Nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Thứ ba, 14/03/2023 06:15
(ĐCSVN) - Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, bổ sung, hoàn thiện thiết chế văn hoá, thể thao ở cơ sở; bổ sung trang thiết bị phục vụ hoạt động của một số đơn vị sự nghiệp trực thuộc của Sở VHTTDL đã cũ, lạc hậu, không bảo đảm chất lượng chuyên môn. Tiếp tục hỗ trợ kinh phí xây nhà văn hoá cho các thôn, khu dân cư chưa có nhà văn hoá, xây sân thể thao… Chỉ đạo các địa phương quan tâm dành kinh phí, đầu tư hạ tầng để phát triển các sản phẩm du lịch chất lượng cao, sản phẩm du lịch đặc thù…
Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận buổi làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Chiều 13/3, các đồng chí: Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) về kết quả hoạt động giai đoạn 2020-2022, một số nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2023-2025.

Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí Nguyễn Quang Phúc, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành liên quan…

Theo báo cáo tại buổi làm việc, giai đoạn 2020-2022, Sở VHTTDL đã tích cực, chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh xây dựng và ban hành các văn bản về cơ chế chính sách, chương trình, đề án, kế hoạch phát triển sự nghiệp VHTTDL. Nổi bật là chương trình "Phát huy giá trị văn hóa xứ Đông và xây dựng con người Hải Dương đáp ứng yêu cầu phát triển giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030". Sở đã làm tốt công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn, các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của đất nước với nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

Sở đã tham mưu cho tỉnh tổ chức thành công một số sự kiện quy mô lớn, mang đậm dấu ấn Hải Dương. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” có bước phát triển cả chiều rộng và chiều sâu. Quan tâm bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hoá. Phong trào thể dục, thể thao quần chúng của tỉnh tiếp tục phát triển mạnh mẽ, số người tập luyện thể thao thường xuyên đạt 32%; số gia đình thể thao đạt 24%. Thành tích thi đấu thể thao trên các đấu trường quốc gia và quốc tế lập nhiều kỷ lục mới. Hoạt động du lịch đang từng bước khai thác được các tiềm năng, thế mạnh, góp phần tạo ra những sản phẩm du lịch đặc thù phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời góp phần giới thiệu, quảng bá về văn hóa, con người Hải Dương đến với đông đảo du khách trong nước và quốc tế…

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Thành Trung báo cáo kết quả hoạt động giai đoạn 2020-2022, một số nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2023-2025. 

Trong thời gian tới, Sở tiếp tục kiện toàn, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp lĩnh vực văn hóa đảm bảo tinh gọn về tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Phối hợp với tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang hoàn thiện hồ sơ khoa học trình UNESCO vinh danh Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc là di sản thế giới. Tham mưu xây dựng hồ sơ đề nghị công nhận di tích quốc gia đặc biệt đối với di tích Đền Tranh, xã Đồng Tâm, huyện Ninh Giang. Tham mưu cho tỉnh tập trung mọi nguồn lực đầu tư, phát triển khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn – Kiếp Bạc theo Quy hoạch đãđược Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trong lĩnh vực thể thao, xây dựng mới Trung tâm đào tạo, huấn luyện và thi đấu thể thao thuộc Khu liên hợp văn hoá thể thao của tỉnh. Hoàn thiện và triển khai thực hiện Đề án phát triển Bóng bàn tỉnh Hải Dương. Tập trung đầu tư phát triển môn Bóng bàn và một số môn thể thao trọng điểm bằng việc nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn; cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện; tăng cường bồi dưỡng, tập huấn tại nước ngoài; tăng cường tổ chức các giải thi đấu thể thao thành hệ thống từ cơ sở đến tỉnh… Phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ người dân tập luyện thể dục - thể thao thường xuyên hàng năm đạt 34-36%.

