Xây dựng Đảng bộ Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 vững mạnh toàn diện

Thứ ba, 20/02/2024 14:55
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Sau hơn 5 năm đi vào hoạt động, Đảng ủy Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng, triển khai có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của cấp ủy các cấp, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Nhà máy ngày càng phát triển.

Những năm qua, Đảng ủy Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 đã lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho quần chúng và người lao động (NLĐ), cụ thể: Toàn thể cán bộ công nhân viên (CBCNV) của Nhà máy tham gia nghiên cứu, học tập nội dung Cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư về phòng chống tham nhũng, tiêu cực và nghiên cứu bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam”; Phát động, hưởng ứng Giải Búa liềm vàng Khối Doanh Nghiệp Trung ương năm 2023; Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ Ba, năm 2023; Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ngày ra đời “Đề cương Văn hóa Việt Nam”; 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc; Tuyên truyền và hưởng ứng Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc” lần thứ XVI, năm 2023-2024…

Bên cạnh đó, công tác quán triệt, học tập và triển khai các chương trình hành động, nghị quyết của cấp ủy các cấp được Đảng ủy Nhà máy quan tâm thực hiện hiệu quả như: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 135-NQ/ĐU ngày 26/12/2022 của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam về nhiệm vụ công tác năm 2023; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17/11/2022, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Cũng trong hơn 5 năm qua, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo phổ biến, triển khai, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương, Đảng ủy Tập đoàn về công tác tổ chức, cán bộ. Công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ cấp ủy, kiện toàn cấp ủy, bổ nhiệm lãnh đạo quản lý thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng tiêu chuẩn, quy trình, quy định của Đảng và Nhà nước. Tập trung đẩy mạnh công tác cơ sở đảng, đảng viên, công tác quản lý đảng viên và công tác bảo vệ chính trị nội bộ, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Nhà máy. Năm 2019, Đảng bộ có 32 đảng viên trong đó có 30 đảng viên chính thức và 02 đảng viên dự bị, đến nay Đảng ủy Nhà máy có 55 đảng viên, trong đó kết nạp cho 08 đảng viên mới và tiếp nhận 17 đảng viên chuyển sinh hoạt. Trong năm 2023, Đảng ủy đã kết nạp được 06 đảng viên, tiếp nhận 02 bộ hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng cho đảng viên về sinh hoạt tại các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ.

Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

Hiện Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 đang trực tiếp quản lý vận hành các Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 và Vĩnh Tân 4 mở rộng (Bình Thuận), là một trong những Nhà máy nhiệt điện có công suất và công nghệ hiện đại nhất Việt Nam hiện nay (1.800 MW bao gồm 3 tổ máy) và Nhà máy Điện mặt trời Phước Thái 1 (Ninh Thuận). Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh với nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy và lãnh đạo Tập đoàn, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các địa phương và sự nỗ lực không ngừng của tập thể đảng viên, CBCNV, Đảng ủy Nhà máy đã lãnh đạo, chỉ đạo Ban giám đốc, các chi bộ trực thuộc, tổ chức đoàn thể chính trị tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các giải pháp và gặt hái được nhiều thành tích xuất sắc trong sản xuất, đảm bảo hoạt động ổn định cho lưới điện truyền tải trong khu vực.

Cụ thể, đối với Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 và Vĩnh Tân 4 mở rộng, lũy kế sản lượng điện sản xuất từ 2019 đến 2023 là 34.552 triệu kWh, đạt 93,98% so với tổng kế hoạch EVN giao là 36.766 triệu kWh; sản lượng điện các năm đều đạt trên 90% so với kế hoạch EVN giao, bảo đảm đáp ứng nhu cầu phụ tải. Riêng năm 2023, tổng sản lượng điện sản xuất năm là 5.351,7/5.345 triệu kWh, đạt 100,1% so với kế hoạch năm 2023, tăng 69% (cao hơn 2.177 triệu kWh) so với năm 2022. Đối với Nhà máy Điện mặt trời Phước Thái 1, tổng sản lượng điện từ khi đi vào hoạt động năm 2020 đến nay của Nhà máy là 251,92 triệu kWh.

Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 (thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) 

Cùng với việc phát triển sản xuất kinh doanh, công tác chăm lo đời sống, thu nhập, việc làm cho người lao động luôn được cấp ủy đảng quan tâm chú trọng, chỉ đạo. Người lao động được bố trí việc làm ổn định, được tiếp cận các thiết bị hiện đại, được tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, năng lực công tác với mức thu nhập ổn định.

Bên cạnh đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy các tổ chức chính trị, đoàn thể trong đó có Công đoàn và Đoàn Thanh niên, CBCNV trong Nhà máy đều tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, các hoạt động vì cộng đồng. Kể từ năm 2019 đến nay, Nhà máy đã tham gia các chương trình vì cộng đồng trên địa bàn các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận với tổng số tiền là 1,17 tỷ đồng. Tất cả những việc làm thiết thực ấy thể hiện tinh thần “tương thân, tương ái”, chia sẻ, giúp đỡ những mảnh đời kém may mắn để họ có động lực vươn lên trong cuộc sống; đồng thời thể hiện nét văn hóa doanh nghiệp EVN, có trách nhiệm với công việc, cộng đồng và xã hội./.

CTV - Vũ Bình Minh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực