Tạo nền tảng cho việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2022

Thứ sáu, 29/04/2022 14:58
(ĐCSVN)- Với sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ của các cấp ủy, chính quyền huyện, cùng sự nỗ lực, sáng tạo, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, trong quý I/2022, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm và phát triển kinh tế - xã hội.
leftcenterrightdel
Huyện Phụng Hiệp - Tổng kết công tác năm 2021, triển khai chương trình công tác năm 2022 

Ngay từ đầu năm, Thường trực, Ban Thường vụ Huyên ủy đã chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chủ động triển khai, thực hiện Chương trình công tác năm 2022 của Huyện ủy. Với quyết tâm chính trị cao, từng nhiệm vụ trọng tâm được chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện chặt chẽ, đạt yêu cầu đề ra, cụ thể:

(1). Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng văn hóa trong Đảng, chính quyền, đoàn thể, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có năng lực, phẩm chất đạo đức, tận tụy phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”và Kế hoạch số 03-KH/TW của Bộ Chính trị về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, đồng thời giao Ban Tổ chức Huyện ủy chủ trì phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm này.

(2). Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân gắn với thực hiện hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội. Triển khai thực hiện nghiêm các văn bản của Trung ương, Tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19, trọng tâm là thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả tình hình dịch bệnh. Ngay từ đầu năm 2022, thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế về thực hiện cách ly, điều trị F0 tại nhà. Công tác tiêm vắc xin ngừa COVID-19 mũi 2 cho 132.189 người, đạt tỷ lệ 97,84% kế hoạch và mũi 3 cho 60.038 người, chiếm tỷ lệ 45,39%. Đến nay, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn huyện cơ bản được kiểm soát.

 (3). Xây dựng hoàn thành kết cấu hạ tầng Cụm Công nghiệp Tân Phước Hưng (tuyến Quản lộ Phụng Hiệp - Cà Mau) thu hút các doanh nghiệp cải thiện giá trị khu vực II, góp phần tạo động lực duy trì phát triển kinh tế hợp lý, bền vững. Hiện tại, hạ tầng Cụm Công nghiệp Tân Phước Hưng đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 với quy mô 50ha theo quy định; đang kiêu gọi, thu hút nhà đầu tư.

Cùng với việc thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, trong quý I/2022, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phụng Hiệp còn tập trung thực hiện các nhiệm vụ chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển, vụ lúa Đông - Xuân trúng mùa, được giá, nâng cao thu nhập và đời sống cho người nông dân; công tác phòng, chống dịch bệnh trên động thực vật, xâm nhập mặn được quan tâm chỉ đạo hiệu quả; sản xuất công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ từng bước được phục hồi duy trì và phát triển khá. Công tác xây dựng cơ bản được quản lý chặt chẽ, tiến độ xây dựng và giải ngân vốn đầu tư công được đảm bảo.

Bên cạnh đó, lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng được quan tâm thực hiện tốt. Các hoạt động chăm lo vui Xuân, đón Tết cho Nhân dân, mọi nhà đều được vui Xuân, đón Tết an lành, vừa phòng chống dịch hiệu quả đúng theo quan điểm chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh. Chất lượng giáo dục tiếp tục nâng cao; tính chung, toàn huyện có 53/63 trường đạt chuẩn Quốc gia, đạt tỷ lệ 84,13%; tiếp tục xây dựng trường Trung học cơ sở Hòa Mỹ tiến tới đạt chuẩn Quốc gia theo chỉ tiêu năm 2022 và thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục theo qui định. Các chế độ ưu đãi thường xuyên, đột xuất cho các đối tượng chính sách, diện bảo trợ xã hội, hộ nghèo được thực hiện đầy đủ, kịp thời theo quy định. Giải quyết việc làm cho 622 lao động, đạt 25,70% chỉ tiêu. Trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định; quản lý chặt chẽ các điểm, đối tượng hình sự, tệ nạn xã hội; kịp thời phát hiện, xử lý, không để tình hình phức tạp. 

Công tác xây dựng Đảng luôn được các cấp ủy thường xuyên quan tâm, bám sát chương trình, Kế hoạch của Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy trong thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả tích cực. Kịp thời cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh, thành các chương trình, kế hoạch của Huyện ủy để tổ chức thực hiện.
Dựa trên nền tảng những kết quả đạt được trong quý I/2022, bước sang quý II/2022, chính quyền huyện Phụng Hiệp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Chỉ đạo xây dựng hoàn thành và triển khai các nghị quyết chuyên đề thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 26/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Phát triển công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo” và Kế hoạch 213/KH-UBND ngày 22/12/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh ủy.

 2.  Chỉ đạo các xã Bình Thành, Hòa Mỹ, Phụng Hiệp và thị trấn Cây Dương chuẩn bị văn kiện tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ an toàn. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 27/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Lãnh đạo diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2022”.

3. Thường xuyên khảo sát, kiểm tra phòng, chống hạn, xâm nhập mặn và cháy nổ trên địa bàn. Quản lý và vận hành hiệu quả các cống thủy lợi, đảm bảo ngăn mặn, trữ ngọt, phục vụ nước tưới tiêu và cung cấp nước sinh hoạt cho người dân, duy trì việc đo nồng độ mặn hàng ngày trên các tuyến kênh. 

4. Tập trung triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dưng nông thôn mới. Chỉ đạo các xã quan tâm củng cố, nâng chất các tiêu chí đã đạt, khẩn trương xây dựng triển khai các tiêu chí mới đã đăng ký thực hiện trong năm 2022.

5. Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, nhất là thông điệp 5K của Bộ Y tế. Tiếp tục tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID -19 cho các đối tượng theo đúng quy định.

6. Tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu trong Chiến dịch phát triển Giao thông nông thôn - thủy lợi và Bảo vệ môi trường nông thôn năm 2022 phấn đấu đạt thứ hạng cao trong phong trào thi đua của Tỉnh.
       

CTV
  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực