Kết nối tiêu thụ nhãn và sản phẩm OCOP của Đồng Tháp và Sóc Trăng

Kết nối tiêu thụ nhãn và sản phẩm OCOP của Đồng Tháp và Sóc Trăng

(ĐCSVN) - Trước diễn biến khó lường về lưu thông, tiêu thụ trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 ngày càng phức tạp, cần đổi mới công tác xúc tiến tiêu thụ, áp dụng trên quy mô lớn cả về chiều rộng lẫn chiều sâu; vừa thực hiện mô hình xúc tiến tiêu thụ truyền thống, vừa thông qua các nền tảng thương mại điện tử online, hạ tầng internet thông qua các mạng xã hội facebook, zalo, fanpage...
Kim ngạch xuất khẩu tiêu đạt 499 triệu USD
Kim ngạch xuất khẩu tiêu đạt 499 triệu USD
(ĐCSVN) - 6 tháng đầu năm 2021, khối lượng xuất khẩu hạt tiêu đạt 155 nghìn tấn với 499 triệu USD, tuy giảm 6,7% về khối lượng nhưng tăng tới 40,5% về...
Bài 2 Tận dụng ưu thế cảng biển trong phát triển kinh tế
Bài 2: Tận dụng ưu thế cảng biển trong phát triển kinh tế
(ĐCSVN) – Hoạt động của cảng biển phản ánh khá rõ nét bức tranh kinh tế của Việt Nam và ngày càng có vai trò đặc biệt quan trọng đối với phát triển...
Quảng bá sâu rộng na Chi Lăng và sản phẩm OCOP Lạng Sơn 2021
Quảng bá sâu rộng na Chi Lăng và sản phẩm OCOP Lạng Sơn 2021
(ĐCSVN) – Trong vài năm trở lại đây, thương hiệu na Chi Lăng và một số sản phẩm OCOP đặc thù của Lạng Sơn đã được đông đảo người tiêu dùng trong và...