leftcenterrightdel
Ảnh minh hoạ (Ảnh: M.P) 

Bên cạnh đó, do tác động của dịch COVID-19 ảnh hưởng lớn đến tình hình thị trường tài chính, chứng khoán trong nước và khu vực, ảnh hưởng đến công tác xác định giá trị doanh nghiệp, lập phương án sử dụng đất để thực hiện cổ phần hóa, triển khai đấu giá phần vốn nhà nước theo quy định.

Trong khi đó, số lượng doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn theo kế hoạch chiếm tới 60% kế hoạch cổ phần hóa còn lại của giai đoạn 2016 - 2020 đang tập trung tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh – nơi đang phải thực hiện giãn cách nghiêm ngặt trong thời gian dài. Nhiều doanh nghiệp trung ương thuộc danh mục thoái vốn cũng nằm tại TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Các đơn vị cung cấp dịch vụ định giá, tư vấn cũng bị ảnh hưởng của dịch bệnh, giãn cách xã hội nên chưa thể triển khai thực hiện công tác thẩm định giá, xác định giá trị doanh nghiệp, phần vốn nhà nước theo quy định.

Đây là nguyên nhân khiến số thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nộp về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp từ đầu năm đến nay mới đạt 366 tỷ đồng. Với diễn biến của tình hình dịch bệnh COVID-19 hiện nay, Cục TCDN cho rằng kế hoạch thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp trung ương nộp về ngân sách nhà nước (NSNN) trong năm 2021 không đạt 40.000 tỷ đồng.

Như vậy với năm 2022, do công tác cổ phần hóa cần có thời gian để tiến hành theo quy trình, từ lúc xác định giá trị doanh nghiệp đến lúc triển khai bán cổ phần lần đầu, thu tiền về NSNN cần một thời gian nhất định nên nguồn thu từ cổ phần hóa, thoái vốn các doanh nghiệp trung ương trong năm 2022 (với kịch bản dịch bệnh kéo dài đến hết năm 2021) sẽ phụ thuộc vào công tác thoái vốn tại các doanh nghiệp do Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước quản lý.

Do đó, Cục TCDN đề nghị có giải pháp giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị chủ động tổ chức thực hiện công tác thoái vốn ngay từ quý I/2022. 

Căn cứ tình hình thực tế, Cục TCDN đã xây dựng kế hoạch thoái vốn trong năm 2022 (sau khi dịch bệnh COVID-19 cơ bản được kiểm soát) dự kiến tại 6 doanh nghiệp là FPT, Sabeco, Bảo Minh, Nhựa Tiền Phong, Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam, Công ty cổ phần Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam. Ước tính một cách cẩn trọng, khả thi và căn cứ giá cổ phiếu niêm yết ngày 23/8/2021, Cục TCDN dự kiến nguồn thu từ thoái vốn nhà nước năm 2022 với 6 doanh nghiệp trên vào khoảng 15 - 20.000 tỷ đồng. 

Đối với các doanh nghiệp  do các địa phương làm đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước, Cục TCDN tính toán khoản tồn, dư từ cổ phần hóa, thoái vốn tại các địa phương có thể nộp vào ngân sách địa phương trong năm 2022 là khoảng 10.000 tỷ đồng./. 

M.P