Ngày 21/7, tỉnh Lào Cai đã tổ chức Hội nghị tổng kết Phong trào thi đua “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, giai đoạn 2015 - 2020.

leftcenterrightdel
Tỉnh Lào Cai tặng Bằng khen cho 150 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi cấp Trung ương, cấp tỉnh và hộ nghèo vượt khó. 

Theo Ban chỉ đạo Phong trào thi đua Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tỉnh Lào Cai, kết quả bình xét từ các thôn, bản, tổ dân phố, nông dân các dân tộc trong tỉnh năm 2019 đã tôn vinh gần 16.000 hộ đạt danh hiệu hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, tăng trên 500 hộ so với năm 2015 và chiếm 12,74% tổng số hộ nông nghiệp, nông thôn. Trong đó, có 110 hộ đạt tiêu chuẩn sản xuất, kinh doanh giỏi cấp Trung ương với mức thu nhập bình quân 20,6 triệu đồng/người/tháng; 1.072 hộ nông dân sản xuất giỏi cấp tỉnh với mức thu nhập 10,3 triệu đồng/người/tháng; 3.615 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi cấp huyện với mức thu nhập 5,2 triệu đồng/người/tháng và gần 11.000 hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp xã với mức thu nhập 3,4 triệu đồng/người/tháng; phần lớn mô hình kinh tế các hộ chuyển dần từ mô hình trồng trọt, chăn nuôi sang mô hình kinh doanh tổng hợp, dịch vụ.

 Đánh giá về thu nhập của các hộ nông dân tại tỉnh Lào Cai cho thấy, mức thu nhập không ngừng nâng cao. Toàn tỉnh hiện có  gần 13 nghìn hộ thu nhập ở mức trên 150 triệu đồng/năm trở lên; trong số này, có  gần 200 hộ thu nhập từ 800 triệu đồng trở lên, hơn 50 hộ thu nhập từ 1,5 tỷ đồng/năm. Đến nay, tỉnh Lào Cai có gần 360 trang trại do hộ nông dân sản xuất giỏi làm chủ, 192 hợp tác xã nông nghiệp, trên 4.000 tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp từng bước đáp ứng yêu cầu liên kết trong sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm hàng hóa, có thương hiệu, nhãn hiệu tập thể tham gia thị trường trong nước và xuất khẩu.

 Kết quả của Phong trào thi đua "Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" không chỉ thể hiện ở những con số, mà còn có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh, góp phần quan trọng đưa kinh tế ngành nông nghiệp Lào Cai tăng trưởng hằng năm đạt bình quân trên 6%/năm. Trong giai đoạn tới (2021 - 2025), tỉnh Lào Cai sẽ tập trung thực hiện tốt các nội dung về công tác lãnh đạo, chỉ đạo phong trào, coi việc phát động phong trào thi đua là một nhiệm vụ chính trị của cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể các cấp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các mô hình sản xuất điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trong phát triển kinh tế. Đồng thời, vận động các hộ sản xuất kinh doanh giỏi phát huy kết quả đã đạt được làm nòng cốt đi đầu trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất, chế biến, kinh doanh dịch vụ; khuyến khích phát triển mạnh kinh tế trang trại mô hình công nghệ cao, gắn sản xuất với chế biến sâu; vận động nông dân tập trung đất đai liên kết với doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác để sản xuất một số mặt hàng chủ lực của Lào Cai.

 Tại hội nghị, Ban chỉ đạo Phong trào thi đua Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tỉnh Lào cai đã phát động Phong trào thi đua "Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" giai đoạn 2020 - 2025 tới toàn thể các cấp, các ngành, địa phương và nhân dân trong tỉnh tham gia, góp phần phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại, cùng Đảng bộ các cấp phấn đấu thực hiện mục tiêu xây dựng tỉnh Lào Cai trở thành tỉnh phát triển của vùng trung du miền núi phía Bắc vào năm 2025.

 Nhân dịp này, tỉnh Lào Cai trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 150 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi cấp Trung ương, cấp tỉnh và hộ nghèo vượt khó./.

 
Tin, ảnh: Hồng Minh