Công đoàn PTC2: Triển khai hiệu quả các Nghị quyết của Đảng trong hoạt động Công đoàn

Thứ bảy, 28/10/2023 10:55
(ĐCSVN) - Dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy PTC2, đội ngũ cán bộ đoàn viên PTC2 đều trưởng thành về mọi mặt, đã tạo được hình ảnh, nét đẹp văn hóa, năng động, sáng tạo, đoàn kết, tâm huyết, trách nhiệm với công việc được giao.
Công nhân PTC2 thi đua lao động sản xuất đảm bảo vận hành an toàn lưới truyền tải điện 

Ngày 11/4/2008 Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ban hành quyết định số 223/QĐ-EVN thành lập Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT). Tiếp theo đó, ngày 30/6-2008, EVNNPT đã ban hành quyết đinh số  114/QĐ-NPT thành lập Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2). Để phù hợp với tình hình thực tế, ngày 11/9/2008 Công đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành Quyết định số 201/QĐ-CĐ ĐVN về việc chuyển đổi tổ chức và quản lý của Công đoàn PTC2 trực thuộc Công đoàn EVNNPT.

15 năm qua, dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy PTC2, Công đoàn EVNNPT và sự quan tâm phối hợp của Ban Giám đốc PTC2, Ban Thường vụ Công đoàn PTC2 luôn đồng hành, sát cánh cùng chuyên môn động viên công nhân viên chức, lao động (CNVCLĐ) khắc phục mọi khó khăn, tổ chức nhiều phong trào thi đua thiết thực cũng như nhiều, giải pháp quyết liệt, đồng bộ, mang lại hiệu quả thiết thực cho tập thể và người lao động, hài hòa mọi lợi ích của tập thể và cá nhân.

Không chỉ vậy, đời sống tinh thần và vật chất của CNVCLĐ đã từng bước được nâng cao rõ rệt, nhiều hoạt động đã đi vào chiều sâu, đem lại hiệu quả to lớn không chỉ góp phần hoàn thành nhiệm vụ quản lý vận hành hệ thống tải điện quốc gia mà còn giúp Công đoàn EVNNPT có những bước phát triển vượt bậc. Đây chính là chìa khóa mang những thành công, hiệu quả to lớn không chỉ góp phần hoàn thành nhiệm vụ quản lý vận hành hệ thống tải điện quốc gia mà còn giúp Công đoàn PTC2 có những bước phát triển vượt bậc.

Công đoàn PTC2 thăm hỏi, tặng quà các đơn vị triển khai thực hiện chuyển đổi số. 

Phải nói rằng năm 2008, việc chuyển đổi cơ cấu tổ chức của Công đoàn PTC2 đúng vào thời kỳ suy thoái kinh tế toàn cầu có những tác động xấu đến nền kinh tế nước ta, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất của EVNNPT nói chung, đồng thời có những tác động ảnh hưởng đến đời sống cán bộ, người lao động và hoạt động của PTC2 nói riêng. Nhận thức sâu sắc những khó khăn cần phải vượt qua để đảm bảo vận hành an toàn liên tục lưới điện truyền tải, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Đảng uỷ PTC2. Trong suốt 15 năm qua, Công đoàn PTC2 phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần lao động sáng tạo của CNVC-LĐ. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền trong việc đề ra nội dung, xác định chủ trương, biện pháp đúng đắn, phù hợp cho các hoạt động.

Tổ chức quán triệt sâu rộng đến từng cấp Công đoàn và đoàn viên, đẩy mạnh phong trào từ cơ sở, chú trọng hoạt động thực tiễn, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát phong trào, nhờ đó đã khơi dậy tiềm năng lao động sáng tạo, cần cù trách nhiệm của đội ngũ công nhân lao động. Thông qua hội nghị người lao động hằng năm Công đoàn đã phối hợp với chuyên môn xây dựng các quy chế, quy định hài hòa lợi ích cho cá nhân và tập thể. Tất cả đều được duy trì theo một chỉnh thể thống nhất,  đảm bảo cho người lao động được tham gia vào công tác quản lý và được thực hiện đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động một cách dân chủ.

Các phong trào thi đua hướng về cơ sở và người lao động đã được Công đoàn PTC2 đa dạng hóa từ hình thức đến nội dung đã tạo động lực, phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm tập thể, lấy năng xuất và hiệu quả lao động để đánh giá kết quả phong trào cũng như thành tích của tập thể và của từng cá nhân. Trong các phong trào thi đua Công đoàn đã triển khai trong nhiều năm qua điển hình nhất như phong trào “Giao trách nhiệm cho từng cá nhân quản lý, vận hành từng vị trí cột, từng tuyến đường dây và từng khu vực thiết bị trọng trạm biến áp” và phong trào “Nâng cao chất lượng quản lý, vận hành và bảo dưỡng hệ thống truyền tải điện”, "xây dựng đời sống văn hóa tốt”, “đường dây tiêu biểu”, “Trạm tiêu biểu”, “Thi đua lao động sản xuất giỏi, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”… Bằng những phong trào thi đua cụ thể, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên và đột xuất. Nhờ vậy Công đoàn PTC2 đã góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ vì sự phát triển của PTC2 và EVNNPT.

Lãnh đạo và Công đoàn PTC2 gặp mặt, đối thoại trực tiếp với người lao động 

Công đoàn Công ty đã tham mưu, đề xuất lãnh đạo Công ty quan tâm, đầu tư kinh phí tổ chức đào tạo nâng cao trình độ mọi mặt cho CNVC-LĐ. Do vậy trình độ chuyên môn nghiệp vụ của CNVC và đoàn viên đã được nâng lên nhiều mặt, khả năng thích ứng về cơ chế thị trường, tiếp cận nhanh với khoa học công nghệ tiên tiến, am hiểu về khoa học kỹ thuật. Từ đó cơ bản đáp ứng, hoàn thành yêu cầu nhiệm vụ được giao và đóng góp công sức của mình vào sự nghiệp CNH-HĐH đất nước. Đặc biệt trong phong trào 1 triệu sáng kiến do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, người lao động PTC2 đã có 115/86 sáng kiến, hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao.

Thực hiện các Nghị quyết của Đảng ủy EVNNPT và Đảng ủy PTC2 về đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trong lĩnh vực truyền tải điện và chỉ đạo của EVN và EVNNPT trong công tác chuyển đổi số giai đoạn 2021 – 2025. Năm 2021 PTC2 đã được hoàn thành hoàn thành 80/80 công việc liên quan đến chuyển đổi số do EVNNPT giao.

Năm 2022, EVNNPT giao chỉ tiêu cho PTC2 hoàn thành 25 công việc, các khối lượng công việc đang được khẩn trương thực hiện để hoàn thành tốt kế hoạch 2022. Bên cạnh đó, ngoài các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao PTC2 cũng tự thực hiện 07 nhiệm vụ chuyển đổi số, ưu tiên ứng dụng mạnh mẽ công tác chuyển đổi số như: “Hoàn thiện CSDL, đảm bảo dữ liệu đúng, đầy đủ trên hệ thống PMIS, MDMS, eDOC... theo đúng tiến độ đề ra”; “Triển khai phần mềm số hóa công tác quản lý vận hành đường dây”; “Hoàn thành dự án nâng cao độ ổn định mạng WAN lõi của EVNNPT”; “Hoàn thiện lực lượng đảm an toàn thông tin, số hóa hồ sơ quản lý hệ thống thống tin cấp độ 3 trở lên”; “Triển khai giám sát các chỉ số, trạng thái vận hành hệ thống viễn thông công nghệ thông tin phục vụ hệ thống thông tin cấp độ 3 trở lên”; “Triển khai văn phòng số D-office”; “100% dữ liệu công tơ được cập nhật MDMS”..v..v.. Trong quá trình điều hành sản xuất, CBCNV PTC2 đã phát huy tinh thần lao động sáng tạo, hàng năm đều có từ 35 – 45 giải pháp sáng kiến. Riêng năm 2022 PTC2 đã hoàn thành 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp EVN được Tổng công ty được nghiệm thu và áp dụng hiệu quả vào thực tế.

15 năm qua, dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy PTC2, đội ngũ cán bộ đoàn viên PTC2 đều trưởng thành về mọi mặt, đã tạo được hình ảnh, nét đẹp văn hóa, năng động, sáng tạo, đoàn kết, tâm huyết, trách nhiệm với công việc được giao. Hiện nay Công đoàn PTC2 có 813 đoàn viên phân bổ sinh hoạt tại 8 công đoàn cơ sở thành viên.

Để chăm lo đời sống mọi mặt cho NLĐ, Công đoàn PTC2 đã trang cấp các thiết bị, dung cụ cơ bản phục vụ đời sống cũng như chăm sóc sức khỏe như: Trang cấp máy chạy bộ, xe đạp đa năng, tủ lạnh, ti vi, điều hòa, máy giặt cho các Công đoàn bộ phận. Trong thời gian NLĐ tham gia phòng chống dịch COVID-19 Công đoàn PTC2 đã chi thăm hỏi NLĐ tại các CĐ CSTV và CĐBP với số tiền hơn 100 triệu đồng. Triển khai hỗ trợ 5 NLĐ là đối tượng F1 cách ly tập trung với số tiền 3,5 triệu đồng/người. Công đoàn PTC2 đã hoàn thành chi trả số tiền 88 triệu của Công đoàn EVN và Công đoàn EVNNPT đến NLĐ. Không chỉ vậy, đối với gia đình NLĐ bị cách ly tập trung, Công đoàn PTC2 đã tổ chức tặng quà, thăm hỏi thân nhân NLĐ để họ yên tâm thực hiện công tác phòng chống dịch.

Chủ tịch Công đoàn PTC2 Nguyễn Đăng Thông báo cáo tình hình triển khai các nghị quyết của Đảng trong hoạt động Công đoàn 

Ông Nguyễn Đăng Thông – Chủ tịch Công đoàn PTC2 cho biết: Để có được những kết quả trên, Công đoàn PTC2 đã tập trung triển khai hiệu quả các Nghị quyết của Đảng trong phong trào công nhân viên chức và hoạt động Công đoàn.  Ban Chấp hành đã chủ động đẩy mạnh, đa dạng hóa các hoạt động hướng về người lao động. Phối hợp chặt chẽ với chuyên môn đồng cấp, đồng hành với doanh nghiệp để tăng cường nguồn lực và sức mạnh tổng hợp cho hoạt động của tổ chức Công đoàn theo Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, Công đoàn PTC2 đã tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đến từng đoàn viên, NLĐ, nêu cao tính tiên phong gương mẫu, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW và chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”.

Cùng với sự phát triển của EVNNPT, hệ thống lưới truyền tải điện của PTC2 ngày càng phát triển mạnh mẽ trên các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên. Từ những ngày đầu tiên PTC2 chỉ có gần 450 km. Đến nay PTC2 đang vận hành 4.760 km (bao gồm 2564 km ĐD 500 kV và 2.196 km ĐD 220 kV); 20 TBA (gồm 04 TBA 500 kV và 16 TBA 220 kV), tổng dung lượng MBA là 9.512 MVA.

Sản lượng điện truyền tải do PTC2 thực hiện năm này luôn cao hơn năm trước, tỷ lệ tăng trưởng hàng năm luôn đạt từ 15 – 20%. Nếu như năm 1990 sản lượng truyền tải đạt là 69,5 triệu kWh thì hết năm 2008 là 7,603 tỷ KWh, hết năm 2022 là 11,889 tỷ KWh và 9 tháng đầu năm 2023 là 6,735 tỷ KWWh. Tính từ năm 2008 đến hết năm 2022 tổng sản lượng điện nhận trên lưới 110 – 220 kV là 9.993,78 tỷ kWh, tổng sản lượng điện truyền tải trên lưới 500kV là 143,078 tỷ kWh.

Lãnh đạo và Công đoàn PTC2 thăm hỏi, động viên người lao động 

Hàng năm PTC2 đều hoàn thành chỉ tiêu về sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên, xuất sự cố và đảm bảo tổn thất điện năng theo chỉ tiêu được giao. Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, trên cơ sở nhiệm vụ được giao, PTC2 đã trực tiếp quản lý nhiều dự án cũng như phối hợp với Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung tiếp nhận, vận hành nhiều công trình.

Công đoàn PCT2 đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Điện lực Việt Nam và Công đoàn EVNNPT ghi nhận và khen thưởng kịp thời. Đây chính là động lực để người lao động PTC2 tiếp tục, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, xây dựng Công đoàn PTC2 ngày càng vững mạnh để góp phần xây dựng và phát triển bền vững PTC2 và EVNNPT.

Trong giai đoạn 2023 – 2028, Công đoàn PTC2 xác định mục tiêu, phương hướng tổng quát là: “Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động Công đoàn theo hướng vì đoàn viên và người lao động, vì sự ổn định và phát triển bền vững của Công ty. Chuyển mạnh hoạt động công đoàn vào việc tổ chức thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ. Coi trọng việc tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, nội quy, quy chế liên quan đến quyền lợi của CNVCLĐ, xây dựng quan hệ hài hoà, ổn định, tiến bộ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức các phong trào thi đua thiết thực và hiệu quả trong CNVCLĐ. Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn. Nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, triển khai văn hoá EVN và văn hoá EVNNPT trong CNVCLĐ đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ cung ứng điện năng cho đất nước vì sự phát triển bền vững của Công ty và nâng cao đời sống cho người lao động”.

Quang Thắng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực