10 nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục Hải Dương trong năm học 2022-2023

Thứ ba, 30/08/2022 10:37
(ĐCSVN) - Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng vừa ký ban hành Chỉ thị yêu cầu triển khai 10 nhiệm vụ trọng tâm về giáo dục, đào tạo trong năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh.
leftcenterrightdel

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh. (Ảnh minh họa: Thanh Tùng)

Để thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và các Bộ, ngành Trung ương về giáo dục và đào tạo; cùng với thực hiện chủ đề năm học "Đoàn kết, nỗ lực vượt khó khăn, đổi mới sáng tạo, củng cố, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo”, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành Giáo dục và Đào tạo, các sở, ngành, đoàn thể liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tập trung thực hiện 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Theo đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo. Tiếp tục đổi mới quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo theo hướng đẩy mạnh phân cấp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm thúc đẩy phát triển giáo dục và đào tạo. Đổi mới quản trị nhà trường theo hướng tinh gọn, hiện đại, minh bạch; tăng cường thực hiện dân chủ cơ sở, phát huy vai trò và tiếng nói của đội ngũ nhà giáo trong các nhà trường…

Chủ động phòng, chống và ứng phó hiệu quả với thiên tai, dịch bệnh: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 chủ động, thích ứng linh hoạt với thiên tai, dịch bệnh, tổ chức dạy và học vừa đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên, vừa củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục; tích cực vận động cha mẹ học sinh đăng ký tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho học sinh theo hướng dẫn của ngành Y tế; tăng cường phối hợp với các ngành chức năng liên quan trong công tác giáo dục thể chất, hoạt động thể thao, y tế trong các cơ sở giáo dục.

Tăng cường công tác chính trị đối với nhà giáo và học sinh: Tăng cường công tác chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động để tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn ngành; xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ giáo dục các cấp gương mẫu, là tấm gương cho học sinh noi theo. Tiếp tục triển khai hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp cho học sinh thông qua các hoạt động giáo dục và trải nghiệm;…

Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo. Thu hút các nguồn lực đầu tư cho giáo dục, ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tối thiểu bảo đảm thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tiếp tục thực hiện lồng ghép có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho các cơ sở giáo dục. Triển khai hiệu quả Đề án “Xóa phòng học tạm, phòng học mượn và bổ sung phòng học thiếu tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2025”. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị trường lớp học, bảo đảm xây dựng trường học an toàn.

Thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, tăng cường chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục và đào tạo; tăng cường các điều kiện đảm bảo về hạ tầng kỹ thuật và kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy - học trực tuyến và trong công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến và bộ phận một cửa, một cửa liên thông. Triển khai các nội dung chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo gắn với đổi mới công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy và học…

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, chú trọng các nội dung thanh tra, kiểm tra về trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng trường; hoạt động dạy thêm, học thêm; công tác quản lý tài chính, tài sản, sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tại các cơ sở giáo dục.

Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, chủ động phát hiện, biểu dương và nhân rộng các tấm gương người tốt, việc tốt trong toàn ngành.

Chủ động thông tin, truyền thông về các chủ trương, chính sách về giáo dục và đào tạo của trung ương, của địa phương. Đa dạng hoá phương thức truyền thông để nâng cao hiệu quả tuyên truyền; tăng cường phối hợp, xử lý hiệu quả các vấn đề về truyền thông, nhất là các vấn đề xã hội quan tâm để xã hội, nhân dân hiểu, chia sẻ, ủng hộ và đóng góp nhiều hơn cho ngành Giáo dục và Đào tạo.

Cũng theo Chỉ thị, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND tỉnh ban hành các chủ trương, chính sách, kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo; kịp thời phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về công tác tổ chức cán bộ, đầu tư công, chính sách tài chính,… tạo điều kiện cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo phát triển ổn định, thực hiện hiệu quả đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo…

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực