leftcenterrightdel
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu chỉ đạo Đại hội. (Ảnh: Cổng TTĐTQH) 

Phát biểu tại Đại hội, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Văn phòng Quốc hội  Nguyễn Hạnh Phúc nêu rõ: Ghi sâu lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, đồng thời, triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương, chỉ thị của Đảng và Nhà nước về thi đua khen thưởng, trong thời gian qua, phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo nhằm góp phần thúc đẩy, phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo của từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Nhìn lại 5 năm qua, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc khẳng định, phong trào thi đua yêu nước của VPQH đã có nhiều đổi mới thiết thực, đúng quy định và phù hợp với điều kiện thực tế và chức năng, nhiệm vụ. Các cụm thi đua, khối thi đua của Văn phòng Quốc hội đã có những cách thức tổ chức phong phú, linh hoạt, phù hợp với lĩnh vực công tác gắn với việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Phong trào thi đua yêu nước đã tạo động lực, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn thể cán bộ, công chức, người lao động, góp phần giúp Văn phòng Quốc hội hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong công tác tham mưu, phục vụ các hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và đại biểu Quốc hội.

Bước sang giai đoạn 2020 – 2025, trong xu thế hợp tác và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, đất nước ta bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội nhưng cũng đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Bối cảnh đó đòi hỏi trọng trách của Quốc hội trước cử tri và nhân dân cũng nặng nề hơn. Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc nêu rõ, công tác tham mưu, phục vụ của Văn phòng Quốc hội phải không ngừng đổi mới, sáng tạo, tinh nhuệ, chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng, hiệu quả. Vì vậy, công tác thi đua khen thưởng phải thực sự tạo động lực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đặt ra”.

leftcenterrightdel
Nguồn: VTV 

Thành công của Đại hội ngày hôm nay là tiền đề quan trọng cho việc tổ chức triển khai phong trào Thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2020-2025. Để tiếp tục đẩy mạnh các phòng trào thi đua yêu nước và làm tốt hơn nữa công tác khen thưởng trong thời gian tới, thay mặt Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc phát động phong trào thi đua trong toàn cơ quan với chủ đề: “Gương mẫu thực hiện văn hóa công vụ, công sở; tiếp tục đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ” với những nội dung cần tập trung: Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, để việc thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và hoạt động thường xuyên của mỗi đơn vị, cá nhân trong cơ quan Văn phòng Quốc hội.

Các Cụm, Khối tổ chức các phong trào thi đua với nội dung, hình thức phong phú, bám sát nhiệm vụ được giao, phù hợp với đặc thù của các đơn vị thành viên, chú trọng, hướng vào giải quyết các vấn đề cấp bách, thiết thực, khó khăn, phức tạp đặt ra trong quá trình công tác. Gắn phong trào thi đua yêu nước với thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Quan tâm xây dựng, nhân rộng các tập thể tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo. Thực hiện tốt việc sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua. Bên cạnh đó là Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng. Khen thưởng phải trên cơ sở đánh giá đúng thành tích, bảo đảm dân chủ, công khai, thuyết phục; tránh khen thưởng thiếu hoặc tràn lan, làm suy giảm ý nghĩa của việc khen thưởng và kiên quyết chống bệnh thành tích. Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh; trong đó đề cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và người đứng đầu trong việc tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đề cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi pháp luật về thi đua khen thưởng. Đồng thời chủ động đề xuất, kiến nghị, góp ý kiến để tiếp tục hoàn thiện các quy định về thi đua, khen thưởng, trong đó có việc khen thưởng đại biểu Quốc hội chuyên trách. Ngoài ra cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về các phong trào thi đua, các điển hình tiên tiến trong cơ quan, tổ chức các cuộc thi viết về gương điển hình, người tốt, việc tốt, các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV giai đoạn 2020-2025 của Văn phòng Quốc hội được tổ chức trong không khí cả nước đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng 75 năm Cách mạng Tháng 8, Quốc khánh 02/9 và chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Quốc hội chúng ta cũng đang tích cực triển khai những hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên.

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu về thi đua yêu nước, triển khai chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, tiếp nối truyền thống thi đua yêu nước của cơ quan, trong 5 năm qua, các phong trào thi đua và công tác khen thưởng của Văn phòng Quốc hội đã được quan tâm chỉ đạo, có nhiều đổi mới, phù hợp với tình hình thực tế và điều kiện hoạt động của các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội và nhận được sự hưởng ứng của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, tạo nên khí thế lao động hăng say trong toàn cơ quan.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao việc Văn phòng Quốc hội đã phối hợp với các cơ quan hữu quan thực hiện quy trình khen thưởng đối với các đại biểu Quốc hội chuyên trách công tác tại các cơ quan của Quốc hội – khắc phục bất cập trong công tác khen thưởng được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm, kiến nghị trong những năm qua. Văn phòng Quốc hội cũng đã chủ động phối hợp với Ban Thư ký Quốc hội nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, các cơ quan có liên quan để tham mưu, đề nghị tặng thưởng và tổ chức trang trọng các buổi lễ trao tặng các Huân, Huy chương cao quý của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào cho các tập thể, cá nhân của Quốc hội 02 nước nhằm ghi nhận, khen thưởng xứng đáng đối với công lao, đóng góp trong việc củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt giữa Quốc hội hai nước nói riêng và hai Nhà nước nói chung.

Kết quả phong trào thi đua đã khuyến khích, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực hơn trong việc tham mưu, giúp việc, đóng góp tích cực vào kết quả công tác chung của Văn phòng Quốc hội, của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội. Đã tham mưu, phục vụ Quốc hội xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng, mới, khó, phức tạp và giám sát hiệu quả nhiều chuyên đề, vấn đề nổi cộm được cử tri và nhân dân quan tâm, góp phần tạo ra những chuyển biến thật sự trong đời sống xã hội; tổ chức thành công 9 kỳ họp, trong đó có lần đầu tiên trong lịch sử hoạt động của Quốc hội tổ chức thành công kỳ họp thứ 9 theo hình thức họp trực tuyến kết hợp với họp tập trung; hoàn thành tốt đẹp trọng trách Năm Chủ tịch AIPA và Chủ tịch Đại hội đồng AIPA 41 dù phải đối mặt với những thách thức do đại dịch Covid-19 gây ra, được Quốc hội các nước bạn, cũng như đại biểu Quốc hội, cử tri và Nhân dân trong nước hoan nghênh, đánh giá cao;…

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhiệt liệt biểu dương những kết quả đạt được trong công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2015-2020 của Văn phòng Quốc hội và cũng ghi nhận những đóng góp, cống hiến của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Quốc hội cho nhiệm vụ chung của Quốc hội trong suốt 5 năm qua. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng hôm nay tại Đại hội.  Trong thời gian tới, phong trào thi đua yêu nước của Văn phòng Quốc hội cần tiếp tục có những sự đổi mới phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ tham mưu, phục vụ Quốc hội trong tình hình mới./..

Cổng TTĐTQH