Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Lưu Trinh
 
Giải quyết 7.900 thông tin phản ánh về môi trường

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi làm rõ tình hình, kết quả thực hiện và nêu một số giải pháp để thực hiện 04 vấn đề quan trọng của thành phố, đó là: Triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về Cuộc vận động "Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước"; Triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố; Kết quả thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án, công trình trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố; Tình hình tổ chức thực hiện các dự án đầu tư công và kết quả giải ngân đầu tư công 9 tháng đầu năm 2019.

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU cho thấy thời gian qua, các quận ủy, huyện ủy, chính quyền các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 19 nghiêm túc, quyết liệt đến các cấp, đơn vị trực thuộc; một số quận - huyện đã cụ thể hóa cuộc vận động thành nghị quyết chuyên đề, chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ban hành các chương trình, kế hoạch, phát động các phong trào, mô hình cụ thể để hưởng ứng, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia.

Ban Thường vụ quận ủy, huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân và các doanh nghiệp bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Qua gần 01 năm triển khai, đã tiếp nhận 8.063 thông tin, phản ánh và đã xử lý, giải quyết 7.900 thông tin, phản ánh (đạt tỷ lệ 98%).

Cùng với đó, công tác tổ chức đối thoại giữa chính quyền các cấp với người dân được các phường - xã, thị trấn tập trung thực hiện nhằm tuyên truyền, vận động người dân tham gia thực hiện và lắng nghe góp ý, hiến kế của người dân trong công tác quản lý về lĩnh vực môi trường (có 305/322 phường, xã - thị trấn tổ chức đối thoại; 21/24 quận - huyện đối thoại đạt tỷ lệ 100%; riêng Quận 10 (10/15 phường - đạt 66,7%), Quận 12 (4/11 phường - đạt 36,4%) và huyện Cần Giờ (02/07 xã - đạt 28,6%).

Về việc thực hiện Chỉ thị 23, qua 02 tháng thực hiện cho thấy tình hình quản lý trật tự xây dựng, quản lý và sử dụng đất đai có nhiều chuyển biến tích cực, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân về pháp luật đất đai từng bước được nâng lên.  Cụ thể trong tháng 8/2019, trên địa bàn thành phố có 152 công trình vi phạm trật tự xây dựng (74 công trình không phép, 78 công trình sai phép), bình quân 5,07 vụ/ngày, nếu so sánh với 06 tháng đầu năm 2019 thì số vụ vi phạm giảm 3,43 vụ/ngày, tỷ lệ kéo giảm là 41,2%.

Các quận, huyện, nhất là các quận, huyện có tốc độ đô thị hóa cao, áp lực gia tăng dân số cơ học, ngoài các biện pháp siết chặt trật tự, kỷ cương quản lý Nhà nước, siết chặt tổ chức, bộ máy và đội ngũ cán bộ quản lý; một số quận, huyện đã cơ bản kiểm soát tình hình vi phạm trật tự xây dựng, số lượng công trình phải xử lý sai phạm được kéo giảm so với 6 tháng đầu năm 2019, tiêu biểu như Quận Bình Tân giảm 66,67% vụ xây dựng sai phép, giảm 33,33% vụ xây dựng không phép; quận Bình Thạnh giảm 60% số vụ xây dựng sai phép và không phép; huyện Hóc Môn giảm 50% vụ xây dựng sai phép, giảm 33,33 vụ xây dựng không phép.

Các quận ủy, huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo với các giải pháp, kế hoạch tổ chức thực hiện đồng bộ, bài bản, tạo ra hiệu ứng sâu, rộng trong hệ thống chính trị và địa bàn dân cư, được đảng viên và nhân dân dân đồng thuận và đánh giá cao. Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra công vụ được chú trọng, trong đó kết hợp giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, được xem là giải pháp cơ bản trong phát hiện vi phạm xây dựng và ngăn ngừa vi phạm xây dựng, ngăn ngừa sai phạm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thi hành công vụ.

Cùng với đó, UBND các quận, huyện tập trung chỉ đạo cải cách hành chính và giải quyết các bức xúc của người dân trong lĩnh vực quản lý đất đai; chỉ đạo xử lý quyết liệt các trường hợp vi phạm quy định quản lý đất đai, trật tự xây dựng; xử lý nghiêm đảng viên, cán bộ, công chức có sai phạm trong công tác quản lý đất đai, xây dựng, tạo sự răn đe, buộc thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, công vụ, góp phần lập lại trật tự, kỷ cương trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai, xây dựng.                     

Thời gian qua, thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy các quận ủy, huyện ủy đã ban hành nghị quyết, chỉ thị, thông tri về tăng cường công tác lãnh đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác quản lý dự án, việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án có thu hồi đất trên địa bàn; UBND quận, huyện ban hành các kế hoạch để triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của quận ủy, huyện ủy; chỉ đạo việc rà soát, phân loại, theo dõi, quản lý việc triển khai các dự án trên địa bàn, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện, mạnh dạn đề xuất thu hồi các dự án chậm triển khai. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố phát huy vai trò của đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia giám sát việc triển khai và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU trên các địa bàn triển khai các dự án, công trình trọng điểm.

Qua tổng hợp, các quận, huyện đều có nỗ lực tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019; tập trung phối hợp với các sở, ban - ngành tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, nhất là về các giải pháp kỹ thuật. Có 02 quận giải ngân cao (quận Thủ Đức -đạt 106% vốn thành phố phân cấp; Quận Bình Tân -đạt 82,14% kế hoạch); tuy nhiên, kết quả bình quân giải ngân vẫn còn thấp, tỷ lệ giải ngân giữa các quận, huyện và tỷ lệ giải ngân giữa 03 nguồn vốn của từng quận, huyện không đồng đều.

Lấy người dân làm trung tâm trong quá trình thực hiện các Chỉ thị

Các đại biểu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HM

Tham luận tại hội nghị, Trưởng ban Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh  Nguyễn Hữu Hiệp cho biết gần 1 năm thực hiện chỉ Chỉ thị 19 của Thành ủy nhiệm của đồng chí bí thư xã, phường, thị trấn đã có những quyết tâm rất lớn, đặc biệt là vai trò của chi bộ khu phố ấp, đảng ủy các xã phương thị trấn đã biết khai thác nguồn lực là đảng viên sinh hoạt hai chiều để tham gia vào triển khai thực hiện các nội dung của Chỉ thị.

Tuy nhiên, theo Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh việc thực hiện Chỉ thị vẫn còn hạn chế như đó là, ý thức của người dân chưa cao trong việc tự giác bảo vệ môi trường; việc phân loại rác, các dụng cụ thu gom rác còn nhiều hạn chế, công tác xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường còn bất cập chưa đủ sức răn đe, còn nhiều bất cập chồng chéo giữa các văn bản quy phạm pháp luật…

Đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp cho rằng, cần phải xây dựng Đề án tổng thể về hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải cho toàn thành phố; lực lượng thu gom rác thải phải được xem là nghề và được tổ chức và quản lý, được giáo dục, có đồng phục thuận tiện cho công việc... Mặt khác, thành phố cần tăng nguồn lực đầu tư cho vấn đề bảo vệ môi trường; ban hành văn bản pháp luật của UBND TP về việc xử lý hành vi xả rác bừa bãi để tạo sức răn đe.

Đồng chí Vũ Ngọc Tuất, Bí thư Quận ủy Bình Thạnh cho biết: Khi có Chỉ thị 19 của Thành ủy, Ban Thường vụ Quận ủy Bình Thạnh đã ban hành Nghị quyết 17 xác định 5 chỉ tiêu, trong đó tập trung giải quyết dứt điểm 26 điểm đen về rác trệ địa bàn; đẩy mạnh vận động cán bộ đảng viên cam kết thực hiện Chỉ thị 19 của Thành ủy, đến nay đã có trên 9 nghìn lượt cán bộ, đảng viên; tăng cường vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị trên địa bàn trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị, nhờ vậy đến nay quận Bình Thạnh đã giải quyết được 22/26 điểm đen về rác, còn 4 điểm đang tiếp tục triển khai các giải pháp để giải quyết dứt điểm.

Tại hội nghị, đại biểu các sở, ngành và các quận, huyện cũng đã trao đổi về một số vấn đề vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án, công trình trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố; Tình hình tổ chức thực hiện các dự án đầu tư công và kết quả giải ngân đầu tư công 9 tháng đầu năm 2019, từ đó trao đổi nêu lên những giải pháp tháo gỡ.  

Phát biểu tại hội nghị Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thành Phong cho biết: 9 tháng qua cả hệ thống chính trị đã nỗ lực quyết tâm vận động đông đảo tầng lớp nhận dân trên địa bàn thực hiện 4 vấn đề nêu trên và đạt được những kết quả đáng ghi nhận như trong báo cáo đã nêu tuy nhiên vẫn có những mặt hạn chế.

Chủ tịch UBND TP cho rằng,  ngoài nguyên nhân khách quan thì còn tồn tại một số nguyên nhân chủ quan. Chủ tịch UBND TP đề nghị, lãnh đạo sở, ngành, chủ tịch quận, huyện, xã, phường, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung của chỉ thị để người dân được tiếp cận, lấy người dân làm trung tâm trong quá trình triển khai thực hiện; Sở Tài nguyên  và Môi trường tiếp thu các ý kiến và hoàn thiện Quy hoạch xử lý chất thải rắn TP. Hồ Chí Minh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 để trình Bộ Xây dựng thẩm định, hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện sử dụng, đổi mới công nghệ xử lý rác hiện đại vào công việc tiêu hủy rác thải…

Cùng với đó, Chủ tịch UBND TP đề nghị các quận, huyện giải quyết dứt điểm các vấn đề môi trường tại địa phương, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân; Sở Xây dựng tăng cường giám sát, chỉ đạo các công trình xây dựng, xử lý nghiêm các công trình xây dựng trái phép…

Cần sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: HM

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận và đánh giá cao những kết quả trong việc triển khai thực hiện các Chỉ thị của Thường trực Thành ủy, điều đó cho thấy sự nỗ lực vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến các quận, huyện, xã, phường. Báo cáo nêu rõ trước khi thực hiện Chỉ thị 19 Thành phố có 600 điểm ô nhiễm đến nay đã xử lý 517 điểm đó là nhờ sự nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị, đây là sự tiến bộ vượt bậc. Đồng chí đề nghị 9 quận, huyện điểm đen về rác phấn đấu đến tháng 11 xử lý dứt điểm. “Quận nào khó khăn quá đề nghị thành phố chi viện để xử lý”, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho biết.

Về thực hiện Chỉ thị 23, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Các quận, huyện đã triển khai quyết liệt và hiệu quả; chương trình nhà cho người thu nhập thấp đã và đang được thành phố triển khai mạnh mẽ, đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho người dân.

Về tình hình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án, công trình trọng điểm phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn thành phố và tình hình giải ngân vốn đầu tư công đã được thành phố đẩy mạnh tiến độ, tuy nhiên theo đồng chí Nguyễn Thiện Nhân qua báo cáo cho thấy có sự chênh lệch lớn giữa các quận, huyện, vì vậy các quận, huyện cần phải xem lại và cần phải chuyên nghiệp hơn, quyết liệt hơn, UBND Thành phố cũng cần có sự phối hợp với các sở, ban, ngành và các quận, huyện để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở.

“Khi triển khai kế hoạch theo từng giai đoạn thì cần phải lựa chọn các chuyên đề để thực hiện và việc Thành phố đang làm là đúng đắn. Tuy nhiên, nhìn vào việc thực hiện Chỉ thị có nơi thì có nghị quyết, có nơi ra chỉ thị, nơi có thông báo… như vậy chưa xứng tầm, bởi chỉ khi nào cấp ủy vào cuộc quyết liệt thì vấn đề mới được giải quyết”. Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

Để thực hiện các chỉ thị đạt hiệu quả cao trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị các cấp ủy, chính quyền khẩn trương hoàn thiện Đồ án quy hoạch xử lý chất thải rắn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050; Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi công nghệ xử lý sang công nghệ đốt phát điện; sớm khẩn trương tham mưu các thủ tục pháp lý có liên quan để có thể thực hiện đấu thầu theo hình thức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án.

UBND thành phố xây dựng phương án điều chế phương tiện giao thông cho toàn thành phố, tăng hiệu quả của hệ thống giao thông công cộng, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân; cam kết 100% phản ánh của người dân được xử lý, đây là một nhu cầu cơ bản của nhân dân; phấn đấu để các dịch vụ hành chính công để sự hài lòng đạt trên 95%; Xây dựng chương trình xây dựng kè bờ sông và hệ thống cây xanh, đèn chiếu sáng trên địa bàn toàn thành phố.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho biết: Trong Hội nghị giao ban trực tuyến về tình hình giải ngân đầu tư công 9 tháng đầu năm 2019 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nói: cùng một cơ chế, chính sách nhưng có nơi làm tốt, có nơi không làm tốt. Thực tế tại thành phố cũng như thế, bên cạnh nhiều đơn vị làm tốt, cũng còn không ít đơn vị làm chưa hoàn thành nhiệm vụ. Do đó, đòi hỏi Ban cán sự đảng UBND thành phố, các quận ủy, huyện ủy cần quyết liệt hơn nữa để hoàn thành sớm các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đảng bộ thành phố lần thứ 10.

“Phấn đấu đến tháng 4/2020 khi các quận, huyện bước vào Đại hội thì quận, huyện trên địa bàn thành phố phải là đơn vị hành chính quản lý xây dựng theo đúng pháp luật. Như vậy, đòi hỏi UBND TP chỉ đạo Sở Xây dựng, Sở Tư pháp ngồi lại với nhau để xác định lại trạng thái pháp lý của các công trình xây dựng bất hợp pháp và có phương án xử lý xong trước tháng 3/2020; từ nay đến cuối năm 2019 không để diễn ra tình trạng xây dựng các công trình bất hợp pháp”. Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ./.

 

 

Hoàng Mẫn