Sóc Trăng: Sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết về Chiến lược quốc phòng Việt Nam

Thứ tư, 24/05/2023 16:42
(ĐCSVN) - Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW, ngày 16/4/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược quốc phòng Việt Nam, Sóc Trăng đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, nổi bật là cấp ủy, tổ chức đảng các cấp được chăm lo xây dựng, củng cố ngày càng vững mạnh; khối đại đoàn kết toàn dân tộc, “thế trận lòng dân” được xây dựng ngày càng vững chắc.

Sáng 24/5, Đảng ủy Quân sự tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW, ngày 16/4/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược quốc phòng Việt Nam.

Đại tá Đỗ Tiến Sỹ - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng chủ trì hội nghị. Cùng dự còn có Đại tá Trần Quốc Khởi, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị; Kết luận 31 và Chương trình hành động của Quân ủy Trung ương, Tỉnh ủy và kế hoạch của Đảng ủy Quân sự tỉnh, Sóc Trăng đã đạt nhiều kết quả quan trọng, chiến lược Quốc phòng Việt Nam được xây dựng cơ bản, toàn diện về chính trị, kinh tế, quốc phòng - an ninh, văn hóa, xã hội… Trong đó, nổi bật là cấp ủy, tổ chức đảng các cấp được chăm lo xây dựng, củng cố ngày càng vững mạnh; khối đại đoàn kết toàn dân tộc, “thế trận lòng dân” được xây dựng ngày càng vững chắc.

Các chính sách xã hội, hậu phương quân đội được chăm lo thực hiện bằng các chương trình, cuộc vận động, phong trào cụ thể; đời sống của cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang tỉnh từng bước cải thiện và nâng lên, tạo tiềm lực quốc phòng - an ninh ngày càng vững chắc.

 Đại tá Đỗ Tiến Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng chủ trì hội nghị.

Trong 5 năm thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Quân sự tỉnh đã làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Lực lượng 47 thường xuyên nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp cung cấp thông tin, rà soát, nắm tình hình hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; chủ động chia sẻ, lan tỏa những thông tin, bài viết có nội dung tích cực trên các lĩnh vực đời sống xã hội... với phương châm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”.

Kết hợp chặt chẽ giữa học tập các chuyên đề về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hoạt động kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp được đẩy mạnh, đạt kết quả khá toàn diện.

Kết luận hội nghị, Đại tá Đỗ Tiến Sỹ đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong lực lượng vũ trang tỉnh tiếp quán triệt và thực hiện nghiêm Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị về Chiến lược quốc phòng Việt Nam; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và làm tốt công tác tuyên truyền đến cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang tỉnh nhận thức sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin, tuyên truyền về các hoạt động quân sự, quốc phòng, củng cố lòng tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước và Quân đội… Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức học tập, tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, nhất là cho cán bộ, đảng viên trẻ.

Lực lượng 47 các cấp tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình dư luận xã hội, những vấn đề được cộng đồng mạng quan tâm, phản ánh đến cấp thẩm quyền phối hợp giải quyết; chủ động tham mưu với Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững sự lãnh đạo của Đảng trong Quân đội; không để xảy ra những sơ hở, thiếu sót để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá./.

Tin, ảnh: Thanh Nam

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực