Xây dựng Trường Sĩ quan Chính trị nằm trong tốp đầu hệ thống nhà trường Quân đội

Thứ ba, 11/01/2022 22:11
(ĐCSVN) - Trong không khí phấn khởi của những ngày đầu năm mới 2022, nhân kỷ niệm 46 năm Ngày thành lập Trường Sĩ quan Chính trị (14/01/1976 - 14/01/2022), Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam có cuộc trao đổi với đồng chí Trung tướng Trần Quang Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trường Sĩ quan Chính trị (Bộ Quốc phòng) về quá trình xây dựng và phát triển của Nhà trường.

Phóng viên (PV): Thưa đồng chí, Trường Sĩ quan Chính trị đã trải qua 46 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, đồng chí có thể chia sẻ về những thành tựu nổi bật của Nhà trường?

Trung tướng Trần Quang Trung: Trường Sĩ quan Chính trị được thành lập ngày 14/01/1976, có sứ mạng đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn, cung cấp đội ngũ cán bộ chính trị cấp phân đội, giáo viên khoa học xã hội và nhân văn quân sự, góp phần xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa... Trải qua 46 năm, Nhà trường đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật.

leftcenterrightdel

Đồng chí Trung tướng Trần Quang Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trường Sĩ quan Chính trị gắn quân hàm cho học viên tốt nghiệp loại Giỏi. (Ảnh: PT).

Chỉ tính từ năm 1979 đến nay, Nhà trường đã và đang thực hiện: 8 khóa đào tạo sĩ quan chính trị hệ 3 năm; 15 khóa đào tạo sĩ quan chính trị hệ cao đẳng 4 năm; 25 khóa đào tạo đại học hệ 5 năm; 28 khóa đào tạo sĩ quan chính trị từ đối tượng cử tuyển học viên người dân tộc thiểu số; 18 khóa đào tạo giảng viên khoa học xã hội và nhân văn quân sự; 7 khóa đào văn bằng 2 từ đối tượng sĩ quan 2 năm; 6 khóa đào tạo văn bằng 2 dân sự 2,5 năm và 5 khóa văn bằng 2 cho hạ sĩ quan-binh sĩ; 14 khóa hoàn thiện đại học và cao đẳng; 17 khóa đào tạo sĩ quan chính trị từ nhân viên chuyên môn kỹ thuật; 26 khóa chuyển loại sĩ quan chính trị cùng hàng chục khóa đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chính trị cấp phân đội ngắn hạn; đào tạo liên kết cho các quân, binh chủng trong quân đội và liên kết với Bộ Công an. Bên cạnh đó, Nhà trường đã hoàn thành 10 khóa đào tạo sĩ quan dự bị, phóng viên báo chí Quân đội, nghiệp vụ văn hóa quần chúng và công tác bảo vệ; 20 khóa đào tạo cán bộ cho Quân đội nhân dân cách mạng Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia.

46 năm qua, Nhà trường đã đào tạo được gần 3 vạn cán bộ chính trị cấp phân đội; gần 4.000 giảng viên khoa học xã hội & nhân văn quân sự; cử nhân luật; sĩ quan dự bị; cán bộ chính trị Quân đội Lào và Campuchia... Tuyệt đại đa số học viên sau khi ra Trường đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các cương vị, chức trách; nhiều đồng chí đã phát triển lên các cương vị cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng và Quân đội, có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Cùng với đó, Nhà trường đã có những đóng góp tích cực trong việc xây dựng, hoàn thiện mô hình đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội, mô hình đào tạo chính trị viên. Trong từng giai đoạn của sự nghiệp cách mạng, Trường Sĩ quan Chính trị đã luôn quán triệt sâu sắc quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng về xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị. Trên cơ sở đó, các hoạt động giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học của Nhà trường thường xuyên được đổi mới và phát triển, góp phần cung cấp đội ngũ cán bộ chính trị cho toàn quân.

leftcenterrightdel

Trường Sĩ quan Chính trị thực hiện tốt phương châm gắn giảng đường với thao trường, gắn Nhà trường với đơn vị. (Ảnh: QĐ).

Hơn nửa thế kỷ xây dựng, trưởng thành cũng là quá trình Trường Sĩ quan Chính trị phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục ngang tầm nhiệm vụ; xây dựng môi trường văn hóa sư phạm trong sạch, lành mạnh, kỷ luật, kỷ cương, giàu tính nhân văn, làm cơ sở để rèn luyện, phát triển, hoàn thiện nhân cách sĩ quan chính trị cho học viên. Đến nay, 100% đội ngũ cán bộ, giảng viên của Trường Sĩ quan Chính trị có trình độ từ đại học trở lên, trên 62% có trình độ sau đại học, trong đó có 4 Phó giáo sư, 68 Tiến sĩ; tỷ lệ nhà giáo được công nhận chức danh giảng viên chính và giảng viên đạt 86,14%; gần 1.000 lượt giảng viên được công nhận Nhà giáo giỏi cấp Bộ Quốc phòng và giảng viên giỏi cấp Trường. Tuyệt đại đa số cán bộ, giảng viên đều hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học, quản lý giáo dục.

Đặc biệt, hoạt động nghiên cứu khoa học của Nhà trường đã giải quyết những vấn đề lý luận, thực tiễn; góp phần cung cấp luận cứ khoa học cho sự nghiệp xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chính trị cấp phân đội trong toàn quân. Những năm gần đây, công tác nghiên cứu khoa học đã có bước phát triển vững chắc, Nhà trường đã và đang triển khai nghiên cứu 09 đề tài cấp Bộ Quốc phòng; 62 đề tài, sáng kiến cấp ngành và gần 200 đề tài, sáng kiến cấp cơ sở; chủ trì nghiên cứu và biên soạn hàng trăm giáo trình, tài liệu dạy học. Kết quả nghiên cứu đã là cơ sở góp phần giúp Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách xây dựng nền quốc phòng toàn dân; xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân, xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị trong tình hình mới. Cung cấp cơ sở khoa học để giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị, góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị. Xác định đấu tranh phê phán các quan điểm chính trị sai trái, thù địch, phản động hiện nay là “cuộc chiến đấu” trong thời bình, Nhà trường là một trong các đơn vị đi đầu và tham gia tích cực, có hiệu quả trên mặt trận đấu tranh tư tưởng, lý luận trong bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng.

PV: Những thành tích trên đã thể hiện rõ truyền thống vẻ vang của Trường Sĩ quan Chính trị. Là người đứng đầu Đảng bộ Nhà trường, theo đồng chí, điều gì đã giúp các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ Nhà trường làm lên những thành tích đó?

Trung tướng Trần Quang Trung: Có được những thành tích đáng tự hào nói trên, trước hết là do trong quá trình xây dựng, trưởng thành, Trường Sĩ quan Chính trị đã luôn nhận được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục & Đào tạo, các bộ, ngành liên quan; các tỉnh, thành phố nơi Nhà trường đóng quân; các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội. Sự quan tâm này không chỉ là cơ sở bảo đảm định hướng chính trị trong thực hiện các nhiệm vụ của Nhà trường mà còn giúp Nhà trường vượt lên những khó khăn, thử thách để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng và Nhân dân giao phó, nhất là nhiệm vụ đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội cho toàn quân. Mới đây, tại chuyến thăm, tặng quà Trường Sĩ quan Chính trị nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2021), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định, những cán bộ chính trị được đào tạo từ Trường là những viên “gạch hồng” góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong toàn quân.

leftcenterrightdel
 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm Trường Sĩ quan Chính trị nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2021). Ảnh: TN.

Cùng với đó, trong mọi điều kiện hoàn cảnh, tập thể Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường đã thường xuyên thực hiện dân chủ, củng cố, tăng cường khối đoàn kết thống nhất nội bộ, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, làm tốt công tác tư tưởng, không ngừng đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy, kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục - đào tạo với nghiên cứu khoa học, lý luận với thực tiễn đơn vị và thực tiễn hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong chiến đấu, lao động sản xuất và công tác.

Đặc biệt, 46 năm qua, Trường Sĩ quan Chính trị đã luôn chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ, nâng cao trình độ mọi mặt cho lực lượng cán bộ ở các cơ quan, khoa, đơn vị; nhất là bồi dưỡng, phát triển đội ngũ giảng viên và cán bộ khoa học. Đồng thời chú trọng xây dựng cơ sở vật chất, trang bị phương tiện theo hướng hiện đại, phát huy ý thức trách nhiệm và tinh thần đoàn kết của các lực lượng sư phạm; quan tâm đảm bảo đầy đủ các chế độ chính sách đối với cán bộ, giảng viên, học viên... và thường xuyên thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong tuyển dụng, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ… Từ đó, tạo môi trường sư phạm quân sự thuận lợi; động viên, khuyến khích mọi người cùng tích cực thực hiện nhiệm vụ.

PV: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Sĩ quan Chính trị lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định: “Xây dựng Trường Sĩ quan Chính trị thành Nhà trường nằm trong tốp đầu hệ thống nhà trường Quân đội”. Để hiện thực hóa mục tiêu này, đồng chí có thể chia sẻ về những giải pháp chính đang được Nhà trường tập trung thực hiện?

Trung tướng Trần Quang Trung: Xây dựng Trường Sĩ quan Chính trị thành Nhà trường nằm trong tốp đầu hệ thống nhà trường Quân đội là mong muốn, nguyện vọng và quyết tâm chính trị của tập thể cán bộ, giảng viên, học viên, chiến sĩ toàn Trường. Để thực hiện mục tiêu này, Trường Sĩ quan Chính trị đã và đang tập trung triển khai những giải pháp chính sau:

Thứ nhất, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định về giáo dục - đào tạo, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và phục vụ huấn luyện. Triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý đội ngũ giảng viên, cán bộ làm công tác quản lý giáo dục. Đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học; coi trọng tự học, tự nghiên cứu. Tích cực tuyên truyền về công tác tuyển sinh, hướng nghiệp. Kiên quyết khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, đào tạo.

Thứ hai, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động, thi đua, khen thưởng. Tiếp tục xây dựng Nhà trường là điểm sáng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; tích cực đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh, chính trị nội bộ, công tác dân vận, chính sách; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, chấp hành điều lệnh, cải cách thủ tục hành chính.

Thứ ba, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên, xây dựng Đảng bộ Nhà trường vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ. Tăng cường công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện và phát triển đảng viên. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, bảo đảm tốt chính sách cán bộ và hậu phương gia đình cán bộ.

PV: Một mùa xuân mới đang về, nhân dịp kỷ niệm 46 năm Ngày thành lập Trường Sĩ quan Chính trị (14/01/1976 - 14/01/2022), đồng chí có điều gì muốn chia sẻ, gửi gắm đến đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ toàn Trường?

Trung tướng Trần Quang Trung: Trước hết, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Sĩ quan Chính trị, tôi xin cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và các cơ quan, đơn vị, địa phương đã dành cho Nhà trường trong suốt chặng đường 46 năm qua.

Với truyền thống: "Trung thành, sáng tạo, đoàn kết, vượt khó, dạy tốt, học tốt", trải qua 46 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển, những thành tựu mà Trường Sĩ quan Chính trị gặt hái được chính là kết tinh tâm huyết, công sức, trí tuệ của lớp lớp thế hệ lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, học viên, chiến sĩ toàn Trường. Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Sĩ quan Chính trị luôn ghi nhận và tri ân sự đóng góp đó giàu ý nghĩa đó.

Nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đang đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học của các học viện, nhà trường Quân đội nói chung, Trường Sĩ quan Chính trị nói riêng. Để đáp ứng những yêu cầu đó, nhân dịp kỷ niệm 46 năm Ngày thành lập Trường Sĩ quan Chính trị (14/01/1976 - 14/01/2022), toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ Nhà trường hôm nay, hãy nêu cao ý thức trách nhiệm, phát huy truyền thống vẻ vang của Nhà trường, chung sức chung lòng, thực hiện "đoàn kết, sáng tạo, dân chủ, kỷ cương", quyết tâm xây dựng Trường Sĩ quan Chính trị thành Nhà trường nằm trong tốp đầu hệ thống nhà trường Quân đội, xứng đáng với sự tin tưởng của Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng và lớp lớp thế hệ lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ của Nhà trường.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Quang Đạo - Thùy Linh (Thực hiện)
  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực