, các ngành thực hiện hiệu quả. Các cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, viết về xây dựng Đảng; Cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tỉnh tiếp tục phát động triển khai trong toàn Đảng bộ.

Trong 6 tháng đầu năm, kinh tế của tỉnh tiếp tục được duy trì ổn định và phát triển, đạt được tốc độ tăng trưởng khá, đứng thứ 6/14 tỉnh Trung du miền núi phía Bắc, 41/63 tỉnh, thành phố. Tổng vốn đầu tư xã hội tăng khá so với cùng kỳ năm trước. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh tăng 41,7% so với cùng kỳ. Khu vực dịch vụ tiếp tục có bước phát triển mạnh với tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng gần 20% so với cùng kỳ. Hoạt động du lịch có nhiều khởi sắc, lượng khách đến tỉnh tăng gần 20% và đạt 52,8% so với kế hoạch. Các chính sách, đề án, nhất là Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, các Chương trình mục tiêu Quốc gia, các dự án lớn, trọng điểm của tỉnh tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo, đảm bảo tiến độ và chất lượng. Lĩnh vực văn hóa, xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực.

Tiếp đó, Hội nghị tiến hành chia tổ thảo luận và thảo luận tập trung tại hội trường, phân tích sâu những kết quả đạt được và chỉ rõ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, đề xuất các giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2024.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu kết luận Hội nghị. (Ảnh: Phi Anh). 

Bắt tay ngay vào công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt BTV Tỉnh ủy, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng chia sẻ và gửi lời thăm hỏi sâu sắc đến các gia đình, thân nhân những người bị nạn do mưa lũ, đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do thiên tai xảy ra sớm phục hồi sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng yêu cầu các cấp, ngành tập trung quán triệt xây dựng chương trình, kế hoạch để lãnh đạo triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, quy định mới của T.Ư. Sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, đề án của cấp ủy tỉnh phục vụ công tác xây dựng văn kiện đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc Hà Giang; thực hiện nghiêm các quy định nêu gương, quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định số 144 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên để tạo sự chuyển biến thực chất hơn về chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng đảng viên, chất lượng tổ chức cơ sở Đảng; triển khai thực hiện đồng bộ “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt”.

Tập trung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số, bảo đảm tính kế thừa, ổn định, đổi mới, phát triển theo hướng nâng cao chất lượng, bảo đảm số lượng và cơ cấu hợp lý. Tiếp tục thực hiện luân chuyển, điều động cán bộ đáp ứng yêu cầu về công tác nhân sự nhiệm kỳ 2025 - 2030. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; công tác phát hiện, phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại địa phương, cơ sở. Tăng cường lãnh đạo việc nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong hệ thống chính trị, công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tiếp tục thực hiện tốt xóa bỏ hủ tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh…

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng cũng đề nghị các cấp, các ngành tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế, đảm bảo đạt các chỉ tiêu đã đề ra. Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia, nhất là nguồn vốn sự nghiệp. Đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án. Kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng, phấn đấu đến hết năm 2024, giải ngân vốn đầu tư công, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia đạt từ 95% trở lên.

Chỉ đạo kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1). Tiếp tục phát triển du lịch với các sản phẩm du lịch đa dạng. Hoàn thành công tác xây dựng kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình phê duyệt. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng NTM, cải cách hành chính, chuyển đổi số. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, chuẩn bị các điều kiện khai giảng năm học mới 2024 - 2025. Tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, các chính sách an sinh xã hội, công tác dân tộc, tôn giáo, giảm nghèo bền vững. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh đảm bảo hiệu quả, chất lượng, tuyệt đối an toàn. Tăng cường công tác dự báo, năng lực phòng, chống thiên tai, bão lũ, phòng cháy, chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

Các Đảng bộ trực thuộc bắt tay ngay vào công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, tập trung quán triệt Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, Kế hoạch của BTV Tỉnh ủy về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Công tác chuẩn bị nhân sự phải thực hiện theo đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng; rà soát thật kỹ để lựa chọn, giới thiệu những đồng chí thật sự xứng đáng, đủ tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…

 

Nhóm PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực