Nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo của Đảng với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Thứ ba, 14/03/2023 15:55
(ĐCSVN) – Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học đánh giá những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã chỉ đạo các cấp, các ngành, đoàn thể triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, không để xảy ra bị động, bất ngờ, phức tạp về an ninh, trật tự.
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra phát biểu kết luận buổi làm việc. 

Sáng 14/3, Đoàn kiểm tra thực hiện Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/1/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trong tình hình mới, giai đoạn 2019 - 2022 làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương.

Các đồng chí: Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra; Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; một số đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan dự buổi làm việc.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học đánh giá những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã chỉ đạo các cấp, các ngành, đoàn thể triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, không để xảy ra bị động, bất ngờ, phức tạp về an ninh, trật tự. Việc triển khai Đề án "Làng an toàn, khu dân cư an toàn, cơ quan, doanh nghiệp an toàn về an ninh, trật tự", mô hình Zalo cộng đồng của tỉnh là mô hình cụ thể, hay, thiết thực, đã phát huy được sức mạnh toàn dân, lan tỏa được phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tỉnh cần làm rõ để xây dựng thành mô hình đặc trưng của địa phương. Trong quá trình thực hiện, tỉnh đã đúc rút được 6 bài học có giá trị thực tiễn cao. Thường trực Tỉnh ủy sớm chỉ đạo Công an tỉnh phối hợp tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 44-KL/TW để đánh giá kết quả, khen thưởng các tập thể, cá nhân xứng đáng; ban hành chỉ thị, kế hoạch tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng khẳng định, đợt làm việc của Đoàn kiểm tra là dịp để địa phương rà soát, đối chiếu, hệ thống lại các nhiệm vụ, kết quả, cũng như những hạn chế, thiếu sót để nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo của Đảng với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo, góp ý của các đồng chí trong Đoàn kiểm tra, nhất là đã chỉ ra một số hạn chế để trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng nhấn mạnh, thời gian tới, Tỉnh ủy Hải Dương xác định cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Đó là tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Trước mắt, nghiên cứu ban hành chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ, tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác xây dựng phong trào trong năm 2023.

Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh từ năm 2023 tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

Từ năm 2023, tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; xây dựng công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị, hướng đến nghiên cứu xây dựng công an cấp huyện điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự. Đây là nhiệm vụ cốt lõi, đặc biệt quan trọng hướng đến mục tiêu xây dựng xã hội văn minh, an toàn, lành mạnh, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân. Triển khai đồng bộ các biện pháp giữ vững ổn định tình hình, không để phát sinh "điểm nóng" về an ninh, trật tự. Kiềm chế và làm giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Chủ động trong công tác phòng ngừa, tấn công, trấn áp tội phạm, không để hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội, hình thành các đường dây, ổ nhóm tội phạm trên địa bàn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng khẳng định sẽ tiếp tục chỉ đạo kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh theo hướng tập trung toàn diện, thực chất, đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các thành viên. Phấn đấu hoàn thành mục tiêu của Đề án "Đầu tư xây dựng trụ sở làm việc công an cấp xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2021 - 2025", rút ngắn thời gian, tiến độ so với lộ trình đề ra. Tích cực đổi mới quy trình công tác, duy trì thực hiện nghiêm Điều lệnh Công an nhân dân và việc phối hợp giữa cơ quan công an với các đơn vị, địa phương...

Giai đoạn 2019 - 2022, các cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện Kết luận số 44-KL/TW như: Xây dựng, ban hành các nội dung công tác trọng tâm theo chức năng, nhiệm vụ, phù hợp tình hình thực tế tại đơn vị, địa phương; nêu cao vai trò của cấp ủy viên, nhất là người đứng đầu; đẩy mạnh các phong trào thi đua, khen thưởng... Cơ quan công an làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo, hướng dẫn củng cố, phát huy hiệu quả hoạt động của 7.173 mô hình phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Lực lượng công an thực hiện tốt việc phối hợp với lực lượng quân sự, Ủy ban MTTQ và các ban, ngành đoàn thể trong việc cung cấp, trao đổi thông tin, đánh giá, rút kinh nghiệm, giúp hoạt động này ngày càng thực chất, hiệu quả.

Công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân và lực lượng chuyên trách xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại cơ sở luôn được quan tâm. Hiện nay, Hải Dương có hơn 1.000 công an chính quy ở các xã, thị trấn, đạt bình quân 5,5 cán bộ/địa phương; có 945 công an xã bán chuyên trách, 1.656 bảo vệ dân phố, 1.156 đội dân phòng với 11.580 thành viên có năng lực, sức khỏe tự nguyện tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở. Hằng năm, UBND tỉnh cấp hơn 4,6 tỷ đồng phục vụ công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ...

Trước đó, chiều 13/3, Đoàn kiểm tra đã làm việc với Đảng ủy Công an tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Miện về cùng nội dung này./.

Chung Hòa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực