leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 

(ĐCSVN) - Phát huy truyền thống gần một thế kỷ trưởng thành, phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam, trong giai đoạn hiện nay, để đảm đương tốt vai trò, sứ mệnh tiên phong, dẫn đường, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, lãnh đạo các cơ quan báo chí khẳng đình: Báo chí cách mạng phát huy mạnh mẽ sự nghiệp “phò chính, trừ tà”, không ngừng đổi mới, sáng tạo để thích ứng với những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp đang đặt ra.

leftcenterrightdel
 

Trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo nhiều cơ quan báo chí nhấn mạnh rằng, bên cạnh việc quan tâm, tạo điều kiện về môi trường làm việc hiện đại, năng động, bảo đảm cho các hoạt động báo chí diễn ra thuận lợi thì trong bối cảnh hiện nay, để đảm bảo chất lượng và hiệu quả, nâng cao tính chiến đấu và sức thuyết phục của thông tin, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông và cơ quan chức năng cần chủ động hơn trong việc phân tích, dự báo tình hình, chỉ đạo nhạy bén, kịp thời để cơ quan báo chí phản ứng nhanh nhạy, làm chủ thông tin trên mặt trận đấu tranh với thông tin, quan điểm sai trái, mang tính vu cáo, xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Cùng với đó, việc cung cấp cho báo chí các thông tin và luận cứ đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái cần được thực hiện bài bản hơn, thường xuyên hơn, như cung cấp thông tin định kỳ hằng tháng và đột xuất, để báo chí thuận lợi hơn trong tuyên truyền. Đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp đi ngược lại tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí, xâm phạm và làm ảnh hưởng đến lợi ích của quốc gia, dân tộc; đến uy tín, hình ảnh của Đảng, của các cơ quan, đoàn thể.

Theo Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Trần Doãn Tiến, cần tìm ra các giải pháp nêu cao tính Đảng, tính chiến đấu của các cơ quan báo chí trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Vấn đề chăm lo công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí nhằm đảm bảo nguyên tắc giữ vững sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, có ý nghĩa quyết định đến “tính tư tưởng, tính chân thật, tính nhân dân, tính chiến đấu”, trong hoạt động báo chí. “Đề cao trách nhiệm đảng viên của người làm báo, nhất là người giữ cương vị lãnh đạo, người đứng đầu. Cấp ủy đảng trong cơ quan báo chí là hạt nhân chính trị lãnh đạo cán bộ đảng viên, biên tập viên, phóng viên… thực hiện đúng đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước” – Tổng Biên tập Trần Doãn Tiến đề xuất.

Mặt khác, phải làm cho mỗi nhà báo thể hiện rõ trọng trách, sứ mệnh vẻ vang của “người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa”. Nâng cao bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ báo chí để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Là một trong những cơ quan báo chí làm tốt việc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo Báo Quân đội Nhân dân (QĐND) Đỗ Phú Thọ cho rằng, phải chủ động xây dựng lực lượng mũi nhọn xung kích, tinh nhuệ trên mặt trận đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Phát huy vai trò chủ động của nhóm phóng viên viết về mảng đề tài này trong tòa soạn và phát huy vai trò đội ngũ cộng tác viên gồm các nhà lý luận, nhà khoa học trong và ngoài quân đội nhằm đa dạng hóa và nâng cao chất lượng, hiệu quả các bài viết đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Việc tổ chức bản thảo, biên tập, đăng tải các bài viết về đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phải bảo đảm chặt chẽ, chính xác, không để xảy ra sai sót về chính trị. Quá trình chuẩn bị tư liệu cần công phu, đầy đủ, lấy từ các nguồn thông tin chính thống từ các tổ chức, cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền và các chuyên gia, nhà quản lý văn hóa có tên tuổi, đủ độ tin cậy…

leftcenterrightdel
 

“Đặc biệt, để sáng tạo tác phẩm báo chí đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cần chú ý 10 chữ T là “thông tin”, “tập thể”, “thận trọng”, “tỉnh táo” và “thẳng thắn” và 4 chữ Đ là “Đảng” (phải nắm chắc, hiểu sâu, bám sát nền tảng tư tưởng, chủ trương, đường lối của Đảng), “đúng” (không được viết sai vì sẽ tác dụng ngược), “đủ” (viết vừa đủ, không lan man) và “đánh” (phải đánh thẳng vào những quan điểm sai trái, phản động)” – đồng chí Đỗ Phú Thọ nêu rõ.

Từ thực tiễn hoạt động của mình, Tổng Biên tập Báo điện tử VietnamPlus Trần Tiến Duẩn nhấn mạnh, trong cuộc đấu tranh về mặt tư tưởng, các tòa soạn phải chủ động khắc phục được tình trạng “điểm trắng”, “vùng trắng” về thông tin; triệt tiêu khả năng, cơ hội chiếm lĩnh cạnh tranh của các thông tin độc hại ngoài luồng đối với các thông tin chính thống của báo chí trong nước. Đây là phương thức hữu hiệu nhất ngăn chặn, đẩy lùi một cách chủ động các thông tin sai trái của kẻ thù.

Đặc biệt, các tòa soạn báo phải tổ chức thông tin tốt, thực hiện vai trò “nhạc trưởng” chỉ đạo, gợi ý, hướng dẫn, lên kế hoạch, tổ chức tuyến thông tin sao cho hiệu quả, phù hợp nhất trong điều kiện cụ thể về nhân lực, vật lực và yêu cầu đòi hỏi khách quan của cuộc sống, của việc thực hiện nhiệm vụ ở mỗi tòa soạn. Việc tổ chức thông tin cũng giúp cho dòng chảy thông tin của các cơ quan báo chí được liên tục, không đi chệch “đường ray”, không bỏ sót, bỏ lọt sự kiện và cũng hạn chế được tình trạng “đánh với, đuổi theo” sự kiện, làm ảnh hưởng đến hiệu quả và chất lượng thông tin.

Tổng Biên tập Trần Tiến Duẩn cũng nhấn mạnh đến yếu tố linh hoạt, đảm bảo cho hệ thống báo chí điện tử khắc phục tính máy móc, kém hiệu quả trong việc sử dụng sức mạnh của công luận đấu tranh chống các luận điệu sai trái; ứng phó thành công với các thủ đoạn của các thế lực thù địch… Do đó, “cần quan tâm đến liều lượng, tính toán thời điểm một cách hợp lý. Bởi mọi sự máy móc, cực đoan, thiếu nhạy cảm, thiếu sự nhìn nhận biện chứng trong đấu tranh sẽ không mang lại hiệu quả, thiếu tính thuyết phục, mà còn bỏ lỡ cơ hội thuyết phục, tranh thủ, lôi kéo, thức tỉnh đối tượng, nhất là những người vốn chỉ bị kích động, lừa gạt, lợi dụng, nhận thức được lẽ phải, từ đó từ bỏ những hoạt động sai trái của mình” – Tổng Biên tập Báo điện tử VietnamPlus hiến kế.

leftcenterrightdel
 

Lãnh đạo nhiều cơ quan báo chí cũng cho rằng, để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch cần xác định rõ mục tiêu cần bảo vệ, cần đấu tranh, đặc biệt là nhận diện rõ bản chất các chiêu trò của các thế lực thù địch để từ đó đề ra đối sách phù hợp. Trong tuyên truyền cần thực hiện tốt hai nhiệm vụ “xây” và “chống”. Cùng với việc không ngừng nâng cao chất lượng các vệt tin, bài khẳng định sự đúng đắn, tính cách mạng, khoa học của Chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối lãnh đạo của Đảng, cần tăng tính thuyết phục trong các chương trình đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

leftcenterrightdel
 

Đại diện cho Đài Truyền hình Việt Nam, Phó Trưởng Ban Thời sự Bùi Hồng Phúc cho rằng, song song với việc đấu tranh trực diện với những thông tin xấu độc, cần luôn bảo đảm dòng thông tin tích cực là dòng thông tin chủ lưu trên báo, đài, góp phần tạo một  “tâm trạng xã hội” tích cực, củng cố niềm tin trong nhân dân vào các chủ trương và quyết sách của Đảng và Nhà nước. Đây chính là nền tảng vững chắc cho việc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và chống lại thông tin xấu độc. “Việc các cơ quan Đảng, Nhà nước chủ động, nhanh nhạy, kịp thời cung cấp thông tin cho báo chí là cơ sở hết sức quan trọng để báo chí thực hiện tốt nhiệm vụ đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc. Vì thông tin chính thống được đưa kịp thời, minh bạch chính là cách hiệu quả nhất để đẩy lùi thông tin xấu độc”- đồng chí Bùi Hồng Phúc nói.

