leftcenterrightdel
Công ty TNHH MTV In báo Nghệ An đã bán hết toàn bộ số cổ phần mà 6 nhà đầu tư đã đặt mua với mức giá 12.000 đồng/cổ phần. (Ảnh: M.P)

Phiên đấu giá có 1 nhà đầu tư tổ chức và 5 nhà đầu tư cá nhân tham gia, với khối lượng đặt mua 1.784.800 cổ phần, bằng 53,2% số cổ phần chào bán. Cả 6 nhà đầu tư đều đặt mua tại mức giá là 12.000 đồng/cổ phần.

Kết quả sau phiên đấu giá, Công ty TNHH MTV In báo Nghệ An đã bán hết toàn bộ số cổ phần mà 6 nhà đầu tư đã đặt mua với mức giá 12.000 đồng/cổ phần, đúng bằng giá khởi điểm. Tổng giá trị cổ phần bán được đạt hơn 21,4 tỷ đồng.

M.P