Quảng Nam đề xuất đầu tư tuyến luồng Cửa Lở cảng Tam Hiệp cho tàu 50.000 tấn

Chủ nhật, 27/11/2022 09:23
(ĐCSVN) – Quảng Nam đang triển khai lập quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 làm cơ sở triển khai đầu tư tuyến luồng Cửa Lở cho tàu 50.000 tấn vào cảng Tam Hiệp.
leftcenterrightdel
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết: Tỉnh này đang triển khai lập quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 làm cơ sở triển khai đầu tư tuyến luồng Cửa Lở cho tàu 50.000 tấn vào cảng Tam Hiệp. 

Ngày 26/11, UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp với Bộ Giao thông vận tải tổ chức Hội thảo khoa học lấy ý kiến về kết quả nghiên cứu, đề xuất quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển Quảng Nam thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 và đề xuất đầu tư luồng cảng biển nước sâu theo quy hoạch.

Thông tin tại Hội thảo, đại diện UBND tỉnh Quảng Nam cho biết: Tỉnh này đang triển khai lập quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 làm cơ sở triển khai đầu tư tuyến luồng Cửa Lở cho tàu 50.000 tấn vào cảng Tam Hiệp.

Thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, UBND tỉnh Quảng Nam đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị tư vấn triển khai quy hoạch chi tiết, phát triển cảng biển Quảng Nam trong tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam. Trong đó, trọng tâm là quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; quy hoạch cảng cạn tại Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang gắn với cảng biển Quảng Nam; nghiên cứu chế độ thủy động lực học, đề xuất đầu tư dự án tuyến luồng Cửa Lở cho tàu 50.000 tấn.

Phát biểu tại Hội thảo, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh cho biết, quy hoạch chi tiết vùng đất, vùng nước cảng biển Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm cụ thể hóa quy hoạch tổng thể là cần thiết để cảng biển Quảng Nam phát triển đồng bộ, liên tục trong quy hoạch tổng thể, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Nam và khu vực miền Trung - Tây Nguyên; tích hợp đồng bộ với quy hoạch tỉnh đang triển khai thực hiện.

“Mục đích của việc quy hoạch phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập quốc tế sâu, rộng; kinh tế - xã hội Quảng Nam đạt tốc độ tăng trưởng cao. Trong khi đó, nền kinh tế cả nước nói chung, Quảng Nam nói riêng đang đứng trước nhiều khó khăn thách thức mới, hiện tượng biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh ngày càng gay gắt, phức tạp…  Do đó, nghiên cứu quy hoạch đặt ra yêu cầu xây dựng song hành với quy hoạch chi tiết các nhóm cảng biển, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và các quy hoạch ngành quốc gia của các lĩnh vực khác”- Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam thông tin.

leftcenterrightdel
Theo Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Xuân Sang, hệ thống cảng biển Quảng Nam trong thời gian qua có sự tăng trưởng đáng khích lệ, với mức tăng trưởng bình quân hằng năm đạt trên 16%.  

Cũng theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, trước đây Quảng Nam có 1 bến cảng Kỳ Hà và từ khi có khu kinh tế đã phát triển thêm bến mới tại khu vực Tam Hiệp, với chiều dài luồng trên 11km. Dù vẫn còn nhiều khó khăn, song năm 2021, lượng hàng qua cảng Tam Hiệp đạt 2,5 triệu tấn, năm 2022 dự kiến đạt trên 4 triệu tấn; là một trong những địa phương có tốc độ phát triển lượng hàng hoá qua Cảng khá của cả nước. Sự phát triển này là yêu cầu đặt ra đối với việc đầu tư mở rộng, nâng cao năng lực tiếp nhận của khu vực cảng quan trọng này. Không chỉ cho Khu kinh tế mở Chu Lai mà còn cho cả khu vực miền Trung và Hành lang kinh tế Đông Tây trong tương lai.

Hiện nay một số nhà đầu tư lớn đang nghiên cứu, xúc tiến đầu tư vào Khu kinh tế mở Chu Lai, do vậy cần thiết nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển Quảng Nam làm cơ sở pháp lý để thu hút đầu tư, triển khai các dự án đầu tư cảng, đô thị cảng, cơ sở hạ tầng, KCN,... trong khu vực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Quảng Nam và khu vực.

