Nêu cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện Chỉ thị 05

Thứ tư, 24/06/2020 16:52
(ĐCSVN) - Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đồng Tháp đến nay đã trở thành việc làm quan trọng và thường xuyên. Mỗi cán bộ, đảng viên đã nêu cao trách nhiệm trong việc tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện sửa đổi lề lối, phong cách làm việc, gương mẫu trong lời nói và việc làm, tận tụy với công việc được giao.

Học Bác là việc làm hằng ngày

Qua 04 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và chuyên đề hằng năm, đến nay có thể nói nhận thức của các cấp uỷ, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên tỉnh Đồng Tháp có sự chuyển biến tích cực. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm quan trọng và thường xuyên. Mỗi, cán bộ, đảng viên đã nêu cao trách nhiệm trong việc tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện sửa đổi lề lối, phong cách làm việc, gương mẫu trong lời nói và việc làm, tận tuỵ với công việc được giao.

Các cấp uỷ, chính quyền tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt về đạo đức, lối sống, tác phong gần dân, sát dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, chủ động đối thoại với nhân dân và cấp dưới, không để xảy ra điểm nóng hoặc những vấn đề bức xúc, nổi cộm liên quan đến đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ.

 Các cơ quan hành chính, quản lý nhà nước quan tâm xây dựng, bổ sung, hoàn thiện, tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức, đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức theo Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Các cơ quan, đơn vị xây dựng "Đường dây nóng" thông qua số điện thoại của lãnh đạo, cán bộ có trách nhiệm để người dân phản ánh những bức xúc, qua đó, giải quyết kịp thời quyền và lợi ích chính đáng của người dân, doanh nghiệp, góp phần xây dựng chính quyền thân thiện, phục vụ nhân dân.

Công tác thông tin, tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị thực hiện với nhiều nội dung, hình thức phong phú. Qua đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương "người tốt, việc tốt" trên nhiều lĩnh vực: Xây dựng Đảng, chính quyền, sản xuất nông nghiệp, an sinh xã hội, khuyến học, khuyến tài, cải cách hành chính, an ninh trật tự, tiết kiệm... thể hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, ý nghĩa.

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, xã Tân Phú, huyện Châu Thành đã triển khai, thực hiện nhiều mô hình thiết thực, phụ vụ cuộc sống của nhân dân. Điển hình là mô hình “Xã hội hóa xây dựng giao thông nông thôn”. Được UBND xã triển khai từ năm 2018 đến nay, trên cơ sở nguồn kinh phí của xã kết hợp với vận động xã hội hóa, nhân dân đóng góp ngày công lao động, toàn xã đã thực hiện được 8 công trình đường, 5 cây cầu nông thôn ở các ấp: Tân Thạnh, Tân Thuận, Tân An, Tân Hòa. Tổng kinh phí trên 7,3 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp ngày công trị giá hàng trăm triệu đồng, giúp hệ thống giao thông trên địa bàn xã ngày một tốt hơn.

Học tập Bác từ tính tiến kiệm, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, chi bộ ấp Tân Hòa đã thực hiện mô hình “Vận động mỗi đảng viên trong chi bộ tham gia đóng góp tiền để góp vốn”, cụ thể mỗi đảng viên sẽ đóng góp 20 nghìn để tạo quỹ thăm đau ốm, các trường hợp bị tai nạn… đồng thời sử dụng hỗ trợ đảng viên có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống. Hàng năm, thực hiện mô hình góp vốn tiết kiệm đã giúp vốn cho 4 trường hợp đảng viên khó khăn được mượn vốn chăn nuôi gà, vịt, mua bán nhỏ, giúp đảng viên vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII), Chi bộ khóm 2, Đảng bộ Phường 1, TP.Cao Lãnh đã gắn trách nhiệm của từng đảng viên với những việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương.

Học Bác, mỗi cán bộ, đảng viên trong chi bộ đều thể hiện rõ vai trò đảng viên đi trước, đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động chung của khóm. Nổi bật là công tác lãnh đạo phát triển kinh tế, giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo đạt nhiều kết quả khả quan. Chi bộ phân công đảng viên và các đoàn thể tạo điều kiện giúp đỡ các hộ khó khăn phấn đấu vươn lên thoát nghèo. 3 năm qua, Chi bộ đã vận động các mạnh thường quân ủng hộ hơn 390 phần quà cho các đối tượng khó khăn, với tổng trị giá trên 140 triệu đồng; vận động trao học bổng, tập, sách giáo khoa giúp cho hàng trăm lượt học sinh có điều kiện đến trường; đồng thời phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội Phường 1 cất 5 căn nhà tình thương cho hộ nghèo, với tổng số tiền 165 triệu đồng. Năm 2019, khóm 2 đã giảm 2 hộ nghèo, 4 hộ cận nghèo.

Cùng với đó, công tác biểu dương, khen thưởng được các cấp uỷ chỉ đạo thực hiện bằng nhiều hình thức, đã tôn vinh các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đến nay, tỉnh Đồng Tháp đã biểu dương, khen thưởng 1.293 tập thể và 4.427 cá nhân.

Học và làm theo Bác, ông Huỳnh Văn Bé đã xây dựng, phát triển cơ sở muối Ngọc Yến. Hằng năm ông làm từ thiện hàng tỷ đồng  

Phát huy tính chủ động của các địa phương, đơn vị trong thực hiện Chỉ thị 05

Từ quá trình triển khai, thực hiện Chỉ thị, tỉnh Đồng Tháp đã rút ra một số bài học kinh nghiệm để việc thực hiện Chỉ thị đạt hiệu quả cao, trở thành việc làm thường xuyên trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trước hết, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, vai trò, trách nhiệm, tính gương mẫu của người đứng đầu là yếu tố quan trọng; tiếp tục tạo sự gắn kết giữa UBND, HĐND, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc triển khai nhiệm vụ, phong trào thi đua trong cán bộ, đảng viên và nhân dân sẽ mang lại hiệu quả thiết thực.

Bên cạnh đó, các địa phương, đơn vị tiếp tục phát huy tính chủ động, sáng tạo của trong chọn khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm thực hiện; cộng đồng và mỗi cá nhân lựa chọn nhiệm vụ cụ thể, thiết thực để thực hiện và rèn luyện theo gương Bác.

Cần kết hợp chặt chẽ giữa "xây" và "chống"; lấy "xây" để "chống". Động viên, khích lệ, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua của địa phương, đơn vị; kịp thời tôn vinh tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để cổ vũ, động viên mọi người tích cực làm theo. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh những cách làm hình thức…/.

Hoàng Mẫn
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực