leftcenterrightdel
leftcenterrightdel

(ĐCSVN) – Để làm tốt công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, ngoài vai trò quan trọng, nòng cốt của các đồng chí lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí thì vai trò quản lý, định hướng của các cơ quan chủ quan đóng vai trò không nhỏ. Trong đó, các cơ quan chủ quản phải xác định “xây” là cơ bản, “chống” phải quyết liệt, lâu dài.

leftcenterrightdel

Hoạt động tuyên truyền, định hướng dư luận trước những vụ việc phức tạp, nhạy cảm, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch của các cơ quan báo chí thời gian qua đã góp phần giữ vững định hướng tư tưởng, nâng cao cảnh giác cách mạng, củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân vào công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Kết quả này có được là sự tổng hợp các biện pháp của các cơ quan báo chí đến các cơ quan quản lý.

Chia sẻ với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương cho biết, trong những năm qua, Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp tỉnh Hải Dương đã tăng cường việc quản lý báo chí, định hướng tuên truyền, động viên, khích lệ báo chí vào cuộc để phản bác lại những luận điệu xuyên tạc chống phá của các thế lực thù địch về nền tảng tư tưởng của Đảng.

leftcenterrightdel

Trước những sự kiện, vụ việc nổi cộm phát sinh trên địa bàn tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương thường xuyên chủ động cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền cho báo chí đồng loạt đưa tin, viết bài phản ánh đúng bản chất sự việc; đồng thời vạch trần âm mưu, luận điệu xuyên tạc, kích động phá hoại an ninh trật tự, kinh tế xã hội, khối đại đoàn kết của Nhân dân...

Ban Tuyên giáo tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh trực tiếp chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ trong việc nghiên cứu, phát hiện các bài viết vu khống, bịa đặt, thông tin sai trái, phản động, thù địch và các vụ việc phức tạp trên địa bàn. Từ đó đăng tải các bài viết, chương trình phát sóng mang nội dung chuyên biệt, phản bác lại các quan điểm sai trái, thù địch và để định hướng dư luận.

Chưa hết, tại các cuộc giao ban báo chí hằng tháng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã mời các cơ quan chức năng đến cung cấp thông tin cho báo chí, nhất là liên quan đến một số sự việc phức tạp, nhạy cảm. Đồng thời thu thập thông tin, viết tin, bài, xây dựng phóng sự phản bác, vạch trần các luận điệu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề tự do, dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo trên địa bàn để thực hiện âm mưu "diễn biến hòa bình"… Sau khi các bài viết được đăng tải trên các báo, đài, trang Fanpage của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh chỉ đạo toàn bộ hệ thống 35 từ tỉnh đến cơ sở vào like, chia sẻ các bài viết đó, đồng thời comment phản bác lại những tư tưởng cực đoan, phản động trong hệ thống các trang mạng xã hội facebook, fanpage, website của các thành viên... để tạo sức lan tỏa trên cộng đồng mạng. 

leftcenterrightdel

Tại tỉnh Hòa Bình, đồng chí Nguyễn Đoàn Cần, Phó trưởng phòng Tuyên truyền, Báo chí, Xuất bản, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao đổi, khi có các vấn đề, hiện tượng các thế lực thù địch phản động xuyên tạc, kích động, nếu các cơ quan báo chí của tỉnh nhanh chóng có những bài mang tính định hướng phân tích sâu, rõ quan điểm của Đảng, Nhà nước, chỉ ra những âm mưu xuyên tạc, kích động, gây rối thì các vấn đề sẽ được giải quyết rất nhanh chóng. Ngược lại nếu không có những bài báo có tính định hướng phân tích sâu tình hình sẽ trở nên phức tạp.

Từ thực tế này, đồng chí Cần cho rằng, phải tăng cường công tác chỉ đạo, tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, những người hoạt động trong lĩnh vực báo chí và các tầng lớp Nhân dân về công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Phát huy vai trò, trách nhiệm trong tuyên tuyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong đấu tranh chống âm mưu "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, trong phát triển kinh tế - xã hội. Hơn nữa để người dân hiểu rõ hơn, sâu hơn những thành tựu mà chính quyền địa phương, Đảng, Nhà nước đã làm được, cần mở rộng các hình thức họp báo, họp cung cấp thông tin cho báo chí, tạo điều kiện cho Nhân dân được tiếp cận với đại diện các cơ quan báo chí tại các khu dân cư.

Mặt khác, phải thường xuyên thực hiện công tác tổng kết thực tiễn, rút kinh nghiệm trong qúa trình thực hiện công tác lãnh đạo, quản lý báo chí, sự phối kết hợp của các cơ quan tham gia quản lý báo chí. Trước những sự kiện, những vấn đề được dư luận quan tâm, các cơ quan báo chí Trung ương đến địa phương vào cuộc phản ánh, phân tích nhiều chiều. Đặc biệt phải có thông tin chính thống từ các cơ quan quản lý để xác minh, đồng thời kịp thời định hướng dư luận…

Từ kinh nghiệm quản lý báo chí trên địa bàn tỉnh, cả đồng chí Nguyễn Quang Phúc và Nguyễn Đoàn Cần đều khẳng định, để báo chí phát huy vai trò trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các cơ quan báo chí gắn kết chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tạo sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch. Đồng thời tăng cường tuyên truyền, giáo dục truyền thống đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ. Kịp thời nắm bắt hoạt động của các tôn giáo, không để các thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước.

Các đồng chí đặc biệt nhấn mạnh đến việc các cơ quan báo chí cần tận dụng sức mạnh của mạng xã hội để thúc đẩy năng lực của báo chí trong việc thông tin nhanh nhạy, đa chiều, thiết thực tới công chúng. Tăng tính định hướng thông tin trong các hoạt động tương tác với người đọc thông qua các ứng dụng của mạng xã hội, đưa sản phẩm báo chí vào mạng xã hội để độc giả tiếp cận.

leftcenterrightdel

Những năm qua, trong dòng chảy chung, các cơ quan báo chí và những người làm báo trên địa bàn thành phố Hải Phòng cũng luôn làm tốt công tác của mình trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với các luận điệu sai trái, thù địch. Kết quả này có được, theo đồng chí Đào Khánh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng, là do Hải Phòng đã chỉ đạo tập trung thực hiện 4 giải pháp chủ yếu.

Đáng chú ý, Ban Tuyên giáo đã tham mưu với Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo các cơ quan báo chí thành phố triển khai đồng bộ các giải pháp, cả về tổ chức, nội dung và phương thức đấu tranh thực hiện triệt để phương châm: “Chủ động, nhạy bén, kịp thời, hiệu quả” và nhất quán quan điểm chỉ đạo là sự kết hợp giữa xây và chống, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, lấy cái tích cực để đẩy lùi cái tiêu cực”. Điều này có nghĩa là nội dung thông tin, tuyên truyền tích cực phải là dòng thông tin “chủ lưu”...

leftcenterrightdel

Tương tự Hải Phòng, Hà Nội cũng là một trong những tỉnh, thành phố làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch. Chia sẻ với chúng tôi, đồng chí Bùi Huyền Mai, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho biết, kết quả này có được là do thành phố xác định công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt.

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã chú trọng chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung ương và Thành phố về lĩnh vực này, trọng tâm thời gian qua là thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị. Đặc biệt là quan tâm tổ chức quán triệt, nâng cao nhận thức cho lãnh đạo, cán bộ, phóng viên các cơ quan báo chí Hà Nội về vị trí, vai trò, tầm quan trọng và các yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Thành phố đã quan tâm chỉ đạo tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí trên địa bàn. Quán triệt và nhất quán nguyên tắc hoạt động báo chí đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và hoạt động trong khuôn khổ pháp luật. “Thông tin trên báo chí Hà Nội phải bảo đảm tính tư tưởng, tính chân thật, tính nhân dân, tính chiến đấu và tính đa dạng. Có trách nhiệm hình thành dư luận xã hội lành mạnh góp phần tăng cường sự đoàn kết, nhất trí trong cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận trong Nhân dân. Kiên quyết đấu tranh, phê phán các quan điểm sai trái, thù địch; không để xảy ra tình trạng xa rời tôn chỉ, mục đích và các biểu hiện tiêu cực, lệch lạc khác” – đồng chí Bùi Huyền Mai nêu rõ.

Đồng chí Bùi Huyền Mai cũng cho biết thêm, từ thực tiễn công tác chỉ đạo, định hướng báo chí của thành phố Hà Nội trong những năm qua cho thấy, để phát huy, làm tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, báo chí phải thực hiện tốt cả 2 phương diện là tuyên truyền và trực tiếp đấu tranh, phản bác, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là cơ bản, “chống” phải quyết liệt, hiệu quả.

Vì vậy, Ban Tuyên giáo Thành ủy thường xuyên quan tâm chỉ đạo báo chí Hà Nội bám sát các sự kiện, sự chỉ đạo, định hướng của Trung ương, Thành phố trong đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình”; chủ động nắm tình hình, phát hiện sớm các quan điểm sai trái, thông tin xuyên tạc, sai lệch và các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, đối tượng cơ hội chính trị để thực hiện tốt công tác này.

Còn nữa, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan theo dõi tình hình thông tin trên mạng xã hội, mạng internet, chỉ đạo báo chí bám sát các sự kiện, nắm bắt thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch để có các tin, bài đấu tranh, phản bác những quan điểm, luận điệu sai trái, xuyên tạc và cung cấp thông tin chính xác, góp phần định hướng dư luận. Qua đó nâng cao nhận thức, khả năng “tự đề kháng” của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trước những thông tin sai trái, xuyên tạc không đúng sự thật và các hoạt động thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị.

leftcenterrightdel

Điểm nhấn không thể không nói tới nữa là Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội thường xuyên chỉ đạo thực hiện các biện pháp một cách linh hoạt, hiệu quả bằng các hình thức khác nhau, như: Chỉ đạo trực tiếp tại các Hội nghị giao ban công tác báo chí hằng tháng, thông qua văn bản định hướng báo chí tuyên truyền hằng tuần; chỉ đạo, định hướng nhanh qua điện thoại, trên nhóm zalo; qua quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước thành phố Hà Nội… Những biện pháp đó giúp các cơ quan báo chí cung cấp thông tin kịp thời, thường xuyên, chính xác và đầy đủ đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân, hạn chế thấp nhất “khoảng trống” thông tin để các thế lực thù địch lợi dụng, xuyên tạc chống phá…

leftcenterrightdel
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng trao giải A cho các tác giả cuộc thi viết chính luận khoa học “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” 

Có thể nói để phát huy vai trò của báo chí trong việc đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, mỗi địa phương, đơn vị, cơ quan quản lý báo chí đã có những cách làm riêng. Song tựu chung lại, đó là sự nhất quán trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, sự chủ động vào cuộc của các cấp ủy, chính quyền trong việc cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, chính thống cho cơ quan báo chí. Đồng thời, chỉ đạo cơ quan báo chí có các bài báo mang tính “phát ngôn”, cung cấp thông tin nhằm ổn định tư tưởng, định hướng dư luận; không để các thế lực thù địch, cơ hội chính trị lợi dụng xuyện tạc, nói xấu, kích động Nhân dân./.

Nhóm PV

Bài 1: Vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng của Đảng

Bài 2: Xóa bỏ “rào cản” vì một nền báo chí cách mạng

Bài 3: Phát huy mạnh mẽ sự nghiệp “phò chính, trừ tà”

Bài 4: “Xây” là cơ bản, “chống” phải quyết liệt 

Bài 5: Mỗi cơ quan báo chí là một “pháo đài” chính trị, mỗi nhà báo là một “chiến sỹ”

 
17/03/2022 09:52