Hải Dương: Phấn đấu tăng trưởng kinh tế - xã hội năm 2023 đạt trên 9%

Thứ sáu, 02/12/2022 19:15
(ĐCSVN) – Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, toàn thể nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp nêu cao ý chí quyết tâm, niềm tự hào của người xứ Đông, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu kế hoạch năm 2023.
leftcenterrightdel
 Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình và bế mạc chiều 2/12.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tích cực nghiên cứu tài liệu, tập trung thảo luận, tham gia ý kiến vào các Tờ trình, báo cáo do Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn bị. Trong thảo luận ở tổ và tại hội trường đã có 60 lượt ý kiến phát biểu.

Thực hiện nghiêm Quy chế đối thoại của người đứng đầu với nhân dân trên địa bàn

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nêu rõ: Năm 2022, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tích cực, hiệu quả các mặt công tác; trong đó, tập trung rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; tiếp tục triển khai các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể đã tích cực tuyên truyền đoàn viên, hội viên và nhân dân trong công tác phòng chống dịch bệnh, xây dựng nếp sống văn minh; phối hợp triển khai thực hiện các phong trào, cuộc vận động ''toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh'', ''người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam'', phong trào ''đoàn kết sáng tạo''; vận động ủng hộ ''Quỹ đền ơn đáp nghĩa'' và tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện do các cấp, các ngành phát động.

Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội năm 2022 cũng còn một số hạn chế như: công tác phát triển đảng viên không đạt kế hoạch đề ra; tiến độ thực hiện một số cuộc kiểm tra, giám sát chưa đảm bảo tiến độ, hiệu quả chưa cao; việc tiếp công dân, nắm tình hình, tư tưởng, nguyện vọng và những vấn đề bức xúc, kiến nghị của đoàn viên, hội viên và nhân dân có lúc, có nơi chưa đầy đủ...

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chủ trì điều hành phiên thảo luận của Tổ 1. 

Nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 trong công tác xây dựng Đảng, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương đề nghị các cấp uỷ các cấp cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, định hướng, nắm bắt dư luận xã hội. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVII. Đẩy mạnh thực hiện kết nạp đảng viên mới, bảo đảm cả số lượng và chất lượng. Đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch. MTTQ và các đoàn thể đổi mới, đa dạng hoá các hình thức vận động, tập hợp quần chúng theo hướng tập trung cho cơ sở, bám sát địa bàn, bám dân, làm tốt công tác tuyên truyền, nắm tình hình. Tổ chức thực hiện nghiêm Quy chế tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân trên địa bàn.

Phấn đấu tăng trưởng kinh tế - xã hội năm 2023 đạt trên 9%

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng khẳng định năm 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cơ bản thống nhất với 16 chỉ tiêu kinh tế - xã hội như đề xuất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong đó tăng trưởng kinh tế trên 9%.

Để đạt được mục tiêu này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng đề nghị cần phải tiếp tục tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, phát triển doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đã được thành lập, lựa chọn chủ đầu tư.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án giao thông kết nối với các tỉnh, thành phố lân cận. Tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản, quản lý trật tự xây dựng, nhất là tại khu vực đô thị; xử lý tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự phiên bế mạc hội nghị. 

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục để đấu giá đất một số dự án tạo nguồn thu cho ngân sách, phát triển đô thị. Đồng thời, rà soát, kiên quyết thu hồi đất theo quy định của pháp luật đối với các dự án không triển khai, chậm tiến độ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra, việc thực hiện kết luận thanh tra. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, dám làm, vì lợi ích chung, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, các sở, ngành của tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền số…

Xử lý nghiêm các vi phạm về đất đai, khoáng sản trên địa bàn

Tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương bày tỏ nhất trí với báo cáo kết quả kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 15/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản. Đồng chí Trần Đức Thắng yêu cầu các cấp ủy đảng tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo xử lý nghiêm các vi phạm đối với các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, đảng viên vi phạm trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Trần Đức Thắng đề nghị triển khai kiểm tra, xử lý hoạt động bến bãi trên địa bàn 10 huyện, thành phố còn lại; rà soát, bổ sung quy hoạch khai thác khoáng sản, đất, cát đối với các vị trí có đủ điều kiện để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là vật liệu cho xây dựng các dự án. Chỉ đạo thực hiện nghiêm việc bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật, đặc biệt là kiên quyết chỉ đạo hoàn thổ và thực hiện đóng cửa mỏ khi hết hạn khai thác theo quy định.

Tập trung kiểm tra lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm, những cán bộ có biểu hiện suy thoái

Về kết quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2022, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng nêu rõ, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng còn có những hạn chế, khuyết điểm  cần khắc phục, đó là: Còn có cấp ủy chưa sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; việc lựa chọn nội dung kiểm tra, giám sát chưa trọng tâm, trọng điểm; việc tham mưu giúp cấp ủy xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của ủy ban kiểm tra cấp cơ sở còn hạn chế; việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện các kết luận, kiến nghị sau kiểm tra, giám sát còn chậm...

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ Đảng năm 2023, Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương đề nghị tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng.

leftcenterrightdel
Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; thực hiện chủ trương giám sát mở rộng, đồng thời kịp thời phát hiện, kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Tập trung kiểm tra, giám sát đối với những địa bàn, lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm, những cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống tự diễn biến, tự chuyển hóa, vi phạm những điều đảng viên không được làm.

Về Chương trình làm việc và Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất trong năm 2023 sẽ thực hiện 4 kỳ họp thường kỳ theo quy chế làm việc, tiến hành 2 cuộc kiểm tra và 1 cuộc giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Ngoài ra, tùy theo tình hình và yêu cầu thực tế khi cần thiết Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ tổ chức các kỳ họp đột xuất để giải quyết những công việc cụ thể…

Khẳng định mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023 và giai đoạn 2021-2025 đề ra rất lớn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, toàn thể nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh chung sức, đồng lòng, nêu cao tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm, niềm tự hào của người xứ Đông để triển khai thực hiện đầy đủ, đồng bộ các giải pháp ngay từ hôm nay, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu kế hoạch năm 2023, tạo đà hoàn thành các mục tiêu phát triển tỉnh nhà theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra./.

Phạm Cường -Thành Chung

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực