Hưng Yên: Nhiều đảng bộ tổ chức thành công đại hội

Thứ sáu, 13/03/2020 16:52
(ĐCSVN) - Tích cực chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, nhiều cơ quan, đoàn thể và một số xã thuộc địa bàn tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức thành công đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

* Ngày 12/3, Đảng bộ Cơ quan Đảng, đoàn thể huyện Văn Giang tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Đảng, đoàn thể huyện Văn Giang khóa VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 13 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Văn Giang, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đã bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy c quan Đảng, đoàn thể huyện Văn Giang. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ cơ quan Đảng, đoàn thể huyện Văn Giang đề ra mục tiêu tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể huyện củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ cơ quan Đảng, đoàn thể huyện Văn Giang đã thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng; trong đó, kịp thời triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cung cấp kịp thời các tài liệu, bản tin nội bộ để các chi bộ sinh hoạt. Cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ thường xuyên nêu cao vai trò trách nhiệm, ý thức tự giác, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng. Trong thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ, Đảng bộ cơ quan Đảng, đoàn thể huyện đã lãnh đạo các chi bộ trực thuộc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Nhờ vậy, Đảng bộ có 3 năm được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ kết nạp 6 quần chúng ưu tú vào Đảng.

*  Trong 2 ngày 11- 12/3, Đảng bộ Công an huyện Văn Lâm tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là Đại hội được Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Lâm chọn là Đại hội điểm bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy tại Đại hội.

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Công an huyện Văn Lâm. (Ảnh: Báo Hưng Yên) 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 11 đồng chí; bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy Công an huyện Văn Lâm với số phiếu bầu đạt 100%... Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Văn Lâm, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Công an huyện phấn đấu đạt các chỉ tiêu: Hằng năm, 100% các chi bộ đạt hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 80% trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% cán bộ, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 80% trở lên số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; kết nạp 1 - 3 đảng viên; tỷ lệ điều tra khám phá án hằng năm đạt trên 85%; không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm; kiềm chế tốc độ gia tăng của tội phạm, tệ nạn xã hội và giảm số vụ tai nạn giao thông… 

Báo cáo trình đại hội ghi nhận, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Công an huyện đã chủ động tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự; chỉ đạo Công an huyện thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, làm tốt công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự địa phương; công tác xây dựng Đảng được chú trọng, với 24 quần chúng ưu tú được kết nạp vào Đảng.

* Sau hai ngày làm việc 11 và 12/3, Đại hội đại biểu lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ xã Bắc Sơn (Ân Thi) đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Ân Thi nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Bắc Sơn phấn đấu: Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 55 triệu đồng; giá trị thu nhập trên 1ha canh tác đạt 180 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1%; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 98%; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 90%; hằng năm kết nạp từ 4 đến 5 đảng viên mới, đảng bộ đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; xây dựng xã Bắc Sơn đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025.

Báo cáo chính trị trình tại đại hội ghi nhận trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã Bắc Sơn đã hoàn thành các mục tiêu, nghị quyết đại hội Đảng bộ xã đề ra, trong đó các chỉ tiêu đều đạt và vượt mức. Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ xã Bắc Sơn triển khai và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6, 7 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ xã đã kết nạp được 26 đảng viên mới. Chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên. Hằng năm, Đảng bộ xã đều đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Công tác kiểm tra, giám sát, dân vận, phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tăng cường. Hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền địa phương được đổi mới.

* Trong hai ngày 11-12/3,  Đảng bộ xã Ngọc Long (Yên Mỹ) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là đại hội được Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Mỹ chọn tổ chức đại hội điểm Đảng bộ cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 15 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Yên Mỹ nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy xã, Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy; Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xã, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Ngọc Long phấn đấu đạt các mục tiêu: Tốc độ phát triển kinh tế tăng 12,8%/năm; giá trị thu nhập trên 1ha canh tác đạt 170 triệu đồng/năm; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 80 triệu đồng; thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân 10%/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1%; đảng bộ, chính quyền hàng năm đạt trong sạch, vững mạnh; 90% MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đạt vững mạnh. Phấn đấu mỗi năm kết nạp 4-5 đảng viên mới.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã Ngọc Long đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong thực hiện các mục tiêu, nghị quyết đại hội Đảng bộ xã đã đề ra, với nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch và hoàn thành sớm. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được chú trọng và thực hiện nghiêm túc. Công tác dân vận, kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng được tăng cường.

 Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong thời gian qua, tỉnh Hưng Yên đã tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực, trong đó có hàng loạt công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp trên địa bàn tỉnh.  

leftcenterrightdel
Công an huyện Kim Động triển khai công tác. (Ảnh: Báo Hưng Yên) 

 Mới đây, Ban thường vụ Tỉnh ủy đã chọn Đảng bộ huyện Kim Động tổ chức đại hội Đảng bộ điểm cấp huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là sự kiện có ý nghĩa trọng đại, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện, vì vậy công tác bảo đảm an ninh, an toàn trước, trong và sau đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được đặc biệt coi trọng. 

 Tháng 2/2020, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Nhân dịp này, các đại biểu đã được phổ biến, quán triệt các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị nhân sự và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; Dự thảo kế hoạch tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Tiểu ban Văn kiện và Hướng dẫn nội dung trang trí khánh tiết đại hội Đảng bộ các cấp; Thông báo Kết luận số 159-TB/TW ngày 15/1/2020 của Bộ Chính trị về việc thảo luận các văn kiện Đại hội XIII của Đảng tại đại hội Đảng bộ các cấp, gửi lấy ý kiến nhân dân và tổng hợp các ý kiến đóng góp vào các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Hướng dẫn số 60-HD/VPTW ngày 17/1/2020 của Văn phòng Trung ương Đảng hướng dẫn tổng hợp ý kiến góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./. 

Mỹ Vân (tổng hợp)
  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực