Ông Trương Hữu Thành, Phó Giám đốc SPMB phát biểu tại cuộc họp.

Ngày 12/06/2019, tại Hậu Giang, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB) đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Hậu Giang về tình hình thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (BTGPMB) để triển khai dự án đường dây 500kV Sông Hậu – Đức Hòa và đường dây 500kV Long Phú – Ô Môn đoạn đi qua địa bàn tỉnh Hậu Giang do Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB) thực hiện.

Tham dự cuộc họp có ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang và lãnh đạo các sở, ban ngành địa phương nơi có đường dây đi qua.

Tại buổi làm việc, ông Trương Hữu Thành, Phó Giám đốc SPMB đã báo cáo với UBND tỉnh Hâu Giang về các vướng mắc còn tồn tại trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng các dự án: Đường dây 500kV Sông Hậu – Đức Hòa và đường dây 500kV Long Phú – Ô Môn được Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) giao cho SPMB thực hiện.

Trong đó đường dây 500kV Sông Hậu – Đức Hòa, đoạn qua thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hâu Giang dài 2,4 km; gồm 05 vị trí trụ. SPMB đã thi công xong 03/05 vị trí trụ, còn 02 vị trí móng trụ số 03 có 02 hộ dân Huỳnh Thanh Lâm và Huỳnh Bé Bảy đã được địa phương phê duyệt chính sách tái định cư. Qua công tác vận động bàn giao mặt bằng thi công móng trụ số 03 thì 02 hộ dân trên đã đề nghị sau khi được nhận đất nền tái định cư mới tiến hành di dời nhà và bàn giao mặt bằng cho các nhà thâu triển khai dự án.

Theo chỉ đạo của Bộ Công Thương và EVNNPT về tiến độ đường dây 500kV Sông Hậu – Đức Hòa, SPMB phải hoàn thành đóng điện trong tháng 6/2019 nhằm phục vụ cho việc chạy thử nghiệm của Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 và sau đó vận hành cung cấp điện cho khu vực miền Nam và Tây Nam bộ.  SPMB đã đề nghị UBND tỉnh Hậu Giang sớm quan tâm giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc trong công tác BTGPMB, trước mắt cấp đất tai định cư để 02 hộ dân di dời cũng như quan tâm gỗ trợ SPMB trong suốt thời gian triển khai dự án.

Sau khi lắng nhe báo cáo của SPMB cũng như ý kiến của các sở, ban, ngành, chính quyền các địa phương, ông Nguyễn Văn Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đã chỉ đạo và yêu cầu các sở, ban, ngành, các huyện, xã có liên quan đến dự án, phải nhanh chóng phối hợp với SPMB tập trung giải quyết các vướng mắc hồ sơ đối với chủ hộ, sớm phê duyệt phương án bồi thường bố trí tái định cư cũng như thực hiện tốt công tác vận động các hộ dân nhận tiền bồi thường, để bàn giao mặt bằng cho SPMB để thi công hoàn thành dự án theo kế hoạch được giao.

Quang Thắng