Trong lĩnh vực du lịch, Sở tiếp tục tham mưu phát triển một số sản phẩm du lịch đặc thù theo các nhóm như: Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng: tại khu du lịch Sông Hương (huyện Thanh Hà), khu du lịch Đảo Cò (Thanh Miện); triển khai dự án khu du lịch hồ Thanh Long, Bến Tắm (thành phố Chí Linh); Du lịch tâm linh, văn hóa truyền thống: tại khu di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc; tạihuyện Kinh Môn, huyện Ninh Giang; Du lịch làng nghề, nghệ thuật truyền thống: gốm Chu Đậu (Nam Sách), thêu Xuân Nẻo (Tứ Kỳ), bánh gai (Ninh Giang), rối nước (Thanh Hà, Ninh Giang, Gia Lộc)…; Tăng cường vận động, thu hút các nhà đầu tư xây dựng, quy hoạch các khu du lịch tại các địa phương có tài nguyên, tiềm năng phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh; Phấn đấu đến năm 2025, đón và phục vụ 5,8 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 2,3 triệu lượt khách quốc tế… 

 Hình ảnh tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và một số ngành, đơn vị liên quan đã trao đổi, làm rõ một số kiến nghị, đề xuất, khó khăn, vướng mắc của Sở VHTTDL về tổ chức bộ máy, cơ chế chính sách, cơ sở hạ tầng, phương tiện, trang thiết bị hoạt động…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng đánh giá cao những kết quả trong thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2020-2022 của Sở VHTTDL. Đồng chí nhấn mạnh Hải Dương có nhiều tiềm năng phát triển VHTTDL. Sở VHTTDL cần năng động, sáng tạo hơn nữa để tham mưu thực hiện dứt điểm từng nhiệm vụ theo thứ tự ưu tiên.

Trong thời gian tới, Sở cần tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch thuộc lĩnh vực của ngành đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh phê duyệt. Kiện toàn, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp lĩnh vực văn hóa bảo đảm tinh gọn về tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Thực hiện tốt công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hoá phục vụ công tác giáo dục truyền thống, xây dựng con người Hải Dương giàu tính nhân văn và hiện đại, gắn với khai thác phát triển du lịch. Chú trọng bảo tồn và phát triển nghệ thuật truyền thống trong giới trẻ, bồi dưỡng, đào tạo thế hệ kế cận. Tập trung tham mưu tu bổ, tôn tạo di tích; quy hoạch, lập hồ sơ xếp hạng di tích.

Đồng chí cũng yêu cầu Sở cần cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ tập luyện cho các đội tuyển thể thao. Đầu tư nâng cao chất lượng công tác đào tạo, huấn luyện đối với một số môn thể thao trọng điểm, có thế mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các ngành liên quan tham mưu bổ sung, hoàn chỉnh các cơ chế chính sách tài chính, đầu tư và sự hỗ trợ của Nhà nước cho các hoạt động xã hội hoá nhằm huy động, thu hút các nguồn lực, thành phần kinh tế, nhân dân tham gia vào lĩnh vực VHTTDL. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, bổ sung, hoàn thiện thiết chế văn hoá, thể thao ở cơ sở; bổ sung trang thiết bị phục vụ hoạt động của một số đơn vị sự nghiệp trực thuộc của Sở VHTTDL đã cũ, lạc hậu, không bảo đảm chất lượng chuyên môn. Tiếp tục hỗ trợ kinh phí xây nhà văn hoá cho các thôn, khu dân cư chưa có nhà văn hoá, xây sân thể thao… Chỉ đạo các địa phương quan tâm dành kinh phí, đầu tư hạ tầng để phát triển các sản phẩm du lịch chất lượng cao, sản phẩm du lịch đặc thù…

Nhất trí một số đề xuất về tổ chức hoạt động của một số đơn vị sự nghiệp thuộc sở, đồng chí Trần Đức Thắng đề nghị Sở VHTTDL tiếp tục tham mưu hoàn thiện, thực hiện hiệu quả./.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực