Hưng Yên bảo đảm tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp

Thứ năm, 26/03/2020 17:18
(ĐCSVN) – Nhằm chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 và tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các Đảng bộ, chính quyền tỉnh Hưng Yên đã có nhiều hoạt động thiết thực, từ công tác kiểm tra, giám sát, cho đến khâu chuẩn bị, tổ chức các Đại hội cấp cơ sở đều được thực hiện một cách chu đáo, bài bản.
leftcenterrightdel
Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc tại huyện Văn Lâm. (Ảnh: Báo Hưng Yên) 

*Ngày 25/3, đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Chỉ thị số 35), các Hướng dẫn của Trung ương và Kế hoạch số 185-KH/TU ngày 8/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 (Kế hoạch số 185) tại huyện Văn Lâm tỉnh Hưng Yên.

Thời gian qua, các tổ chức đảng từ huyện đến cơ sở đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 và các kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên về công tác tổ chức đại hội. Ban Thường vụ Huyện ủy đã tiến hành rà soát, bổ sung nguồn quy hoạch cấp ủy, các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp huyện, xã. Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 dự kiến diễn ra vào tháng 6/2020.

Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Duy Hưng đánh giá cao những kết quả của huyện Văn Lâm đã đạt được trong công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp thời gian qua. Theo đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, việc kiểm tra lần này là nhằm đánh giá đúng ưu điểm, hạn chế của tổ chức đảng các cấp trong việc triển khai, quán triệt, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Qua đó, tiếp tục phát huy ưu điểm, kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn, sửa chữa, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; bổ sung những giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 35.

Trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu: Huyện Văn Lâm cần tiếp thu những đóng góp của thành viên đoàn kiểm tra; tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn cấp ủy cơ sở về các nội dung chuẩn bị và tiến hành tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020- 2025; thực hiện nghiêm túc các bước xây dựng, văn kiện phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện bảo đảm đúng quy trình, thủ tục, nguyên tắc và có chất lượng; chuẩn bị tốt công tác nhân sự, bảo đảm chọn lựa được những nhân sự đủ tiêu chuẩn theo quy định, có tâm, có tầm; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện tốt việc tiếp công dân, giải quyết kịp thời các đơn thư trong quá trình tổ chức đại hội; bảo đảm an ninh trật tự, không để xảy ra điểm nóng; đẩy mạnh tuyên truyền về những thành tựu đảng bộ các cấp đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 – 2020. Bên cạnh đó, huyện tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19…

*Đến nay, 40/40 chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy Kim Động tổ chức xong đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng kế hoạch. Đây là hoạt động thiết thực tiến tới tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

leftcenterrightdel
 Biểu quyết tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu nhân sự tại Đại hội Đảng bộ quân sự huyện Kim Động. (Ảnh: Báo Hưng Yên)

Mặc dù đại hội cấp cơ sở sớm hơn so với yêu cầu tại Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Chỉ thị số 35), song do có sự tập trung cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quyết tâm chính trị cao của cấp ủy cơ sở nên việc triển khai các văn bản liên quan đến công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp kịp thời, bảo đảm đúng tiến độ. Văn kiện chính trị tại đại hội đánh giá khách quan, trung thực, sát tình hình thực tế; làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm trên các lĩnh vực xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, đề ra nhiệm vụ, giải pháp, những vấn đề đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025. Các điều kiện phục vụ tổ chức đại hội được chuẩn bị chu đáo. Công tác an ninh trật tự trước, trong và sau đại hội cấp cơ sở được tăng cường. Việc xem xét, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo được quan tâm chỉ đạo, góp phần hạn chế những vấn đề nổi cộm tại cơ sở. Quy trình nhân sự được thực hiện theo đúng hướng dẫn; việc bầu cử được thực hiện theo đúng Quy chế bầu cử trong Đảng. 

Từ tháng 10/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35; bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; các văn bản, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời ban hành và triển khai Kế hoạch số 102 ngày 17/10/2019 về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025;  thành lập các tiểu ban đại hội, xây dựng kế hoạch chỉ đạo tổ chức đại hội chi bộ, tiến tới đại hội đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025. 

Ban Thường vụ Huyện ủy đã giao trách nhiệm cho các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách cụm, huyện ủy viên theo dõi cơ sở và các thành viên trong các tổ giúp việc của các tiểu ban đại hội đảng bộ huyện hướng dẫn, giúp đỡ cơ sở trong việc chuẩn bị tổ chức đại hội từ chuẩn bị văn kiện, xây dựng đề án nhân sự, phương án nhân sự, thực hiện quy trình nhân sự, xây dựng chương trình điều hành đại hội, trang trí, khánh tiết đại hội; tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia vào dự thảo văn kiện. Chỉ đạo lực lượng vũ trang huyện xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau thời điểm tổ chức đại hội; bố trí lực lượng bảo đảm an ninh trật tự đại hội của từng xã, thị trấn...

Trên tinh thần dân chủ, đoàn kết, thống nhất, Ban Thường vụ Huyện ủy và cấp ủy cơ sở đã triển khai thực hiện quy trình công tác nhân sự đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 thận trọng, đúng quy định, hướng dẫn của cấp trên. Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo đảng bộ các xã, thị trấn tiến hành lấy phiếu giới thiệu nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 đến toàn thể đảng viên trong đảng bộ xã, trên cơ sở đó xác định mức độ tín nhiệm của đảng viên đối với nhân sự, lấy đó làm cơ sở tham khảo để xây dựng đề án, phương án nhân sự bảo đảm quy định. Ban Tổ chức Huyện ủy phối hợp với Công an huyện và cơ quan liên quan thẩm tra về chính trị nội bộ đối với cán bộ tái cử và trong quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025, kịp thời đưa ra khỏi nhân sự cấp ủy khóa mới những trường hợp có vấn đề về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay theo quy định./. 

Mai Lan (t/h)
  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực