Sáng 6-11, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị đã tổ chức Hội nghị phân công triển khai các hoạt động kỷ niệm 40 năm Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không", Trung tướng Mai Quang Phấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, thừa ủy quyền Ban tổ chức cấp Nhà nước của Bộ Quốc phòng dự và chủ trì hội nghị.

 

 Trung tướng Mai Quang Phấn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.


Tại hội nghị, các đơn vị thuộc Tổng Cục Chính trị, Bộ Tổng tham mưu, Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam... cùng nhiều đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng được nghe phổ biến kế hoạch và giao những nhiệm vụ cụ thể, đảm bảo công tác chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 40 năm Chiến thắng "Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không" diễn ra đúng tiến độ, đảm bảo yêu cầu đặt ra.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Mai Quang Phấn đã yêu cầu các đơn vị chủ trì nhiều công việc trọng tâm cần có kế hoạch phân công triển khai thực hiện cụ thể, có bộ phận thường trực, cán bộ thường trực để đôn đốc, bám nắm, triển khai các hoạt động thường xuyên. Đặc biệt, trong công tác tuyên truyền, Báo Quân đội nhân dân, Truyền hình Quân đội, Tạp chí Văn hóa Quân sự... tập trung tổ chức tuyên truyền sâu rộng, phản ánh thường xuyên kết quả hoạt động kỷ niệm trong toàn quân, toàn quốc nhưng cũng tránh chồng chéo và trùng lặp.

Các đơn vị được giao nhiệm vụ đã báo cáo kết quả, phần việc đã hoàn thành, những việc đang triển khai, đồng thời thảo luận, chủ động phối hợp, hiệp đồng, qua đó hoàn thành sớm công việc đảm bảo đúng so với yêu cầu đặt ra.

Sau khi nghe báo cáo, Trung tướng Mai Quang Phấn đã chỉ đạo và yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thật nghiêm túc kết luận của Ban Bí thư Trung ương, Kế hoạch của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị về tổ chức hoạt động kỷ niệm 40 năm Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không"; đề nghị các đơn vị rà soát lại các phần công việc, nhiệm vụ mà đơn vị mình đã được giao, đồng thời với tinh thần bám trên, nắm dưới, phối hợp chặt chẽ để hoàn thành nhiệm vụ. "Về công tác đảm bảo thời gian, yêu cầu các đơn vị chỉ được phép hoàn thành sớm hơn, không được bớt nội dung, sẵn sàng nhận thêm nhiệm vụ, thêm nội dung khi được yêu cầu", Trung tướng Mai Quang Phấn nhấn mạnh./.