leftcenterrightdel
 Quang cảnh Đại hội.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Giao Thủy có bình quân hằng năm 92,62% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; 87,85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở từng bước đổi mới, kết quả đạt tốt; ngân sách Nhà nước tăng bình quân 43,9%/năm so với dự toán tỉnh giao; thu nhập thực tế bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 61,5 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2020 ước còn 0,92%. Năm 2017 huyện đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới ở 22/22 xã, thị trấn và được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới, là huyện thứ 5 trong tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, về đích trước gần 2 năm so với kế hoạch đề ra.

Với 78 tổ chức cơ sở đảng, hằng năm, Ðảng bộ huyện có bình quân 92,62% tổ chức cơ sở đảng trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ , gần 88% đảng viên trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05 và quy định nêu gương của cán bộ được tổ chức và thực hiện nghiêm túc với mục đích ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

leftcenterrightdel
Đại biểu tham dự Ðại hội.

Phát biểu chỉ đạo Ðại hội, đồng chí Ðoàn Hồng Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định biểu dương những thành tích Ðảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Giao Thủy đạt được trong nhiệm kỳ qua. Nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, huyện cần tập trung làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Quy định 08 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác phòng chống tham nhũng và  27 biểu hiện suy thoái của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Ngăn chặn và kiên quyết xử lý các trường hợp buông lỏng quản lý, để xảy ra các sai phạm về quản lý, sử dụng đất đai.

Huyện cần quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của tỉnh về xây dựng vùng kinh tế biển, đó là: “Tập trung đẩy mạnh khai thác tiềm năng, thế mạnh vùng kinh tế biển để trở thành vùng kinh tế động lực, là cực tăng trưởng phía Nam của tỉnh”; chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh làm thật tốt công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án trọng điểm; tập trung xây dựng các loại quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050, tạo quỹ đất để thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, kinh tế biển và đô thị hóa nông thôn. 

leftcenterrightdel
 Ban Chấp hành Ðảng bộ huyện Giao Thủy khóa XXVI 

Tiếp tục xác định phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn là nền tảng cho phát triển bền vững kinh tế của huyện; xúc tiến thu hút đầu tư sản xuất nông nghiệp sạch, công nghệ cao và các sản phẩm OCOP theo lợi thế của địa phương nhằm hướng tới sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa XXVI gồm 38 đồng chí. Đồng chí Phạm Quang Ái tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

leftcenterrightdel
Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội  

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội trong đó xác định nhiệm kỳ 2020-2025, Ðảng bộ huyện Giao Thủy phấn đấu tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 90%/năm trở lên; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 90%/năm trở lên; tỷ lệ chính quyền cơ sở vững mạnh đạt 85%/năm trở lên. Tổng giá trị sản xuất đến năm 2025 đạt 26.318,6 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế ngành nông, lâm, thuỷ sản giảm còn 22%, ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ nâng lên 78%. Giá trị sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản tăng bình quân hằng năm 3%. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân hàng năm 16%; giá trị các ngành dịch vụ tăng bình quân hàng năm 11%. Thu nhập thực tế bình quân đầu người đến năm 2025 đạt trên 100 triệu đồng/năm; 50% trở lên số xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.../.

Gia Phong