Hình ảnh tại Hội nghị trực tuyến điểm cầu Hà Nội (Ảnh: M.P)

Ngày 17/5/2019, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố kết quả đánh giá rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố và Kế hoạch hành động, giải quyết rủi ro tại điểm cầu trung tâm Hà Nội và 62 điểm cầu tại NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Theo báo cáo kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2012-2017 cho biết, sau khi xem xét xu hướng và kỹ thuật rửa tiền, tiền và tài sản do phạm tội tạo ra và nguy cơ các lĩnh vực trong nền kinh tế bị lạm dụng vào rửa tiền, đã đưa ra kết luận: nguy cơ rửa tiền ở mức trung bình; mức độ dễ tổn thương về rửa tiền là trung bình cao. Vì thế, rủi ro rửa tiền quốc gia là trung bình cao.

Ngoài ra, báo cáo cũng xác định rủi ro rửa tiền cụ thể cho các lĩnh vực trong nền kinh tế. Cụ thể, trong lĩnh vực ngân hàng, nguy cơ rửa tiền và mức độ rủi ro rửa tiền là cao, mức độ tổn thương về rửa tiền là trung bình cao. Nguyên nhân được đưa ra là do NHNN chưa có sổ tay thanh tra, giám sát về phòng, chống rửa tiền trên cơ sở rủi ro; nguồn lực thực hiện thanh tra, giám sát về phòng, chống rửa tiền cũng còn có những hạn chế nhất định; chưa có cơ chế hiệu quả để có thể tiếp cận các thông tin về cơ cấu, quản lý, kiểm soát và chủ sở hữu hưởng lợi... cùng một số hạn chế trong các quy định của pháp luật liên quan.

Đối với lĩnh vực bất động sản, nguy cơ rửa tiền cũng là cao, mức độ rủi ro rửa tiền là trung bình cao, mức độ tổn thương về rửa tiền là trung bình. Báo cáo chỉ ra, bất động sản là lĩnh vực thu hút được nhiều nguồn tiền đầu tư có giá trị lớn. Các giao dịch lại thường bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản và không thông qua sàn giao dịch bất động sản nên rất khó cho các cơ quan chức năng kiểm tra, xác định nguồn gốc của tiền. Để rửa tiền, các đối tượng phạm tội thường nhờ người thân trong gia đình mua, chuyển nhượng, cho tặng bất động sản.

Báo cáo cũng chỉ ra, lĩnh vực bảo hiểm có nguy cơ rửa tiền và mức độ rủi ro rửa tiền là trung bình thấp. Lĩnh vực chứng khoán, casino thì các nguy cơ, rủi ro liên quan đến rửa tiền đều có mức trung bình. Các lĩnh vực liên quan đến kế toán, kiểm toán, luật sư, công chứng, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô đều ở mức thấp. Trong khi đó, hệ thống chuyển tiền ngầm đều là cao...

Về nguy cơ rửa tiền, các loại tội phạm nguồn có nguy cơ cao là: tội tham ô tài sản, tội tổ chức đánh bạc, tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy. Các loại tội phạm nguồn có nguy cơ trung bình cao như: Tội nhận hối lộ, tội trốn thuế, tội đánh bạc…

Về rủi ro tài trợ khủng bố, báo cáo đánh giá nguy cơ của Việt Nam ở mức thấp.

Tại hội nghị, Phó Thống đốc NHNN ông Nguyễn Kim Anh cho biết, báo cáo kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2012-2017 đã chỉ rõ hiện trạng, nguy cơ rủi ro về rửa tiền, tài trợ khủng bố. Trên cơ sở đó, ngành Ngân hàng đã xây dựng kế hoạch với gần 40 hành động cho nội bộ ngành và hơn 20 chương trình hành động phối hợp với các bộ, ngành liên quan. NHNN sẽ ban hành các kế hoạch hành động này trong thời gian tới.

Để triển khai các chương trình hành động này một cách hiệu quả, Phó Thống đốc NHNN cho hay, NHNN đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng, các điểm giao dịch ngoại tệ, trung gian thanh toán… thực hiện một cách đầy đủ, triệt để theo các kế hoạch hành động ban hành. Trong quá trình thực hiện, các cơ quan này phải thường xuyên có báo cáo kịp thời cho NHNN, để công tác phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố thực sự đi vào hiệu quả.

Hội nghị cũng công bố kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019-2020 được chia thành 5 nhóm hành động gồm: Nhóm các biện pháp liên quan đến khuôn khổ pháp luật; Nhóm các biện pháp liên quan đến quyền hạn và trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền; Hợp tác trong nước; Các sản phẩm tài chính toàn diện; Hợp tác quốc tế./. 

Minh Phương