Cụ thể, 14 đơn vị được Công đoàn Điện lực Việt Nam hỗ trợ với số tiền 2,45 tỷ đồng bao gồm: Tổng công ty Điện lực miền Nam; Tổng công ty Điện lực miền Trung; Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh; Tổng công ty Phát điện 1; Tổng công ty Phát điện 2; Tổng công ty Phát điện 3; Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức; Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 2; Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 3; Ban Quản lý dự án điện 3; Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4; Công ty Thủy điện Trị An; Công ty Thủy điện Ialy; Công ty Phát triển Thủy điện Sê San.

Bên cạnh đó, Công đoàn Điện lực Việt Nam cũng hỗ trợ 72 cá nhân của các đơn vị số tiền là 365 triệu. Trong đó có 47 CBCNV của Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh (EVNHCMC); 19 CBCNV của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) và một số cá nhân còn lại thuộc đơn vị khác.

Số tiền trên được trích từ nguồn kinh phí ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của CNVCLĐ Tập đoàn.

Kinh phí ủng hộ được chuyển khoản tới Công đoàn các đơn vị để động viên, thăm hỏi kịp thời CBCNV thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Đây là đợt hỗ trợ thứ 2 của Công đoàn Điện lực Việt Nam. Trước đó, ngày 13/7/2021, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã Quyết định hỗ trợ 1,1 tỷ đồng cho các đơn vị trong đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ 4 năm 2021. Tổng số tiền trong 2 đợt hỗ trợ là gần 4 tỷ đồng.

Hiện nay để đảm bảo vận hành hệ thống điện an toàn, liên tục các đơn vị trong Tập đoàn đã thực hiện cách ly đối với nhân lực lao động trực tiếp tại trụ sở cơ quan, nhà máy, trạm biến áp. Lực lượng cách ly để thực hiện "nhiệm vụ kép" đều được lãnh đạo, Công đoàn các đơn vị quan tâm bố trí đủ cơ sở vật chất, hậu cần lương thực, thực phẩm phục vụ đời sống, hoạt động thể chất, tinh thần để CBCNV yên tâm hoàn thành công việc.

theo evn