Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chỉ thị của Bộ Chính trị và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo sẽ được tổ chức ngày 20/12 - Thiếu tướng Trần Văn Minh, Cục trưởng Cục Chính sách (Bộ Quốc phòng), kiêm Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo cho biết.

Theo Thiếu tướng Trần Văn Minh, đây là hội nghị lớn, có ý nghĩa chính trị, xã hội đặc biệt, thể hiện truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” và bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Hội nghị trực tuyến từ Bộ Quốc phòng đến các quân khu, quân đoàn và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nhằm khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của Đảng, Nhà nước đối với công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đáp ứng sự mong mỏi của thân nhân các gia đình liệt sĩ. Qua đó, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị, tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong những năm tiếp theo.

Hội nghị sẽ tập trung quán triệt Chỉ thị, Quyết định của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; hướng dẫn của Bộ Quốc phòng về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ...

Trải qua gần nửa thế kỷ đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã anh dũng hy sinh trên khắp các chiến trường, vì độc lập tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân. Ngay sau chiến tranh kết thúc, Đảng, Nhà nước ta đã sớm có chủ trương, chính sách về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Các cấp, ngành, địa phương trong cả nước cũng như đơn vị quân đội đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tập trung nhân lực thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đến nay, các địa phương, đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được: 15.989 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào (1994-2013); 14.549 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia (2001-2013); 939.462 hài cốt liệt sĩ ở trong nước và được an táng tại 3.077 nghĩa trang liệt sĩ. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn khoảng hơn 200.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục tìm kiếm, quy tập./.