Trao đổi tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Xuân Sang cho rằng, hệ thống cảng biển Quảng Nam trong thời gian qua có sự tăng trưởng đáng khích lệ, với mức tăng trưởng bình quân hằng năm đạt trên 16%. Số lượng các tàu lớn ra vào ngày càng tăng, đặc biệt khu vực cảng biển Kỳ Hà, Tam Hiệp còn có vai trò làm khu neo đậu tránh trú bão.

“Chúng tôi đánh giá cao việc tỉnh Quảng Nam chủ động nghiên cứu, đề xuất đầu tư dự án tuyến luồng Cửa Lở cho tàu 50.000 tấn vào cảng Tam Hiệp từ nguồn vốn của doanh nghiệp. Đồng thời đề nghị Quảng Nam và các đơn vị tư vấn hoàn thiện báo cáo nghiên cứu, đề xuất các cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt triển khai đầu tư tuyến luồng Cửa Lở. Không chỉ đề xuất xây dựng tuyến luồng, mà còn đề xuất tổng thể toàn diện về quy hoạch, đầu tư bến cảng, khu phi thuế quan, khu hậu cần…”- Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Xuân Sang nhận định và cho biết thêm: Ngay trước khi Bộ Giao thông vận tải triển khai xây dựng quy hoạch tổng thể hệ thống cảng biển quốc gia, Quảng Nam đã chủ động nghiên cứu đề xuất tuyến luồng mới cho tàu đến 50 nghìn tấn, đây là vấn đề đột phá. Đề án được nghiên cứu sâu, bài bản, cẩn trọng để có được kết quả nghiên cứu là tiền đề quan trọng để Cục Hàng hải Việt Nam thẩm định đề xuất lên Bộ Giao thông vận tải trình Thủ tướng Chính phủ.

Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải đề nghị Quảng Nam cần tư vấn nghiên cứu thêm về tiến độ đầu tư; đồng thời lưu ý trong bối cảnh nhu cầu lớn, phân kỳ vừa đầu tư vừa khai thác, không đợi đến khi luồng đón tàu 50 nghìn tấn; bổ sung quy hoạch khu neo trong luồng nước cảng biển. Song song lộ trình đầu tư tuyến luồng mới, cần nghiên cứu đề xuất đầu tư duy tu tuyến luồng cũ… để hoạch định, quy hoạch, đầu tư khai thác cảng biển hiện hữu tạo sức thu hút đầu tư.

Chia sẻ tại Hội thảo, nhiều chuyên gia, nhà khoa học đã khẳng định: Việc triển khai các quy hoạch đảm bảo tính chất kỹ thuật chuyên ngành, trong đó có “Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu nước, vùng nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” đang được Cục Hàng hải Việt Nam triển khai thực hiện. “Quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển Quảng Nam, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” được Bộ Giao thông vận tải ủng hộ UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức nghiên cứu đang là yêu cầu thực tế rất cao, nhằm phát triển đồng bộ cảng biển Quảng Nam phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

leftcenterrightdel
Quảng cảnh Hội thảo lấy ý kiến về kết quả nghiên cứu, đề xuất quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển Quảng Nam thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 và đề xuất đầu tư luồng cảng biển nước sâu theo quy hoạch. 

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là cơ sở triển khai dự án nạo tuyến vét luồng Cửa Lở cho tàu 50.000 tấn - dự án được Thủ tướng Chính phủ thống nhất giao cho UBND tỉnh Quảng Nam chủ trì phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài Chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất…

Trước đó, tỉnh Quảng Nam đề xuất quy hoạch chi tiết phát triển hệ thống cảng Quảng Nam, khu bến cảng Tam Hiệp, Tam Hòa được quy hoạch là khu bến chính, phục vụ trực tiếp cho Khu kinh tế mở Chu Lai và vùng phụ cận, với cỡ tàu đến 50.000DWT; Khu bến cảng Kỳ Hà, Tam Giang phục vụ chính cho khu kinh tế mở Chu Lai, từng bước chuyển đổi công năng thành khu bến vụ chuỗi dự án khí điện Cá Voi Xanh với cỡ tàu 20.000WDT.

Luồng hàng hải Kỳ Hà dài 11km, B=100÷110m, cao độ đáy đạt -8,3 đến -8,7 m HĐ, hiện đang thực hiện nạo vét đến -10m HĐ cho tàu 20.000 DWT. Luồng Cửa Lở đã được Bộ Giao thông vận tải bổ sung vào quy hoạch chi tiết (VB số 10519/BGTVT-KHĐT ngày 11/10/2022); đang triển khai lập đề xuất dự án đầu tư nạo vét luồng cho tàu 50.000 DWT./.

Đình Tăng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực