Ngày 9/7, tại Hà Nội, Đảng bộ Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ II nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Ngọc Đông, Phó Bí thư Ban Cán sự, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT tới dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

leftcenterrightdel
 Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Thanh tra Bộ GTVT nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Ảnh: Huy Toàn)

Báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2015 -2020 của Đảng bộ Thanh tra Bộ GTVT cho biết: Trong 5 năm qua (2015-2020), Đảng bộ Thanh tra Bộ đã không ngừng cố gắng, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ Thanh tra Bộ nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về GTVT, đảm bảo an toàn giao thông, ngăn chặn và đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, xây dựng lực lượng thanh tra ngành GTVT phát triển.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Thanh tra Bộ từng bước được đổi mới, quyết liệt, đạt kết quả tích cực, cụ thể: Thanh tra Bộ chủ trì soạn thảo và trình cấp có thẩm quyền ban hành 5 Thông tư; 1 quy chế về công khai kết luận thanh tra của Bộ GTVT; 3 đề án; xây dựng và sửa đổi, bổ sung hoàn thiện 20 quy định, quy chế. Thanh tra Bộ cũng đã triển khai 257 cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất; đã ban hành hoặc tham mưu Bộ GTVT ban hành 210 kết luận thanh tra, kiểm tra và nhiều văn bản chỉ đạo; hàng năm đều hoàn thành 100% kế hoạch được giao và công việc đột xuất khác. Thực hiện tốt công tác xây dựng lực lượng thanh tra ngành GTVT đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Công tác xây dựng Đảng, triển khai kiện toàn tổ chức đảng kịp thời, đồng bộ, sớm ổn định và duy trì hoạt động tốt; chất lượng sinh hoạt cấp ủy các cấp và chi bộ ngày càng được nâng cao, Hoạt động của các cấp ủy từng bước được đổi mới theo hướng chủ động, quyết liệt và hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được tăng cường.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Đông- Phó Bí thư Ban Cán sự, Bí thư Đảng ủy Bộ GTVT, Thứ trưởng Bộ GTVT đánh giá cao Đảng ủy Thanh tra Bộ GTVT trong nhiệm kỳ qua đã hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông khẳng định: Nhiệm kỳ 2015- 2020 thông qua công tác thanh tra, Thanh tra Bộ đã kịp thời phát hiện những bất cập, sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và trong việc ban hành chính sách, pháp luật; kiến nghị xử lý nhiều vi phạm pháp luật; thu hồi nhiều tài sản vi phạm về ngân sách Nhà nước. Công tác theo dõi, xử lý sau thanh tra được kiện toàn, các kết luận thanh tra do Thanh tra Bộ, Thanh tra Chính phủ và các Bộ, ngành khác đã được đôn đốc thực hiện. Công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư; giải quyết khiếu nại tố cáo được nâng cao, không có đơn thư tồn đọng.

Về công tác xây dựng Đảng, nhiệm kỳ qua Đảng ủy Thanh tra Bộ GTVT đã chú trọng thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức thanh tra, công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm, duy trì và thực hiện theo đúng quy định - Bí thư Nguyễn Ngọc Đông khẳng định.

Phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 -2025, Bí thư Đảng bộ Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông yêu cầu Đảng bộ thanh tra Bộ cần nắm sát tình hình để xây dựng kế hoạch thanh tra phù hợp. Nâng cao hơn nữa chất lượng các cuộc thanh tra, từ đó tăng cường hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước. Chú trọng công tác đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ, nghiệp vụ đội ngũ công chức thanh tra. Tiếp tục thực hiện tốt vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng của Bộ. Bên cạnh đó, Thanh tra Bộ cũng cần tích cực đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào phục vụ công tác thanh tra.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Thanh tra Bộ cần tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của công chức đảng viên trong Đảng bộ Thanh tra Bộ; tiếp tục phát huy dân chủ trong hoạt động của Đảng bộ, quan tâm xây dựng đội ngũ thanh tra có bản lĩnh chính trị, kiến thức, năng lực thực tiễn đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ của Thanh tra Bộ trong thời gian tới. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát...

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu 4 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Thanh tra Bộ GTVT nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu 3 đồng chí đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ GTVT lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025./.

Kim Cương