Tuổi trẻ công nghiệp quốc phòng: Đoàn kết, tự lực, chủ động, khoa học

Thứ tư, 27/07/2022 22:56
(ĐCSVN) - Với phương châm “Khát vọng - khoa học - xung kích - sáng tạo”, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (CNQP) lần thứ IX, giai đoạn 2022 – 2027, là sự kiện có ý nghĩa chính trị sâu sắc, đánh dấu bước phát triển mới của công tác Đoàn và phong trào thanh niên Tổng cục CNQP.

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2017 - 2022; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Tổng cục CNQP 5 năm (2022 - 2027); đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII nhiệm kỳ 2022 - 2027 và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X.

Trước thềm Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng cục CNQP lần thứ IX, giai đoạn 2022 - 2027, Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Tổng cục CNQP đã có cuộc trao đổi nhanh với phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phóng viên (PV): Công tác Đoàn và phong trào thanh niên luôn đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của hầu hết các cơ quan, đơn vị. Thiếu tướng đánh giá như thế nào về nhận định này và riêng với công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Tổng cục CNQP, nhất là trong 5 năm qua (2017-2022)?

Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng: Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh rằng: “Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên. Thanh niên muốn làm chủ tương lai cho xứng đáng thì ngay hiện tại phải rèn luyện tinh thần và lực lượng của mình, phải làm việc để chuẩn bị cái tương lai đó” và trong thư Gửi thanh niên và nhi đồng toàn quốc vào tháng 1/1946, Người khẳng định: “Một năm khởi đầu từ mùa Xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa Xuân của xã hội". Điều này càng chứng minh thêm về sự quan trọng của tuổi trẻ nói chung và tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nói riêng.

leftcenterrightdel
 Tuổi trẻ Tổng cục trong Tết trồng cây. 

5 năm qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Tổng cục được tiến hành trong điều kiện có nhiều thuận lợi. Đất nước tiếp tục phát triển nhanh và toàn diện trên nhiều lĩnh vực, an ninh chính trị được giữ vững, kinh tế trên đà hội nhập, phát triển và đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Tổng cục CNQP tiếp tục được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; được đầu tư nâng cao năng lực về mọi mặt, điều kiện làm việc, đời sống của cán bộ, ĐVTN, người lao động được cải thiện rõ rệt.

Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong Tổng cục được triển khai nền nếp, toàn diện, có nhiều đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, chương trình hành động 5 năm (2017 - 2022) và đạt được những kết quả nổi bật.

Nội dung, hình thức hoạt động được đổi mới, phát huy được tiềm năng, sức sáng tạo của thanh niên. Đội ngũ cán bộ, ĐVTN trưởng thành nhiều mặt, luôn có lập trường tư tưởng chính trị kiên định, vững vàng, có lý tưởng, hoài bão cống hiến, gắn bó với đơn vị. Tổ chức Đoàn các cấp được quan tâm xây dựng vững mạnh, triển khai thực hiện, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu Chương trình, Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng cục CNQP lần thứ VIII, giai đoạn 2017 -2022.

leftcenterrightdel
 Hoạt động tọa đàm của tuổi trẻ Tổng cục.

Hoạt động xung kích tiếp tục được phát huy, có trọng tâm, trọng điểm, phong trào sáng tạo trẻ đạt được nhiều kết quả tiêu biểu, là một trong những đơn vị dẫn đầu toàn quân; tham gia và đảm nhận 7.652 công trình, đề tài, sáng kiến; làm lợi gần 50 tỷ đồng, được trích thưởng 05 tỷ đồng; có 198 công trình, sáng kiến tham gia giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo và 105 công trình, sáng kiến đoạt giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội, trong đó 8 giải nhất, 26 giải nhì, 30 giải ba và 41 giải khuyến khích; 03 công trình thanh niên được bình chọn Festival “Sáng tạo trẻ” toàn quốc, 04 công trình đoạt giải thưởng Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC). Thông qua hoạt động “Sáng tạo trẻ” đã có 58 đồng chí cán bộ, ĐVTN được thủ trưởng Bộ Quốc phòng và Tổng cục CNQP quyết định thăng quân hàm, nâng lương, nâng bậc trước niên hạn; có 04 đồng chí được bình chọn là “Gương mặt trẻ tiểu biểu” toàn quân năm 2017, 2019, 2020, 2021. Qua hoạt động xung kích, sáng tạo đã góp phần thiết thực hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức đảng TSVM, cơ quan, đơn vị VMTD.

PV: Theo Thiếu tướng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng cục CNQP cần làm gì để tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được và hạn chế các tồn tại, thách thức trong bối cảnh hiện nay và tới đây?

Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng: Trước yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. Đến năm 2025, cơ bản xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu năm 2030 xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Xây dựng nền công nghiệp quốc phòng hiện đại, lưỡng dụng vừa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, vừa góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội… theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhất là việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 08 ngày 26/01/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Đây vừa là thuận lợi, vừa là khó khăn, thách thức lớn đối với Tổng cục trong việc nâng cao năng lực nghiên cứu, thiết kế, sản xuất, sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật tiên tiến, hiện đại, phục vụ sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, xây dựng và phát triển đất nước, là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, quan trọng, vừa cấp bách, vừa cơ bản lâu dài.

Trên cơ sở định hướng chung trên, tổ chức đoàn mà trực tiếp là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng cục CNQP cần hướng các hoạt động của mình vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, thông qua các phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đảm nhận công trình thanh niên, phần việc thanh niên. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động của Đội khoa học kỹ thuật trẻ tạo thành một hoạt động sâu rộng tại đơn vị.

Từ những khó khăn, vướng mắc và yêu cầu thực tiễn sản xuất của từng đơn vị, đoàn viên thanh niên cần phải xác định ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm hơn nữa để tiếp tục giành được những đỉnh cao mới trong hoạt động Sáng tạo trẻ, xứng đáng là lực lượng xung kích, sáng tạo trong phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị.

Tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên đối với công tác thanh niên, khơi dậy tiềm năng sức trẻ của đoàn viên thanh niên, gắn với phong trào thi đua của đơn vị, tạo điều kiện cho thanh niên hoạt động; động viên, khuyến khích thanh niên tổ chức tốt các phong trào hành động ở các đơn vị, khơi dậy ý thức tự lực, tự cường, cần cù sáng tạo, quyết tâm phấn đấu vươn lên nâng cao trình độ về mọi mặt. Đồng thời, tạo các điều kiện tốt nhất cho đoàn viên thanh niên được cống hiến, được học tập, rèn luyện qua thực tiễn bằng các giải pháp: Mạnh dạn giao việc, phân công phụ trách từng mặt công tác phù hợp với khả năng để Đoàn viên thanh niên thể hiện vai trò xung kích sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và phát triển CNQP trong thời kỳ mới.

Song song với đó, cần triển khai các hoạt động chăm lo giáo dục, rèn luyện, đào tạo, bồi dưỡng thanh niên Tổng cục phát triển toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, văn hoá, sức khoẻ, kiến thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nhất là trong thực hiện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số; đi đầu trong việc xây dựng và tiến hành áp dụng phương pháp Kaizen - 5S trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo; phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ vào sự nghiệp xây dựng và phát triển CNQP theo hướng chủ động, tự chủ, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại, trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, góp phần quan trọng hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng cơ quan, đơn vị và Tổng cục VMTD mẫu mực, tiêu biểu.

Đặc biệt, với sự năng động, sáng tạo, nhạy bén với khoa học - công nghệ của đoàn viên thanh niên Tổng cục CNQP, tôi rất kỳ vọng tuổi trẻ Tổng cục sẽ là lực lượng đi đầu trong công tác chuyển đổi số, trong thực hiện Chương trình Kaizen - 5S làm chủ công cuộc xây dựng và phát triển mọi lĩnh vực trong tương lai.

PV: Là “đội dự bị tin cậy” của tổ chức Đảng, trước những thời cơ và thách thức trong giai đoạn mới, nhiệm vụ cơ bản, trọng yếu của Công tác Đoàn và phong trào thanh niên Tổng cục sẽ là gì, thưa Thiếu tướng?

Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng: Kế tục sự nghiệp vinh quang và những thành quả to lớn do cha anh để lại, tuổi trẻ Tổng cục CNQP đã ý thức được trách nhiệm lớn lao của mình. Bằng những việc làm cụ thể trong rèn luyện, học tập, nâng cao trình độ, mở rộng kiến thức để theo kịp tốc độ phát triển của khoa học và công nghệ (KH&CN), đặc biệt là KH&CN và kỹ thuật quân sự, làm chủ công nghệ mới; tuổi trẻ Tổng cục CNQP đã và đang lập nên nhiều thành tích mới, xứng đáng là lực lượng xung kích, góp phần xây dựng và phát triển ngành CNQP đáp ứng được yêu cầu của quân đội trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sự kiện Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng cục CNQP lần thứ IX tới đây được kỳ vọng là Đại hội của “Khát vọng - khoa học - xung kích - sáng tạo” thể hiện ý chí, nguyện vọng của tuổi trẻ Tổng cục.

Nhân dịp này, Đảng ủy và chỉ huy Tổng cục kêu gọi tuổi trẻ Tổng cục CNQP hãy thắp sáng ngọn lửa nhiệt huyết, xung kích, tình nguyện, phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, nêu cao ý thức tự chủ, tự cường, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống “Đoàn kết, tự lực, chủ động, khoa học” của Tổng cục CNQP.

Thiết nghĩ, việc chăm lo, giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển thanh niên được xác định vừa là mục tiêu, vừa là động lực bảo đảm cho sự ổn định, phát triển bền vững của đất nước và đó là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị trong đó có Tổng cục CNQP chúng tôi.

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Lê Nguyễn (thực hiện)
  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực