leftcenterrightdel
(Ảnh minh họa của : M.P) 

Khối lượng cổ phần chào bán là 404.400 cổ phần, tuy nhiên tổng khối lượng đặt mua được các nhà đầu tư đăng ký lên tới 718.400 cổ phần, gấp 1,8 lần khối lượng chào bán. Tại phiên đấu giá, giá đặt mua thấp nhất là 15.550 đồng/cổ phần, giá đặt mua cao nhất là 30.100 đồng/cổ phần. Kết quả, toàn bộ cổ phần đấu giá được bán hết cho 01 nhà đầu tư cá nhân với giá trúng thành công 30.100 đồng/cổ phần (gấp 2 lần giá khởi điểm). Tổng giá trị cổ phần bán được đạt hơn 12,17 tỷ đồng, cao hơn 5,9 tỷ đồng so với tổng giá trị cổ phần tính giá khởi điểm (15.550 đồng/cổ phần).

Như vậy, tính từ đầu năm 2021, đây là phiên đấu giá cổ phần hoá thứ 4 được tổ chức tại SGDCK Hà Nội, hỗ trợ các doanh nghiệp Nhà nước huy động vốn hiệu quả để đầu tư cho kinh doanh sản xuất. Với 6,7 triệu cổ phần chào bán từ đầu năm đến nay, các doanh nghiệp đã thu được 63,66 tỷ đồng, tổng chênh lệch so với giá khởi điểm đạt 8,7 tỷ đồng.

M.P