Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công đoàn Viên chức Việt Nam

Chủ nhật, 01/10/2023 13:29
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng tin tưởng, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn Viên chức Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới và đạt nhiều thành tích to lớn hơn nữa, thực sự là chỗ dựa tin cậy của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong hệ thống chính trị Việt Nam.

Ngày 01/10 tại Hà Nội, 300 đại biểu chính thức đại diện cho ý chí, nguyện vọng của hơn 84.000 đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cả nước đã dự phiên trọng thể Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng dự và phát biểu chỉ đạo.

leftcenterrightdel
Quang cảnh Đại hội 

Đại hội vinh dự được đón nhận lẵng hoa chúc mừng của các đồng chí: Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Ngọ Duy Hiểu nêu rõ, Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI quyết định những vấn đề quan trọng của hoạt động công đoàn và phong trào cán bộ, công chức, viên chức, lao động 5 năm tới. Đây là diễn đàn chính trị quan trọng, là ngày hội lớn của cán bộ, đoàn viên và người lao động Công đoàn Viên chức Việt Nam. Đại hội diễn ra vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực phấn đấu, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là tác động của đại dịch COVID-19, song, với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, linh hoạt, sáng tạo, các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam đã phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đề ra nhiều chủ trương, giải pháp mới và tổ chức thực hiện có hiệu quả, hoàn thành cơ bản mục tiêu, nhiệm vụ và các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội V Công đoàn Viên chức Việt Nam đề ra.

Hoạt động của các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam đã đóng góp tích cực vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, tiếp tục khẳng định vai trò, vị thể của tổ chức công đoàn, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh.

leftcenterrightdel

Các đại biểu dự Đại hội 

Hướng tới Đại hội, từ đầu năm 2023 đến nay, các cấp công đoàn đã tập trung tổ chức tốt đại hội ở cấp mình, động viên cán bộ, đoàn viên, người lao động thi đua lập thành tích chào mừng đại hội công đoàn các cấp và Đại hội VI Công đoàn Viên chức Việt Nam, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Các cấp công đoàn đã phát huy trí tuệ, thảo luận sôi nổi và có nhiều ý kiến đóng góp cho các văn kiện trình Đại hội và gửi gắm nhiều kiến nghị, đề xuất với Đảng, Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam..

Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI là sự kiện quan trọng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, mở đầu cho giai đoạn phát triển mới của Công đoàn Viên chức Việt Nam, đồng chí Ngọ Duy Hiểu nói.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng ghi nhận, trong hệ thống tổ chức Công đoàn Việt Nam, Công đoàn Viên chức Việt Nam có vị trí và vai trò rất quan trọng. Đội ngũ cán bộ, đoàn viên Công đoàn Viên chức Việt Nam hầu hết là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan nghiên cứu, tham mưu về chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời là lực lượng lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, theo dõi, kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết thực tiễn. Nhận thức rõ vị trí, vai trò quan trọng và đặc thù của mình, nhiệm kỳ qua, trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của công đoàn cấp trên, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam đã đầu tư nghiên cứu, cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, khoa học, phù hợp với thực tiễn công đoàn ngành và công đoàn ở từng cơ quan, đơn vị, và trên thực tế đã mang lại hiệu quả cao.

leftcenterrightdel
Tham dự Đại hội có 300 đại biểu chính thức đại diện cho ý chí, nguyện vọng của hơn 84.000 đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cả nước  

Trước yêu cầu, nhiệm vụ của tình hình mới, đòi hỏi các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam phát huy kết quả đạt được, tiếp tục đoàn kết, thống nhất, đổi mới, sáng tạo nhằm thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội VI Công đoàn Viên chức Việt Nam đề ra. Cơ bản nhất trí phương hướng, nhiệm vụ trong báo cáo chính trị đồng thời đánh giá cao các tham luận tại Đại hội cũng như việc Đại hội xác định rõ các khâu đột phá cùng 5 nghị quyết, chương trình, đề án, chỉ thị cụ thể về triển khai Nghị quyết Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh một số nội dung cần thực hiện trong thời gian tới. Đó là:

Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức để cán bộ, đoàn viên hiểu đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò quan trọng của đoàn viên và tổ chức công đoàn trong các cơ quan Trung ương của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị để có các giải pháp phát huy hơn nữa sức mạnh của đội ngũ và tổ chức công đoàn vì sự lớn mạnh của từng cơ quan, đơn vị. 

Cùng với đó, Công đoàn Viên chức Việt Nam cần thường xuyên quan tâm chăm lo, cải thiện đời sống vật chất, văn hoá, tinh thần, điều kiện làm việc cho cán bộ, đoàn viên và người lao động. 

leftcenterrightdel
Các đồng chí lãnh đạo và đại biểu chụp ảnh lưu niệm 

Tích cực tham gia cùng lãnh đạo cơ quan, đơn vị nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Thường xuyên tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, phương pháp công tác cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có năng lực, phẩm chất, có tư duy, tầm nhìn, có năng lực tham mưu, hoạch định chính sách, tâm huyết với sự nghiệp đổi mới; gắn bó với nhân dân, hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng mong muốn cán bộ, đoàn viên và người lao động Công đoàn Viên chức Việt Nam tích cực tham gia công tác xây dựng, chỉnh đốn và bảo vệ Đảng. "Đoàn viên thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam phải là đội ngũ vững vàng về chính trị, tư tưởng; nhận thức đúng về quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng và tích cực đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy bản chất cách mạng, tính chiến đấu và tính tiên phong của giai cấp công nhân, để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vững mạnh toàn diện trong công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo", đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nói.

leftcenterrightdel
Trao giải thưởng Cống hiến của Công đoàn Viên chức Việt Nam cho các cá nhân

Thay mặt, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đánh giá, các cấp công đoàn Viên chức Việt Nam đã đoàn kết, phấn đấu vượt mọi khó khăn, hoàn thành và hoàn thành vượt tuyệt đại đa số các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội V Công đoàn Viên chức Việt Nam đề ra, đạt kết quả toàn diện trên các mặt hoạt động.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhận định, Đại hội VI Công đoàn Viên chức Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028, diễn ra trong bối cảnh Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị tiếp tục thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế. Nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị ngày càng nặng nề hơn, hoạt động công vụ ngày càng chặt chẽ, bài bản, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương trên tinh thần thượng tôn pháp luật. Chính sách tiền lương khu vực nhà nước sẽ được cải cách, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. 

Yêu cầu, đòi hỏi đối với hoạt động công đoàn của cán bộ, công chức, viên chức ngày càng cao cùng với sự chuyển dịch của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức có trình độ, kinh nghiệm từ khu vực công sang khu vực tư dự báo sẽ còn tiếp tục diễn ra. Bối cảnh đó đặt ra yêu cầu cần đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, đòi hỏi từng cấp công đoàn, mỗi cán bộ công đoàn Viên chức Việt Nam phải ý thức sâu sắc về trách nhiệm của mình đối với tổ chức, với đoàn viên, nhất là việc chăm lo về vật chất và tinh thần, thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động.

leftcenterrightdel
 35 Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam nhiệm kỳ 2023 – 2028 ra mắt Đại hội

Tại phiên trọng thể, 35 Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã ra mắt Đại hội. 9 cá nhân được nhận giải thưởng Cống hiến của Công đoàn Viên chức Việt Nam./.

Minh Châu

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực