Thanh Hóa: Phát triển thủy sản gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo

Thứ tư, 12/06/2024 09:32
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN)- Bám sát các nội dung và giải pháp đề ra tại Đề án Phát triển thủy sản nhanh và bền vững, gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trên biển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Sở NN&PTNT Thanh Hóa đã chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, các địa phương tổ chức triển khai thực hiện Đề án đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Thanh Hóa có bờ biển dài 102km, với 5 cửa lạch lớn và những bãi bồi rộng hàng ngàn ha, thuận lợi để khai thác, chăn nuôi thủy hải sản, trồng cây chắn sóng và phát triển kinh tế gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Ngày 05/6/2023, UBND tỉnh Thanh Hoá đã ban hành Quyết định số 1913/QĐ-UBND về Đề án Phát triển thủy sản nhanh và bền vững, gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trên biển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Với mục tiêu đưa ngành thủy sản của tỉnh phát triển toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, hiện đại, bền vững, gắn với chế biến và xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, lưỡng dụng, vừa phục vụ phát triển kinh tế, vừa sẵn sàng phục vụ mục tiêu quốc phòng.

Hơn một năm qua, nhằm thực hiện thành công đề án trên, các cấp, ngành và đơn vị trong tỉnh đã có nhiều nỗ lực, hoạt động tích cực, đạt được những kết quả nhất định trong lĩnh vực của mình, cũng như trong phối kết hợp giữa các ngành các cấp. Trong đó Sở NN&PTNT Thanh Hóa là một trong những đơn vị đã đạt nhiều thành tích đáng ghi nhận.

Ngay sau khi UBND tỉnh phê duyệt đề án trên, Sở NN&PTNT đã bám sát các nội dung và giải pháp đề ra tại đề án, chủ động chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các địa phương tổ chức triển khai thực hiện đề án, thực hiện lồng ghép với các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện đề án, quy hoạch, chiến lược phát triển ngành thủy sản của trung ương và địa phương đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ tại đề án.

Thương lái thu mua cá ngay tại cảng khi thuyền về tại cảng cá Hậu Lộc  (Ảnh: Lưu Trọng Thắng)

Để tạo diều kiện thuận lợi cho ngư dân trong khai thác thủy hải sản, đồng thời tham gia tích cực vào bảo vệ chủ quyền biển đảo, Sở NN&PTNT Thanh Hóa đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Phương án củng cố, phát triển tổ đoàn kết sản xuất trên biển tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2023-2030 với mục tiêu đến năm 2025, phấn đấu 100% tàu có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên tham gia các tổ, đội khai thác trên biển nhằm củng cố, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ đoàn kết sản xuất trên biển gắn với sản xuất hàng hóa quy mô lớn, hiện đại, bền vững.

Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 284/KH-UBND ngày 20/11/2023 triển khai thực hiện Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 10/4/2024 về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 03/01/2024 về việc phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ điều tra, đánh giá nguồn lợi và môi trường sống của loài thủy sản vùng lộng, vùng biển ven bờ tỉnh Thanh Hóa, làm cơ sở để sắp xếp cơ cấu, nghề khai thác tàu thuyền theo hướng phát triển đội tàu khai thác vùng khơi hiệu quả, bền vững.

Khuyến khích các hộ nuôi trồng thủy sản phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng chuyển đổi cơ cấu, tổ chức sản xuất nuôi thâm canh, ứng dụng công nghệ cao. Hình thành các vùng nuôi tập trung, an toàn dịch bệnh. Thúc đẩy xây dựng các mô hình liên kết giữa doanh nghiệp chế biến với tổ chức, cá nhân nuôi trồng thủy sản để tạo nguồn nguyên liệu theo nhu cầu chế biến, đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm các chuỗi liên kết từ sản xuất đến chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

Cạnh đó, Sở NN&PTNT Thanh Hóa đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật trong lĩnh vực thủy sản nhằm nâng cao nhận thức, phát huy vai trò chủ thể của ngư dân, gắn với lực lượng dân quân biển trong phát triển thủy sản và góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Đặc biệt, Sở NN&PTNT Thanh Hóa đã tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2576/QĐ-UBND ngày 18/7/2023 về việc phê duyệt Đề án thành lập lực lượng Kiểm ngư tỉnh Thanh Hóa. Hiện lực lượng này đang phối kết hợp với lực lượng biên phòng hoạt động khá tích cực và hiệu quả trong công tác hỗ trợ ngư dân, quản lý nghề cá, bảo đảm an ninh, an toàn và chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Trong sản xuất, kinh doanh, ngành thủy sản Thanh Hóa đạt kết quả khá khả quan. Tốc độ tăng trưởng sản phẩm ngành thủy sản bình quân hàng năm (giai đoạn 2021 – 2023) đạt 5,2%/năm trở lên. Giá trị sản xuất thuỷ sản năm 2023 ước đạt 7.150 tỷ đồng, giá trị xuất khẩu thủy sản ước đạt 117,703 triệu USD. Tổng sản lượng thủy sản năm 2023 ước đạt 215.659 tấn, đạt 108,6% so với mục tiêu, trong đó sản lượng khai thác thủy sản 142.143 tấn, đạt 106% so với mục tiêu và sản lượng nuôi trồng thủy sản 73.516 tấn, đạt 114,8% so với mục tiêu. Diện tích nuôi trồng thủy sản vùng nước mặn, lợ là 5.100 ha; đạt 100% so với mục tiêu

Về tổng số tàu thuyền khai thác, hiện toàn tỉnh có 6.059 chiếc, trong đó: loại Lmax <12m là 4.246 chiếc, Lmax từ 12-<15m là 718 chiếc, Lmax từ 15 m trở lên là 1.095 chiếc. Còn về cảng cá, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện có 08 cảng cá. Trong đó các cảng cá: Hòa Lộc, Lạch Hới, Lạch Bạng thuộc Sở giao Ban quản lý cảng cá Thanh Hóa quản lý, khai thác và sử dụng; các cảng cá do UBND cấp huyện quản lý, gồm: Cảng cá Hoằng Phụ, cảng cá Hoằng Trường, cảng cá Quảng Nham, cảng cá Hải Châu và Cảng cá Hòn Mê phục vụ quốc phòng. Tỉnh cũng có 4 khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá, gồm: Khu neo đậu tránh trú bão Lạch Hới, thành phố Sầm Sơn; khu neo đậu tránh trú bão Lạch Bạng, thị xã Nghi Sơn; khu neo đậu tránh trú bão Lạch Trường, huyện Hậu Lộc và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền nghề cá cửa sông Lý huyện Quảng Xương.

Thanh Hóa đã đưa vào đầu tư công giai đoạn 2022 - 2026 các dự án đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng nghề cá, gồm: Dự án nâng cấp, mở rộng cảng cá Lạch Hới. Dự án nạo vét, thanh thải dải đá ngầm luồng tàu, khu vực cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão tàu thuyền nghề cá Lạch Bạng. Dự án nâng cấp mở rộng cảng cá Hòa Lộc. Dự án khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Lạch Trường và dự án nâng cấp mở rộng cảng cá Hoằng Trường. Hiện nay, Sở NN& PTNT đang phối hợp với các sở, ban ngành và các đơn vị liên quan triển khai, tổ chức lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 để triển khai các bước tiếp theo.

Song song với phát triển nghề cá, thời gian qua, Thanh Hóa đã triển khai thực hiện nhiều dự án trồng rừng ngập mặn, duy tu đê biển, dự án trồng, phục hồi rừng ven biển, dự án hiện đại hóa ngành lâm nghiệp, cùng nhiều mô hình trồng mới, trồng phục hồi rừng ngập mặn ven biển gắn với hỗ trợ đầu tư, bảo vệ và phát triển rừng ven biển, hỗ trợ phát triển sinh kế cho người dân và hỗ trợ làm đường cho các xã tham gia dự án đã góp phần phát triển kinh tế, nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương và ý thức của người dân trong công tác bảo vệ và phát triển rừng ven biển.

Đồng chí Cao Văn Cường, Giám đốc Sở NN&PTNT Thanh Hóa 

Đồng chí Cao Văn Cường, Giám đốc Sở NN&PTNT Thanh Hóa cho biết: Để tiếp tục phát triển ngành thủy sản trở thành ngành kinh tế thương mại hiện đại, bền vững, giữ vị trí quan trọng trong cơ cấu ngành kinh tế nông nghiệp và kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển, trong thời gian tới, Sở đang tập trung triển khai một số giải pháp quan trọng như: Phối hợp với các đơn vị, các huyện, thị xã, thành phố ven biển đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chấp hành pháp luật thủy sản. Phát huy vai trò chủ thể của ngư dân, doanh nghiệp trong phát triển thủy sản gắn với bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển. Sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thủy sản bảo đảm tinh gọn, giảm đầu mối, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đồng thời, thực hiện phương án củng cố, phát triển tổ đoàn kết sản xuất trên biển, trong đó chú trọng đến thực hiện nâng cấp đội tàu khai thác vùng khơi gắn với xây dựng lực lượng dân quân tự vệ biển. Tăng cường sự hiện diện của ngư dân trên các vùng biển. Đầu tư phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng các cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão, cơ sở dịch vụ nghề cá, đóng mới sửa chữa tàu cá; thực hiện nạo vét định kỳ luồng lạch, đảm bảo thuận lợi cho tàu cá ra, vào cảng đáp ứng nhu cầu bốc, dỡ hàng hóa và neo đậu tránh trú bão. Nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng chấp pháp trên biển, đồng hành cùng ngư dân vươn khơi bám biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc./.  

Bài, ảnh: Đào Nguyên Lan - Thanh Huệ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực