leftcenterrightdel
Ảnh minh họa:PL&DS.vn 

 

Cụ thể, tại công văn 1189/TTg-NN và 1192/TTg-NN, Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND tỉnh Hải Dương quyết định chuyển mục đích sử dụng 69,87 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.

Tại công văn 1188/TTg-NN, Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND tỉnh Thái Nguyên quyết định chuyển mục đích sử dụng 51,97 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.

Tại công văn 1190/TTg-NN, Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND tỉnh Hòa Bình quyết định chuyển mục đích sử dụng 47 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND 3 tỉnh Hải Dương, Thái Nguyên và Hòa Bình chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015, số 62/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường theo dõi và hướng dẫn thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa tại 3 tỉnh trên theo quy định.

Mạnh Hùng