Hưng Yên kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp

Thứ sáu, 24/04/2020 15:48
(ĐCSVN) – Trong thời gian qua, một số địa phương trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã thực hiện tốt công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và đạt được nhiều kết quả phát triển kinh tế, xã hội trong nhiệm kỳ 2015-2020. Kết quả này được xem là tiền đề thuận lợi cho Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ mới, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dẫn đầu đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc tại Huyện ủy Phù Cừ, ngày 23/4. (Ảnh: Báo Hưng Yên)

Ngày 23/4, đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Chỉ thị số 35), các hướng dẫn của Trung ương và Kế hoạch số 185-KH/TU ngày 8/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 (Kế hoạch số 185) tại huyện Phù Cừ. Cùng dự có đồng chí Phạm Huy Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.

Huyện ủy Phù Cừ có 35 chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc với tổng số gần 5 nghìn đảng viên. Đến hết tháng 3, tất cả các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đã hoàn thành đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 -  2022; hoàn thành 2 đại hội điểm cấp cơ sở. Việc bầu cử cấp ủy các cấp được thực hiện theo đúng quy chế bầu cử trong Đảng. Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị chủ chốt triển khai Chỉ thị số 35, Kế hoạch số 185; chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở triển khai, quán triệt tới toàn thể cán bộ, đảng viên Chỉ thị số 35, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Căn cứ Chỉ thị số 35, các văn bản của Trung ương, Kế hoạch số 185, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành kế hoạch hướng dẫn và các văn bản chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, đại hội đảng bộ cấp cơ sở đến  cấp huyện; thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện, đại hội các chi bộ, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Công tác phân công chỉ đạo đại hội đảng bộ cấp cơ sở được thực hiện kịp thời, nghiêm túc. Việc nắm bắt tình hình và giải quyết các vụ việc, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong quá trình tổ chức đại hội được tăng cường.

Đảng bộ cấp cơ sở, đảng bộ huyện đã cơ bản hoàn thiện dự thảo các văn kiện trình Đại hội. Công tác nhân sự đối với cấp huyện và cơ sở được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, quy định và hướng dẫn của cấp trên.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Duy Hưng đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, kết quả phát triển kinh tế, xã hội của huyện Phù Cừ trong nhiệm kỳ 2015-2020, thông qua việc hoàn thành các chương trình, đề án cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện. Kết quả này là tiền đề thuận lợi cho đại hội đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Về phương hướng hoạt động trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Huyện Phù Cừ tập trung hoàn thiện văn kiện trình đại hội trên cơ sở nhận định tình hình thực tế khách quan để đề ra mục tiêu, giải pháp, nhiệm vụ phù hợp. Huyện cần làm tốt việc lập quy hoạch tổng thể, quy hoạch chuyên ngành để phát triển các lĩnh vực của địa phương. Trên cơ sở thế mạnh nông nghiệp, làm tốt quy hoạch nông nghiệp, xây dựng thương hiệu, mở rộng quy mô sản xuất, sản xuất nông nghiệp hữu cơ, tham gia chuỗi liên kết, mở rộng thị trường. Trong quy hoạch nông thôn, đô thị, quan tâm hơn nữa đến vấn đề môi trường nông thôn, tập trung phát triển giáo dục; làm tốt công tác an sinh xã hội, tạo sinh kế cho hộ nghèo để giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo. Triển khai các cụm công nghiệp đúng tiến độ, thu hút đầu tư, tạo việc làm cho người dân…

Về công tác nhân sự, đồng chí Nguyễn Duy Hưng yêu cầu cần thực hiện chặt chẽ, thận trọng bảo đảm đúng quy trình, quy định. Tăng cường bảo đảm an ninh trật tự tại các địa phương; xử lý sớm đơn, thư khiếu nại theo quy định; làm tốt công tác tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, người dân về ý nghĩa của đại hội đảng bộ các cấp; nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng của người dân để xử lý tình huống kịp thời và tiếp thu những ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và người dân để đại hội Đảng bộ các cấp thành công tốt đẹp.

leftcenterrightdel

Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc tại thị xã Mỹ Hào

(Ảnh: Báo Hưng Yên) 

Trước đó, ngày 22/4, đồng chí Nguyễn Duy Hưng đã dẫn đầu đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiến hành kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Chỉ thị số 35), các hướng dẫn của Trung ương và Kế hoạch số 185-KH/TU ngày 8/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Kế hoạch số 185) tại thị xã Mỹ Hào.

Theo báo cáo của thị xã Mỹ Hào, Ban Thường vụ Thị ủy và cấp ủy cơ sở đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35, các hướng dẫn của Trung ương và Kế hoạch số 185. Công tác chuẩn bị văn kiện được thực hiện chu đáo. Công tác chuẩn bị nhân sự được thực hiện dân chủ, khách quan, đúng quy trình và được cấp ủy cấp trên thẩm định, phê duyệt. Chương trình đại hội chuẩn bị chi tiết, kỹ lưỡng, phân công trách nhiệm cụ thể. Công tác tuyên truyền đại hội được đẩy mạnh. Công tác giữ gìn an ninh trật tự và chuẩn bị các điều kiện phục vụ đại hội được bảo đảm, đáp ứng yêu cầu đề ra.

Đến ngày 22/4, thị xã Mỹ Hào đã có 3 chi bộ, đảng bộ cơ sở tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Duy Hưng đánh giá cao những kết quả của thị xã Mỹ Hào đã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội và công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu thị xã Mỹ Hào nghiêm túc tiếp thu những đóng góp của các thành viên trong đoàn kiểm tra; tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở trong triển khai, tổ chức thực hiện. Trong chuẩn bị văn kiện đại hội nhiệm kỳ tới cần có định hướng lớn, tính khả thi và giải pháp đột phá; xây dựng hệ thống chính trị bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả cao; tiếp tục quan tâm phát triển văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế tương xứng với tốc độ phát triển kinh tế, đô thị; tăng cường công tác bảo vệ môi trường, xử lý rác thải.

Về công tác nhân sự, cần bảo đảm chọn lựa được nhân sự đủ tiêu chuẩn theo quy định; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện tốt việc tiếp công dân, giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo trong quá trình tổ chức đại hội; bảo đảm an ninh trật tự, không để xảy ra điểm nóng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những thành tựu đảng bộ các cấp đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 – 2020. Bên cạnh đó, thị xã tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19; bảo đảm an sinh xã hội cho người nghèo, lao động bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 để trang trải cuộc sống…/.

Thu Vân (t/h)
  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực