leftcenterrightdel
Hình ảnh tại phiên toàn thể Diễn đàn cấp cao do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì.  

Diễn đàn tổ chức với sự phối hợp của Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công thương, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài Nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công an, Ban Thư ký ASEAN, UBND TP. Hà Nội, UBND TP. Hồ Chí Minh, UBND TP. Đà Nẵng.

Đây là sự kiện sơ kết 1 năm thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng về phát triển đô thị thông minh tại Nghị quyết số 52 - NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về “Một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư” với các hoạt động trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam.

Mục đích của Diễn đàn cấp cao là thúc đẩy việc chia sẻ sáng kiến, kinh nghiệm và hợp tác giữa các đô thị của Việt Nam với mạng lưới đô thị trong khu vực ASEAN, qua đó đẩy nhanh tiến trình triển khai hiệu quả Nghị quyết 52 của Bộ Chính trị.

Các hoạt động của sự kiện bao gồm: 1 phiên toàn thể với sự tham dự của trên 500 đại biểu trong nước và quốc tế tham gia trực tiếp và trực tuyến (trong đó có trên 50 đại biểu quốc tế là đại diện cấp cao các nước ASEAN và 26 đô thị thông minh); 5 Hội thảo chuyên đề với quy mô 200 đại biểu/hội thảo, tập trung vào các lĩnh vực then chốt trong xây dựng đô thị thông minh như: quy hoạch và quản lý đô thị thông minh; phát triển hạ tầng số và công nghệ số nền tảng cho đô thị thông minh; giao thông thông minh; năng lượng thông minh; dịch vụ thông minh; Triển lãm các mô hình, công nghệ tiêu biểu cho đô thị thông minh với sự tham gia của các địa phương và doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Sau gần 35 năm đổi mới, quá trình đô thị hoá và phát triển đô thị ở Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả. Khu vực đô thị không chỉ thúc đẩy nhanh tăng trưởng GDP mà còn góp phần tích cực vào chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng trong dài hạn. Hệ thống đô thị đã tạo các cực tăng trưởng trong khu vực, ngày càng khẳng định vai trò trung tâm thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, văn hóa, nghệ thuật, giáo dục, đào tạo và y tế. 

leftcenterrightdel
Các hội thảo tại cấp cao về Đô thị thông minh ASEAN 2020 thu hút nhiều diễn giả trong nước và quốc tế. 

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đó, thời gian qua cũng cho thấy, hệ thống đô thị của Việt Nam phát triển còn thiếu đồng bộ, chưa đảm bảo khả năng liên kết trong từng đô thị, giữa các đô thị và giữa khu vực đô thị với khu vực nông thôn; chênh lệch phát triển và thu nhập giữa các vùng chậm được thu hẹp; nhiều vấn đề xã hội, ô nhiễm môi trường, tắc nghẽn giao thông chưa được giải quyết…

Để giải quyết những tồn tại, hạn chế nêu trên, một trong những giải pháp quan trọng là cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, phát triển đô thị trong thời gian tới trên cơ sở tận dụng tốt nhất những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Do đó, phát triển đô thị thông minh (ĐTTM) bền vững sẽ là hướng đi tất yếu, là nhu cầu cấp thiết trong quá trình đô thị hoá và phát triển đô thị Việt Nam.

Trong khuôn khổ Diễn đàn, chiều ngày 22/10 đã diễn ra phiên Diễn đàn cấp cao về đô thị thông minh ASEAN năm 2020 với với chủ đề “Đô thị thông minh - hướng tới Cộng đồng, Bản sắc và Phát triển bền vững vì một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng”.

Tại Phiên toàn thể Diễn đàn cấp cao, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng; Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình cũng đã nêu kết quả bước đầu thực hiện Nghị quyết số 52 - NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về “Một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”; phát biểu của đại diện của các ban, bộ, ngành liên quan. 

Đặc biệt, Diễn đàn cấp cao đã nghe các phát biểu tham luận trực tuyến của ông Lim Jock Hoi, Tổng Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN); ông Vivian Balarkrishnan, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Singapore và bà Karen Dunn Kelley, Thứ trưởng Bộ Thương mại Hoa Kỳ cùng một số diễn giả trên thế giới. 

leftcenterrightdel
Trong khuôn khổ Diễn đàn đã diễn ra triển lãm về đô thị thông minh. 

Trong phiên thảo luận tại Diễn đàn cấp cao, các đại biểu tập trung vào một số chủ đề: Những xu thế lớn trong phát triển các đô thị thông minh trên thế giới; Tầm nhìn chung của các quốc gia ASEAN hướng đến phát triển đô thị thông minh hướng tới cộng đồng, có bản sắc và bền vững; Chia sẻ kinh nghiệm của các quốc gia trong xây dựng và phát triển các đô thị thông minh (về quy hoạch, chiến lược, hạ tầng, huy động nguồn lực, nhân lực…); Các mô hình khu đô thị thông minh và các giải pháp công nghệ để phát triển các đô thị thông minh; Tháo gỡ các rào cản, vướng mắc cho địa phương và DN trong triển khai xây dựng đô thị thông minh gắn với chính quyền số.

Trong khuôn khổ Diễn đàn cấp cao về đô thị thông minh ASEAN 2020, sáng và chiều cùng ngày 22/10 diễn ra 5 Hội thảo chuyên đề: Quy hoạch và quản lý đô thị thông minh trong chiến lược đô thị hóa và phát triển đô thị; Phát triển hạ tầng số và công nghệ số nền tảng cho đô thị thông minh; Phát triển các dịch vụ thông minh tại các đô thị trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia; Năng lượng thông minh trong quá trình đô thị hóa và phát triển đô thị; Giao thông thông minh trong chiến lược đô thị hóa và phát triển đô thị.

Cũng tại Diễn đàn cấp cao về Đô thị thông minh ASEAN 2020 đã diễn ra triển lãm thành phố thông minh./.

Hiền Hòa