Cùng quan điểm với Đài Truyền hình Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Lao động Nguyễn Ngọc Hiển cũng nhấn mạnh, bên cạnh công tác đấu tranh nhận diện các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, báo chí cũng cần coi trọng việc lan tỏa những nhân tố tích cực, những mô hình hiệu quả, việc làm tốt đẹp, biểu dương người tốt, việc tốt để khơi dậy sức mạnh của Nhân dân, bảo đảm lượng thông tin tốt, tích cực về đời sống xã hội là dòng chảy chính. Bên cạnh đó, cần lắng nghe và kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, góp phần giải quyết những yêu cầu, kiến nghị chính đáng của người dân, trở thành diễn đàn để Nhân dân tham gia trực tiếp vào các công việc của đất nước, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội để thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Là một tờ báo dành cho giới trẻ, đại diện báo Thanh niên cũng cho rằng, phải thường xuyên thông tin, tuyên truyền gương người tốt việc tốt, đề cao những giá trị tốt đẹp, thành quả đạt được trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc của Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng; chủ động nêu ý kiến phản biện trước những nội dung còn bất cập, hạn chế, thiếu sót trong quá trình quản lý, tổ chức thực hiện ở các khâu, phân tích rõ nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và hướng khắc phục để Nhân dân, bạn đọc chủ động nắm bắt thông tin, không bị lợi dụng, lôi kéo theo ý đồ tiêu cực của các thế lực thù địch.

Cùng với đó, nâng cao chất lượng công tác nội dung, đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích của tờ báo. Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng internet và mạng xã hội, kịp thời phản ánh chính xác, đầy đủ các thông tin liên quan đến đời sống dân sinh, chính trị, xã hội, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền... mà dư luận đang quan tâm, góp phần định hướng tốt dư luận, phản bác lại những thông tin sai sự thật, vu khống của các thế lực thù địch, cố tình xuyên tạc, lợi dụng các sai sót trong quản lý để kích động, chống phá, làm giảm uy tín của Đảng, gây khó khăn cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Rất nhiều các đồng chí lãnh đạo các cơ quan báo chí khẳng định với chúng tôi rằng, để sự nghiệp đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của các cơ quan báo chí thành công, thì có một yếu tố khác chiếm một vai trò rất quan trọng. Đó chính là bản thân mỗi nhà báo. Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Trần Doãn Tiến cho rằng, mỗi nhà báo hoàn thành tốt trọng trách, sứ mệnh vẻ vang của “người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa”, mỗi nhà báo phải không ngừng nỗ lực học tập chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tích cực học tập kinh nghiệm làm báo của các thế hệ đi trước và kinh nghiệm của các nền báo chí hiện đại trên thế giới.

leftcenterrightdel
 

Cùng với đó, phải nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những diễn biến, tình hình kinh tế - chính trị - xã hội - văn hóa ở trong và ngoài nước để có những thông tin chính xác, kịp thời, định hướng dư luận, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng.

Mặt khác phải thâm nhập thực tiễn, lắng nghe Nhân dân, dựa vào sức mạnh của Nhân dân để khai thác thông tin, đưa những thông tin hữu ích đến với công chúng báo chí. Trong bối cảnh hội nhập toàn cầu, mỗi nhà báo cần trang bị cho mình những kiến thức, nền tảng văn hóa sâu rộng, có năng lực ngoại ngữ, kỹ năng xử lý và làm chủ công nghệ; tỉnh táo trước những thông tin, luận điệu xuyên tạc của thế lực phản động để có phương thức đấu tranh, phản bác hiệu quả.../.

Bài 1: Vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng của Đảng

Bài 2: Xóa bỏ “rào cản” vì một nền báo chí cách mạng

Bài 3: Phát huy mạnh mẽ sự nghiệp “phò chính, trừ tà”

Bài 4: “Xây” là cơ bản, “chống” phải quyết liệt 

Bài 5: Mỗi cơ quan báo chí là một “pháo đài” chính trị, mỗi nhà báo là một “chiến sỹ”

Nhóm PV

 

 
16/03/2022 21:50