Ngày 9/7, tại TP. Hải Phòng, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP. Hải Phòng và các tỉnh Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình tổ chức phát động Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”.

Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân ký kết phối hợp tuyên truyền với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP. Hải Phòng và các tỉnh Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình

Dự và chỉ đạo có các đồng chí: Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải, Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân; Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng; thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân. Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP. Hải Phòng và các tỉnh: Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình; thủ trưởng các cơ quan Bộ Tư lệnh Hải quân, các đơn vị thuộc Cụm lực lượng Hải quân 1.

Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải, Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân,
phát biểu tại buổi lễ. 

Phát biểu tại buổi lễ, Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Quang, Chính ủy Bộ Tư lệnh Hải quân Vùng I cho biết, Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”  tập trung thực hiện tốt bốn nhóm hoạt động chủ yếu, đó là tuyên truyền cho bà con ngư dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển; Các Hiệp định phân định ranh giới trên biển giữa Việt Nam với các nước trong khu vực; các văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam về biển và khai thác, đánh bắt thủy hải sản an toàn, đúng pháp luật gắn với bảo vệ môi trường, chống khai thác hải sản bất hợp pháp…

Phối hợp, triển khai cho các lực lượng đang làm nhiệm vụ trên biển của Vùng I Hải quân như: Các tàu trực, tàu tuần tiễu, tàu kiểm tra, kiểm soát ngư trường… căn cứ tình hình thực tiễn hỗ trợ về lương thực, thực phẩm, nhiên liệu, nước ngọt cho bà con ngư dân trên biển trong những tình huống khó khăn, nguy hiểm.

Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Quang, Chính ủy Bộ Tư lệnh Hải quân Vùng I
phát biểu tại buổi lễ

Các lực lượng làm nhiệm vụ trên biển của Vùng I Hải quân kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ trực, chốt giữ, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát quản lý, bảo vệ vùng biển, đảo của Tổ quốc với bảo vệ hoạt động hợp pháp của ngư dân; bảo vệ tài sản, tính mạng của bà con ngư dân trên biển; tạo điều kiện cho ngư dân yên tâm bám biển, bám ngư trường khai thác thủy sản, phát triển kinh tế.

Làm tốt công tác hỗ trợ, động viên ngư dân sẵn sàng tham gia cùng Hải quân và các lực lượng của ta thực hiện nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc theo các phương án, các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP. Hải Phòng và các tỉnh Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình; các cơ quan chức năng địa phương tuyên truyền, vận động, huy động ngư dân tham gia cùng bộ đội Hải quân và các lực lượng của ta thực hiện nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc theo các phương án, các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước.

Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải, Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân
tặng các trang thiết bị cho chủ tàu tại cảng

Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân, Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải mong rằng lãnh đạo các địa phương, các ban, bộ, ngành thường xuyên quan tâm, theo dõi, chỉ đạo, phối hợp cùng với các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng Hải quân triển khai các mục tiêu, nội dung của chương trình, tạo thành phong trào sâu rộng, có sức lan tỏa lớn.

Đối với bà con ngư dân khi khai thác hải sản trên biển cần chấp hành đúng pháp luật của Nhà nước Việt Nam và luật pháp, thông lệ quốc tế, nhất là thực hiện tốt Chỉ thị 45 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp.

Đối với Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân và các đơn vị trong Cụm lực lượng cần quán triệt và triển khai nghiêm túc các nội dung xác định trong chương trình; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo; tổ chức thực hiện sát với điều kiện thực tế, nhất là nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, vận động, hỗ trợ, giúp đỡ và bảo vệ ngư dân khai thác hải sản an toàn, đúng pháp luật…

Ngay trong buổi lễ, Vùng 1 Hải quân, địa phương và các doanh nghiệp trao 150 phần quà thiết thực giúp ngư dân vươn khơi, bám biển dài ngày./.

Mạnh Hùng