Tạo nên “bản đồng ca” trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thứ năm, 17/11/2022 18:48
(ĐCSVN) – Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương Nguyễn Quý Trọng cho biết, Nghị quyết số 35-NQ/TW đã đặt ra cho các cơ quan báo chí của Đảng, Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố cần chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong công tác tuyên truyền, để cùng với cả hệ thống chính trị tạo nên “bản đồng ca” trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng…

 

leftcenterrightdel
Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Đức Lợi, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu dự Hội thảo.

Ngày 17/11, Hội Nhà báo 8 tỉnh, thành phố khu vực duyên hải -  đồng bằng Bắc Bộ phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương tổ chức Hội thảo “Báo chí với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”.

Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương dự Hội thảo. Cùng dự Hội thảo có đồng chí Nguyễn Đức Lợi, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam và lãnh đạo Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí 8 tỉnh trong khu vực.

Đề dẫn Hội thảo, đồng chí Nguyễn Quý Trọng, Tổng Biên tập Báo Hải Dương, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh khẳng định, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung tuyên truyền vô cùng cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thì các cơ quan báo chí giữ vai trò hết sức quan trọng, đồng thời cũng là một trong những nhiệm vụ trọng yếu của nhiều tờ báo hiện nay.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Quý Trọng, Tổng Biên tập Báo Hải Dương, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương phát biểu tại Hội thảo. 

Trong bối cảnh hiện nay, sự phát triển mạnh mẽ của báo chí, nhất là báo điện tử, cũng như các phương tiện truyền thông xã hội như Facebook, YouTube, TikTok… đã tác động mạnh mẽ tới dư luận xã hội. Thông tin ngày càng đa dạng, phong phú, nhiều chiều, trong đó có cả những thông tin tích cực, có giá trị định hướng dư luận xã hội, nhưng cũng có không ít thông tin tràn lan trên mạng xã hội, trên các trang thông tin điện tử chưa được kiểm chứng đặt người nghe, người xem trước sự hoang mang, lo sợ, mất định hướng và niềm tin. Thực trạng này đang là thách thức với các cơ quan báo chí, nhất là báo chí địa phương…

Nghị quyết số 35-NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong thì hình mới” đã chỉ rõ: “Hiện nay, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ với sự bùng nổ của internet, cách mạng xã hội toàn cầu và những vấn đề nảy sinh từ mặt trái của kinh tế thị trường, các thế lực thù địch, phản động có những chiêu thức, thủ đoạn mới chống phá Đảng, Nhà nước và công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bên cạnh những kết quả đạt được, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cũng còn những hạn chế, bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”. Nghị quyết cũng đã nêu rõ mục tiêu, quan điểm chỉ đạo cùng 7 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu.

leftcenterrightdel
Tại Hội thảo, các đại biểu đã trao đổi kinh nghiệm công tác thực tiễn tại các cơ quan báo chí địa phương, Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố trong công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. 

Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương cho biết, Nghị quyết số 35-NQ/TW đã đặt ra cho các cơ quan báo chí của Đảng, Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố cần chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong công tác tuyên truyền, để cùng với cả hệ thống chính trị tạo nên “bản đồng ca” trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã trao đổi kinh nghiệm công tác thực tiễn tại các cơ quan báo chí địa phương, Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố trong công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận vào những nội dung: Báo chí cần làm gì để nâng cao nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn về nền tảng tư tưởng của Đảng đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân; Vai trò của hội viên, nhà báo trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Vị trí, vai trò của báo chí trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Vì sao báo chí phải bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Báo chí bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ những gì; Phát huy vai trò của Hội Nhà báo địa phương trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Kinh nghiệm của cơ quan báo chí trong việc tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Hội Nhà báo các tỉnh cần làm gì để nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi hội viên, nhà báo trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Công tác phối hợp giữa Hội Nhà báo, cơ quan báo chí với Ban chỉ đạo 35, Lực lượng 35 các cấp trên địa bàn các địa phương; Phát huy vai trò của các loại hình báo chí, truyền thông mạng xã hội của cơ quan báo chí trong việc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng…/.

Hiền Hòa và CTV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực