Khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết vào cuộc sống

Thứ năm, 13/07/2023 22:18
(ĐCSVN) - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Văn Hiệu đề nghị UBND tỉnh, các ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy và các nghị quyết của HĐND tỉnh vừa thông qua tại Kỳ họp, khẩn trương cụ thể hóa và tổ chức thực hiện để các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
leftcenterrightdel
Đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương phát biểu bế mạc Kỳ họp.

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm, chiều 13/7, Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và bế mạc.

Tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh Hải Dương đã thống nhất thông qua 23 nghị quyết nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; là căn cứ pháp lý quan trọng để UBND tỉnh, các cấp, các ngành chủ động thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch năm 2023. Đồng thời, là cơ sở để HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh và cử tri giám sát đối với hoạt động của UBND tỉnh và các cơ quan hữu quan.

Kỳ họp cũng đã tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn với 52 ý kiến tham gia tại tổ, 13 ý kiến phát biểu thảo luận, chất vấn và tranh luận tại Hội trường. Tại Kỳ họp, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở đã tập trung giải trình làm rõ những vấn đề đại biểu chất vấn, nghiêm túc tiếp thu và đề ra những giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Kỳ họp đã dành nhiều thời gian để thảo luận về kết quả thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2023 và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm; những định hướng chiến lược phát triển của tỉnh trong Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự chung tay, góp sức của các tầng lớp Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp đã khắc phục mọi khó khăn, thách thức để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời, làm rõ và chỉ ra những hạn chế, yếu kém chưa được giải quyết, tác động trực tiếp tới phát triển kinh tế và thu ngân sách của năm 2023 và những năm tiếp theo.

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự Kỳ họp. 

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương nhấn mạnh: Năm 2023 là năm bản lề trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, có vai trò quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Dự báo cho thấy trong 6 tháng cuối năm sẽ tiếp tục có những thuận lợi trong nội tại và cũng còn nhiều khó khăn, thách thức khó đoán định. Vì vậy, cần tập trung phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng, đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, phấn đấu hoàn thành tốt các yêu cầu, nhiệm vụ của năm 2023.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Văn Hiệu đề nghị ngay sau Kỳ họp này, UBND tỉnh, các ngành, các địa phương theo chức năng, nhiệm vụ của mình tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy và các nghị quyết của HĐND tỉnh vừa thông qua tại Kỳ họp, đặc biệt là nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Khẩn trương cụ thể hóa và tổ chức thực hiện, để các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Trong đó, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp để thu hút đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên, giải quyết nợ đọng xây dựng cơ bản, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư công, phấn đấu giải ngân đạt trên 95% theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng thời, khẩn trương thực hiện đề án đầu tư xây dựng trụ sở công an xã nhằm đáp ứng cơ sở vật chất cho lực lượng công an cơ sở.

UBND tỉnh cần chủ động rà soát, phân tích, đánh giá đối với các đề án, chính sách, quy định, quyết định đã ban hành để từ đó tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhằm phát huy hiệu quả của các chính sách, đề án phù hợp; chỉ ra những bất cập, hạn chế để đề nghị điều chỉnh, bãi bỏ hoặc chủ động điều chỉnh, bãi bỏ hoặc ban hành chính sách, đề án mới theo thẩm quyền.

Trên cơ sở ý kiến thảo luận của các đại biểu, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Văn Hiệu yêu cầu UBND tỉnh khẩn trương tiếp thu hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bảo đảm tiến độ, chất lượng. Sau khi được phê duyệt cần sớm tổ chức công bố và triển khai quy hoạch gắn với các hình thức xúc tiến đầu tư phù hợp nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh.

UBND tỉnh cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách, thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 bảo đảm chất lượng và tiến độ đề ra trong đó quyết liệt chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 9% đã được HĐND tỉnh thông qua. Quản lý chặt chẽ các nguồn thu, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời theo quy định pháp luật; phấn đấu tăng thu nội địa từ 10% trở lên so với dự toán; nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức, các quỹ tài chính, tín dụng trên địa bàn, bảo đảm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế. Đồng thời, đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tăng cường xúc tiến đầu tư, thu hút các dự án lớn, nhà đầu tư tiềm năng, có khả năng dẫn dắt thị trường; tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thu hút đầu tư, triển khai các dự án tạo nguồn, tạo thuận lợi phát triển thị trường bất động sản để tạo ra động lực phát triển mới, tạo tiền đề cho việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thu ngân sách của năm 2024 và các năm tiếp theo.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Kỳ họp.

Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phát huy giá trị văn hóa Xứ Đông. Tăng cường các biện pháp quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường; khẩn trương rà soát khắc phục và triển khai ngay các dự án trong Đề án xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh, gắn với việc thực hiện chuyển đổi số trên các lĩnh vực. Tập trung nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; thực hiện các giải pháp duy trì ổn định tình hình tại các điểm phức tạp đã được giải quyết, không để phát sinh các điểm phức tạp mới. Tiếp tục củng cố quốc phòng, quân sự địa phương; tổ chức tốt cuộc diễn tập khu vực phòng thủ của tỉnh và của Quân khu trên địa bàn. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông; giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội.

Đối với các ý kiến kiến nghị của cử tri và Nhân dân, ý kiến của các đại biểu tại Kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh khẩn trương nghiên cứu giải quyết, trả lời theo quy định. Trong đó cần chú ý giải quyết ngay việc đề nghị miễn phí cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các hộ dân hiến đất để thực hiện các công trình công cộng; khẩn trương kiểm tra, đánh giá hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh để có giải pháp khắc phục ngay tình trạng tồn đọng hồ sơ đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, doanh nghiệp.

Đồng chí Lê Văn Hiệu đề nghị UBND tỉnh thực hiện nghiêm túc, đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, kịp thời đề ra giải pháp khắc phục ngay những hạn chế, yếu kém trong công tác cải cách hành chính ở các cấp chính quyền; nâng cao chất lượng quản lý, điều hành, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính ở các cấp, các ngành với quyết tâm chính trị cao nhất. Khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh, không thực hiện hết chức trách, nhiệm vụ theo thẩm quyền; yêu cầu mỗi cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu cần chủ động, tăng cường giải quyết công việc nhằm giải quyết dứt điểm nhiệm vụ hằng ngày và công việc phát sinh, đồng thời khẩn trương khắc phục những hạn chế tồn tại đã kéo dài.

Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh, các tổ đại biểu và các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục đề cao trách nhiệm của người đại biểu dân cử, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh và theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Tiếp tục giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, kịp thời thông báo kết quả kỳ họp, kịp thời nắm bắt và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri và Nhân dân. Chuẩn bị tốt để triển khai việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 bầu trên địa bàn tỉnh vào kỳ họp cuối năm./.

Nhóm PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực