UBND tỉnh Lâm Đồng tiếp và làm việc với doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh tháng 6 năm 2024

Thứ hai, 17/06/2024 09:10
(ĐCSVN) – Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 20/6/2024, UBND tỉnh này sẽ tổ chức tiếp và làm việc với doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh có khó khăn, vướng mắc cần được giải quyết…
Một góc TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: K.V) 

Theo đó, thực hiện Chương trình hành động số 687/CTr-UBND ngày 23/01/2024 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024 trên địa bàn tỉnh; Văn bản số 1095/UBND-TH3 ngày 16/02/2023 của UBND tỉnh về việc tổ chức tiếp và làm việc với doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh định kỳ hàng tháng; Chương trình công tác tháng 6 năm 2024 của UBND tỉnh Lâm Đồng (Thông báo số 163/TB-UBND ngày 07/6/2024),

UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức tiếp và làm việc với doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh có khó khăn, vướng mắc cần được giải quyết, cụ thể như sau:

1. Thời gian: vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 20/6/2024 (thứ Năm).

2. Địa điểm tổ chức: Phòng họp 100 chỗ, tầng 3, Trung tâm hành chính tỉnh (số 36 Trần Phú, Phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).

3. Thành phần tham dự:

-Đồng chí Phạm S, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

-Giám đốc/Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Tài nguyên và Môi trường; Giao thông vận tải; Công Thương; Xây dựng; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Lao động, Thương binh và Xã hội; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Cục Thuế tỉnh; Chi cục Hải quan Đà Lạt; Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh; Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh; Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh;

 

- Đại diện lãnh đạo UBND thành phố Đà Lạt;

- Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh;

- Doanh nghiệp, nhà đầu tư có khó khăn, vướng mắc cần được giải quyết.

4. Phân công chuẩn bị:

a) Giám đốc/Thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan:

-Tổng hợp kết quả xử lý các kiến nghị của doanh nghiệp 5 tháng năm 2024, gửi Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch (trước ngày 18/6/2024) để Trung tâm tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

-Tham dự đúng thành phần và thời gian quy định; chuẩn bị các nội dung liên quan đến lĩnh vực phụ trách để trực tiếp tiếp nhận, giải quyết các khó khăn, vướng mắc của các nhà đầu tư, doanh nghiệp tại buổi làm việc.

b) Trung tâm xúc tiến đầu tư - thương mại và du lịch tỉnh:

Thống kê các ý kiến đăng ký của doanh nghiệp đăng ký tháng 6/2024 (gồm: nội dung kiến nghị, hồ sơ có liên quan); tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện các chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh tại các kỳ tiếp doanh nghiệp trong 5 tháng đầu năm 2024; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 19/6/2024.

-Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lâm Đồng, Cổng Thông tin điện tử tỉnh và các cơ quan có liên quan thông báo rộng rãi đến doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh có khó khăn, vướng mắc cần được giải quyết biết, đăng ký tham dự; doanh nghiệp, nhà đầu tư đăng ký tham dự gửi các ý kiến, kiến nghị về Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh (trước ngày 18/6/2024) để Trung tâm tổng hợp và thông báo đến doanh nghiệp và nhà đầu tư lịch làm việc cụ thể.

- Cử cán bộ tiếp đón và hướng dẫn doanh nghiệp vào làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh; chuẩn bị chu đáo về nội dung, chương trình và điều kiện cần thiết để tổ chức thành công buổi làm việc.

c) Đề nghị Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lâm Đồng, Cổng Thông tin điện tử tỉnh thông báo rộng rãi đến doanh nghiệp, nhà đầu tư có khó khăn, vướng mắc cần được giải quyết biết, đăng ký tham dự về Trung tâm xúc tiến đầu tư - thương mại và du lịch tỉnh (địa chỉ: tầng 1, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng, số 36 Trần Phú, Phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng; số điện thoại: 02633832964) theo thời hạn nêu trên; doanh nghiệp, nhà đầu tư đã đăng ký cử người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền theo đúng quy định tham dự buổi làm việc./..

 

 

 

BC

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực