Đồng chí Phạm Minh Chính trao Quyết định và tặng hoa cho các đồng chí: Đào Ngọc Dung (phải) và Nguyễn Quang Dương (trái)

Ảnh: Hoàng Mẫn

Tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương đã công bố các Quyết định của Bộ Chính trị. Theo đó, Bộ Chính trị quyết định phân công đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội làm Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, nhiệm kỳ 2015 - 2020; phân công đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức  Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020,  chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Phạm Minh Chính nêu rõ: Bộ Chính trị quyết định phân công đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng thôi giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII vừa qua, đồng chí đã được bầu và phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Đồng chí Đào Ngọc Dung là cán bộ sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng, bản thân là cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, trải qua nhiều địa bàn, lĩnh vực, cương vị công tác như: Bí thư Tỉnh đoàn Hà Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam; Bí thư Thường trực, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam; Bí thư Ban Cán sự Đảng Ngoài nước; Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái và 5 năm qua là Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Trải qua các cương vị, môi trường, địa bàn công tác khác nhau, đồng chí Đào Ngọc Dung luôn thể hiện bản lĩnh, ý chí phấn đấu vươn lên, có phẩm chất đạo đức, lối sống giản dị chân thành, gần gũi đồng chí, đồng nghiệp và quần chúng Nhân dân; luôn giữ vững vai trò là trung tâm đoàn kết, hạt nhân chính trị trong cơ quan.


Các đồng chí Thường trực Đảng ủy Khối các Cơ quan TƯ tặng hoa chúc mừng đồng chí Đào Ngọc Dung và đồng chí Nguyễn Quang Dương.
 Ảnh: Hoàng Mẫn

Đồng chí Nguyễn Quang Dương là cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, đã trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau từ Phó giám đốc xí nghiệp, phó trưởng phòng tổ chức công ty hỗ trợ phát triển tổng hợp thuộc Bộ Công nghiệp nặng; Phó Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Cơ quan Bộ, Chánh Văn phòng Đảng ủy cơ quan Bộ, Trưởng phòng tổ chức cán bộ Cục Thương binh liệt sĩ và người có công, Đảng ủy viên cơ quan Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; Phó trưởng Ban tổ chức Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Thường trực, Chủ nhiệm Ban Kiểm tra Kinh tế Trung ương và Khối Doanh nghiệp Trung ương; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, kiêm Bí thư Đảng ủy cơ quan Đảng ủy Khối. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII vừa qua, đồng chí Nguyễn Quang Dương được tín nhiệm được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII.

Do yêu cầu công việc, các đồng chí Đào Ngọc Dung và Nguyễn Quang Dương được chuyển sang lĩnh vực công tác mới, đồng chí Phạm Minh Chính tin tưởng rằng, các đồng chí trên cương vị mới sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu hết mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại buổi lễ đồng chí Đào Ngọc Dung và đồng chí Nguyễn Quang Dương khẳng định trên cương vị mới sẽ tiếp tục đem hết năng lực, kinh nghiệm và công sức để tiếp tục làm việc và cống hiến, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó./.

 

 

Hoàng Mẫn