leftcenterrightdel
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm với đồng chí Mi-ghen Đi-át Ca-nên Bê-mu-đết, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cu-ba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cu-ba 

Đại hội toàn quốc lần thứ VIII của Đảng Cộng sản Cu-ba được tổ chức thành công tốt đẹp. Ngày 05/5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc điện đàm với đồng chí Mi-ghen Đi-át Ca-nên Bê-mu-đết (Miguel Díaz-Canel Bermudez), Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cu-ba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cu-ba.

Tại cuộc điện đàm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chúc mừng Đảng Cộng sản Cu-ba đã tổ chức rất thành công Đại hội toàn quốc lần thứ VIII, sự kiện chính trị trọng đại, sự tiếp nối lịch sử của Cách mạng Cu-ba; nồng nhiệt chúc mừng Đồng chí Mi-ghen Đi-át Ca-nên được Trung ương Đảng Cộng sản Cu-ba tín nhiệm bầu làm Bí thư thứ nhất; bày tỏ sự tin tưởng Đảng Cộng sản Cu-ba quang vinh do đồng chí Mi-ghen Đi-át Ca-nên đứng đầu, sẽ tiếp tục lãnh đạo nhân dân Cu-ba anh em vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thành công các mục tiêu, đường lối do Đại hội VIII đề ra, xây dựng đất nước Cu-ba xã hội chủ nghĩa phồn vinh và bền vững.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết tới đồng chí Ra-un Cát-xtơ-rô, nguyên Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cu-ba; ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp to lớn của đồng chí Ra-un Cát-xtơ-rô đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân Cu-ba cũng như mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Cu-ba; khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn luôn trân trọng và không bao giờ quên tình đoàn kết và sự ủng hộ chí tình, chí nghĩa, cả về tinh thần và vật chất của Cu-ba dành cho Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam trong hơn 6 thập kỷ qua. Những tình cảm đặc biệt của Cu-ba đã, đang và luôn dành cho Việt Nam, được kết tinh trong câu nói bất hủ của lãnh tụ Phi-đen Cát-xtơ-rô:“Vì Việt Nam, Cu-ba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”.

Đồng chí Mi-ghen Đi-át Ca-nên chân thành cảm ơn những tình cảm đồng chí anh em thân thiết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Cu-ba, cho cá nhân Đồng chí và đồng chí Ra-un Cát-xtơ-rô; khẳng định việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm chúc mừng thành công Đại hội toàn quốc lần thứ VIII của Đảng Cộng sản Cu-ba, chúc mừng cá nhân Đồng chí được bầu làm Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cu-ba thể hiện sinh động mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, gắn bó, tin cậy giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam – Cu-ba; khẳng định Ban lãnh đạo mới của Cu-ba sẽ làm hết sức mình để tiếp tục củng cố và phát triển mối quan hệ Cu-ba – Việt Nam do lãnh tụ Phi-đen Cát-xtơ-rô và Chủ tịch Hồ Chí Minh dày công gây dựng.

Đồng chí Mi-ghen Đi-át Ca-nên thông báo một số nét khái quát về kết quả Đại hội VIII, về những kết quả Cu-ba đã đạt được trong tiến trình cập nhật hóa mô hình kinh tế-xã hội xã hội chủ nghĩa, bất chấp khó khăn do cấm vận và đại dịch Covid-19 gây ra; chúc mừng những thành tựu Việt Nam đạt được trong thời gian qua; cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn dành cho Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Cu-ba; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh do đồng chí Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, nhân dân Việt Nam anh em sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII, thực hiện thành công mục tiêu dân giầu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Việt nam luôn luôn coi trọng và mong muốn tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam - Cu-ba; khẳng định lại tình đoàn kết trước sau như một của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với sự nghiệp chính nghĩa của Đảng, Nhà nước và nhân dân Cu-ba; phản đối chính sách bao vây cấm vận, thù địch chống Cu-ba; nhấn mạnh quan hệ giữa hai Đảng là nền tảng chính trị, đóng vai trò định hướng quan trọng để thúc đẩy quan hệ giữa hai nước, Việt Nam sẵn sàng chia sẻ với Cu-ba kinh nghiệm cả thành công và chưa thành công trong quá trình đổi mới của mình; đề nghị trong thời gian tới, hai bên cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ để triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao song phương, đưa quan hệ Việt Nam – Cu-ba đi vào chiều sâu, thực chất và bền vững.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trân trọng mời đồng chí Mi-ghen Đi-át Ca-nên và đồng chí Ra-un Cát-xtơ-rô sang thăm lại Việt Nam. Về phần mình, đồng chí Mi-ghen Đi-át Ca-nên trân trọng chuyển lời của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Cu-ba, mời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sang thăm lại Cu-ba vào thời gian thích hợp.

Mạnh Hùng