Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, chiều 20/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thanh Bình lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành nội dung chương trình Đại hội. Đồng chí Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp dự Đại hội.

 
 Đồng chí Lê Minh Hoan, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp (bên trái) chúc mừng thành công Đại hội (Ảnh: Báo Đồng Tháp)

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thảo luận và thông qua các văn kiện do Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa VIII trình Đại hội. Đặc biệt, thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 12 chỉ tiêu chủ yếu, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược phát triển giai đoạn 2020-2025.

Trên cơ sở kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện Thanh Bình xác định nhiệm kỳ 2020- 2025: từng bước xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế -xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, thủy lợi. Chăm lo thực hiện tốt các lĩnh vực giáo dục- đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực; quan tâm phát triển văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh với phương châm hành động “Dân chủ - Đoàn kết - Kỷ cương - Trách nhiệm”.

Đảng bộ huyện tập trung giải quyết tốt các vấn đề xã hội bức xúc, đặc biệt là đề án giảm nghèo bền vững đến năm 2025, phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 4%; phấn đấu giá trị gia tăng bình quân đầu người đến năm 2025 là 75 triệu đồng; chú trọng công tác đưa lao động làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng; phấn đấu đến năm 2025 đạt huyện nông thôn mới.

Đại hội đã bầu 36 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Bình khóa IX (khuyết 3 đồng chí). Đồng chí Nguyễn Thị Hiền tái đắc cử  Bí thư Huyện ủy.

* Chiều 20/8, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Lai Vung lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã hoàn thành chương trình làm việc đề ra và bế mạc.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 38 đồng chí. Đồng chí Đinh Văn Dũng tái đắc cử chức Bí thư Huyện ủy Lai Vung.

 
 Ban Chấp hành Huyện ủy Lai Vung nhiệm kỳ 2020- 2025 ra mắt Đại hội. (Ảnh: Báo Đồng Tháp)

Với phương châm “Đoàn kết – dân chủ - kỷ cương – phát triển”, Đại hội đã biểu quyết thông qua một số chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đó là, phấn đấu thu ngân sách hàng năm đạt, vượt chỉ tiêu tỉnh giao hơn 10%; xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2022; bảo tồn, khôi phục diện tích quýt hồng theo quy hoạch 500ha; vận động 750 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng; tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 2%; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế trên 90%...

Đại hội cũng xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm, 10 giải pháp và 3 đột phá chiến lược thực hiện giai đoạn 2020 - 2025. Trong đó, chú trọng xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, cầu thị, lắng nghe và gần gũi với Nhân dân; huy động nguồn lực hoàn thiện hạ tầng giao thông; phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, an toàn; đẩy mạnh khai thác du lịch cộng đồng gắn với các tiềm năng của địa phương…/.

Hoàng Mẫn