(ĐCSVN) - Trong tháng 7, Sở Giao dịch Chứng khoán (GDCK) Hà Nội đã tổ chức 24 phiên đấu thầu trên thị trường sơ cấp, huy động được hơn 15.647 tỷ đồng trái phiếu, tăng 88,9% so với tháng 6. Trong đó, Kho bạc Nhà nước huy động được 14.747 tỷ đồng, Ngân hàng Chính sách Xã hội huy động được 900 tỷ đồng.

Theo đó, lãi suất trúng thầu của trái phiếu kỳ hạn 3 năm nằm trong khoảng 5,98-6,00%/năm, 5 năm trong khoảng 6,39 - 6,40%/năm, 10 năm là 6,70%/năm, 15 năm trong khoảng 7,64-7,80%/năm. So với tháng 6, lãi suất trái phiếu kỳ 3 năm, 5 năm giữ nguyên; lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng 1,10%/năm, 15 năm tăng 0,16%/năm.

 

 Tháng 7/2015, Ngân hàng chính sách xã hội huy động được 900 tỷ đồng TPCP
(Ảnh: PV)


Trên thị trường trái phiếu chính phủ (TPCP) thứ cấp tháng 7, tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch thông thường đạt hơn 319 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 34,3 nghìn tỷ đồng, giảm 39,4% so với tháng 6.

Tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch mua bán lại đạt hơn 241 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 24,4 nghìn tỷ đồng, giảm 17% so với tháng 6.

Trước đó, ngày 30/7, Sở GDCK Hà Nội cho biết, phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành ngày 29/7/2015 đã huy động hơn 1.983 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ. Được biết, phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 3.500 tỷ đồng với hai loại kỳ hạn: 5 năm (3.000 tỷ) và 10 năm (500 tỷ). Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 21 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt hơn 4.513 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,37-7,20%/năm. Kết quả, huy động được 1.983,3684 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 6,40%/năm, bằng với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 27/7/2015). Trái phiếu kỳ hạn 10 năm không có lãi suất trúng thầu.

Ngay sau đó, Sở GDCK Hà Nội cho biết, phiên đấu thầu TPCP bảo lãnh do Ngân hàng Chính sách Xã hội phát hành ngày 3/8 đã huy động thành công 700 tỷ đồng. Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 1.000 tỷ đồng, gồm hai loại kỳ hạn: 3 năm (700 tỷ) và 15 năm (300 tỷ). Tính chung, kể từ đầu năm 2015, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã huy động được 7.859,30 tỷ đồng TPCP bảo lãnh.