Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao về khoa học công nghệ

Thứ năm, 28/09/2023 19:00
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, cần thu hút và trọng dụng đội ngũ tri thức, chuyên gia, nhà khoa học; phát triển hơn nữa nguồn nhân lực chất lượng cao cho khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo...
 Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: BL.

 Chiều 28/9, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã có buổi làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN).

Cùng dự có các đồng chí: Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Vũ Thanh Mai, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; cùng lãnh đạo các vụ, đơn vị của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Về phía Bộ KH&CN có đồng chí: Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ KH&CN; Nguyễn Hoàng Giang, Thứ trưởng Bộ KH&CN cùng đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị của Bộ KH&CN.

Hoàn thiện thể chế, chính sách về KHCN&ĐMST

Báo cáo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Hoàng Giang cho biết: Thời gian qua, Bộ KH&CN đã phối hợp rất chặt chẽ, hiệu quả với Ban Tuyên giáo Trung ương trong công tác tham mưu xây dựng và triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Cụ thể, Bộ KH&CN đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng, trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành Nghị quyết 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/12/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Kết luận 50-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế…

Hiện nay, Bộ KH&CN đang phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Trung ương hoàn thiện, trình Ban Bí thư dự thảo Chỉ thị về công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia đến năm 2030 và những năm tiếp theo trong tháng 10/2023.

Bộ đã tham mưu các chính sách, pháp luật thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng về phát triển đội ngũ trí thức; xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách về KH&CN nhằm thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng theo tinh thần đổi mới.

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 09/10/2014 về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030, Bộ KH&CN đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai nhiều Chương trình, nhiệm vụ KH&CN phục vụ xây dựng đường lối, chủ trương của Đảng giai đoạn 2016-2020 và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tiêu biểu như: Chương trình “Nghiên cứu những vấn đề trọng yếu về khoa học xã hội và nhân văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”; Chương trình “Nghiên cứu tổng kết, đề xuất bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin - cấu phần quan trọng của nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong bối cảnh mới”…

Bộ KH&CN phối hợp với các bộ, ban, ngành, các tổ chức khoa học có liên quan để thống nhất về chủ trương thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu lý luận theo tinh thần Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị. Đến nay, Bộ đã phê duyệt 04 Chương trình Khoa học xã hội trọng điểm cấp quốc gia và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 02 Chương trình KH&CN đặc biệt cấp quốc gia, cụ thể là: Chương trình KH&CN cấp quốc gia “Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2021-2025”, Chương trình: “Nghiên cứu đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh mới”, Chương trình “Nghiên cứu, phát huy giá trị và nguồn lực nhân văn phục vụ phát triển đất nước, Chương trình “Xây dựng và hoàn thiện thể chế tạo động lực phát triển nhanh và bền vững đất nước trong điều kiện mới”…

Ngoài ra, Bộ đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương trong công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo (KHCN&ĐMST). Bộ KH&CN thường xuyên phối hợp với gần 50 cơ quan thông tấn, báo chí sản xuất hàng nghìn tin, bài, video clip, phóng sự... truyền tải các nội dung, thông điệp về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực KHCN&ĐMST nhằm đưa chính sách vào cuộc sống, tạo sự đồng thuận của Nhân dân.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ KH&CN trong thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Giang cũng cho biết: Bộ sẽ tăng cường phối hợp trong công tác tham mưu xây dựng chủ trương, đường lối của Đảng trong lĩnh vực KH&CN và đổi mới sáng tạo; tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trong lĩnh vực KHCN&ĐMST. Đồng thời, phối hợp cung cấp thông tin dư luận xã hội về các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm trong lĩnh vực KHCN&ĐMST.

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho KHCN&ĐMST

 Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: BL

Tại buổi làm việc, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn cho biết: Nghị quyết số 20-NQ/TW đã nêu cao quan điểm của Đảng và đề ra nhiệm vụ phát triển KH&CN là quốc sách hàng đầu, là động lực quan trọng để phát triển kinh tế- xã hội. Đồng thời, quan điểm của Đảng đã định hướng chú trọng phát triển KH&CN, các trung tâm đổi mới sáng tạo làm động lực đưa nước ta vượt lên ở một số lĩnh vực so với khu vực và thế giới. Đây là nhiệm vụ nặng nề, đi cùng khó khăn, thử thách cần phải vượt qua.

Bởi vậy, để triển khai hiệu quả nhiệm vụ và định hướng trên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị ngành KH&CN cần phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Trung ương đẩy mạnh tuyên truyền các Nghị quyết của Đảng về lĩnh vực KHCN&ĐMST, tham mưu xây dựng các đề án nhằm triển khai, cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực KHCN&ĐMST.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ: Thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm tới KHCN. Đây là lĩnh vực quan trọng để góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thời gian qua, chúng ta đã đạt nhiều thành tựu quan trọng về lĩnh vực KHCN&ĐMTS. Cụ thể, ngày 27/9 vừa qua, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) đã công bố Báo cáo Chỉ số Đổi mới sáng tạo (ĐMST) toàn cầu, trong đó Việt Nam tiếp tục có sự cải thiện thứ hạng đầu vào ĐMST, tăng 2 bậc so với năm 2022, từ vị trí 59 lên 57. Đây là điều đáng tự hào để chúng ta tiếp tục phát triển và đạt nhiều thành tựu cao hơn nữa.

Đặc biệt, công tác nghiên cứu khoa học, công tác tham mưu xây dựng và triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực KHCN&ĐMTS đã đạt được kết quả nhất định.

Các đại biểu tại buổi làm việc. Ảnh: BL 

Trên cơ sở những kết quả đạt được, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị ngành KH&CN cần phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương nâng cao chất lượng tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cơ quan nhà nước về lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, xây dựng đội ngũ tri thức. Tăng cường phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả để thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực KHCN&ĐMTS.

 Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về lĩnh vực KHCN&ĐMST.

Nghiên cứu, tổ chức các hội thảo, tọa đàm khoa học và đề xuất các giải pháp giải quyết những vấn đề bất cập, nổi cộm trong lĩnh vực KH&CN, góp phần thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chiến lược, chương trình, kế hoạch của Nhà nước về KH&CN.

Đồng thời, cần thu hút và trọng dụng đội ngũ tri thức, chuyên gia, nhà khoa học; phát triển hơn nữa nguồn nhân lực chất lượng cao cho KHCN&ĐMST và đầu tư mạnh mẽ, đẩy mạnh ứng dụng KHCN&ĐMST vào cuộc sống, góp phần phát triển đất nước./.

Bích Liên

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực