Với chủ đề: Xây dựng chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, tinh thần chủ động, đổi mới sáng tạo; nêu cao đạo đức, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Đại hội được tổ chức với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm và theo đúng quy định, nhằm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư...

Đại hội có sự tham dự của 191 đảng viên thuộc 36 đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

leftcenterrightdel
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng phát biểu chỉ đạo Đại hội (Ảnh: MPI) 

Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá, trong 5 năm qua, vượt qua nhiều thách thức, cán bộ, đảng viên của Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã cố gắng, nỗ lực phấn đấu thực hiện có hiệu quả các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Trong đó, nhấn mạnh việc duy trì vai trò là đổi mới tư duy và hành động.

Về phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ tới, Đảng ủy Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận định, cần tập trung nâng cao nhận thức, trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm trong tham mưu.

Phát huy thành quả đạt được và truyền thống 75 năm xây dựng và trưởng thành, trong giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo, mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ cơ quan cần tiếp tục nâng cao nhận thức, trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm trong tham mưu và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng Đảng bộ cơ quan trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu tại Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng khẳng định, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các cấp ủy trực thuộc đã có nhiều đổi mới, chất lượng công tác Đảng và các hoạt động không ngừng được cải thiện, động viên được tập thể, cán bộ, đảng viên vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng theo Nghị quyết đã đề ra.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, trong giai đoạn vừa qua, cùng với cả nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đạt được nhiều thành tựu có ý nghĩa trong nhiệm kỳ qua, nhất là trong giai đoạn 2017-2019.

Trong đó, thành quả quan trọng nhất là đưa nền kinh tế trở lại đà tăng trưởng cao; lạm phát được kiểm soát; mô hình tăng trưởng có bước đổi mới gắn với nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; tạo sự chuyển biến rõ nét hơn trong cơ cấu lại nền kinh tế, nhất là cơ cấu đầu tư; 3 khâu đột phá chiến lược đạt nhiều kết quả tích cực; môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện đáng kể; các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường, đối ngoại, quốc phòng, an ninh được bảo đảm và có nhiều tiến bộ, vị thế và uy tín của Việt Nam không ngừng được nâng lên trên trường quốc tế.

Có được kết quả như trên, theo Bộ trưởng, là nhờ sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng và Nhà nước, nhất là của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc triển khai quyết liệt, toàn diện, đồng bộ các giải pháp đề ra, đạt 2 năm liên tiếp hoàn thành và vượt các mục tiêu được Quốc hội giao.

Nhưng quan trọng hơn, trong thành tựu đó, còn có sự đóng góp rất tích cực của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, với tư cách là cơ quan tham mưu tổng hợp cho Đảng, Nhà nước.

Bộ trưởng cũng khẳng định, nhiệm vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong nhiệm kỳ tới là hết sức nặng nề. “Để không ngừng nâng cao vị trí, vai trò của một cơ quan tham mưu chiến lược tổng hợp, tại Đại hội lần này, tôi đề nghị Đảng bộ cơ quan cần nghiên cứu, thảo luận, đề ra các giải pháp thực sự thiết thực trong thời gian tới”, Bộ trưởng nói.

Các nhiệm vụ được Bộ trưởng chỉ ra, đó là tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác tham mưu, điều hành hiệu quả cơ chế, chính sách nhằm thực hiện thành công các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch của giai đoạn tới với mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô ở trình độ cao hơn; đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng gắn với nâng cao hiệu quả, năng suất, sức cạnh tranh của nền kinh tế; triển khai mạnh mẽ, tạo sự chuyển biến rõ rệt các đột phát chiến lược, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Bên cạnh đó, trên cơ sở phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ cơ quan phải đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng. Đồng thời, Đảng ủy cơ quan phải tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng trong mọi mặt công tác, đặc biệt là công tác tổ chức, cán bộ và công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận, đoàn kết, nhất trí cao trong toàn Đảng bộ và cơ quan, góp phần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao phó, đặc biệt là trong định hướng chiến lược đổi mới cơ cấu tổ chức bộ máy, xây dựng mô hình tổ chức cơ quan trở thành một cơ quan tham mưu chiến lược về cải cách và phát triển của Đảng và Nhà nước…

Theo Bộ trưởng, trong truyền thống 75 năm hình thành và phát triển của ngành Kế hoạch và Đầu tư, mà tiền thân là Ủy ban Nghiên cứu kế hoạch kiến thiết, hai chữ “kiến thiết” đã không chỉ theo suốt chặng đường phát triển, mà còn cần thiết hơn bao giờ hết trong chặng đường phát triển sắp tới của Bộ, của ngành và của đất nước.

leftcenterrightdel
 Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Sơn Minh Thắng đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Ảnh: MPI)

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đánh giá cao những thành tựu mà Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có bước đột phá trong xây dựng thể chế, nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu hội nhập của đất nước; chủ động phối hợp với các bộ ngành liên quan tham mưu, báo cáo các giải pháp kịp thời, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô.

“Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thành và vượt các chỉ tiêu, các nhiệm vụ đề ra”, ông Thắng nhấn mạnh.

Đại hội tiến hành bầu 26 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị phiên thứ nhất đã bầu 9 đồng chí trong Ban Thường vụ, bầu 7 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy do đồng chí Nguyễn Thế Ngân là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. Thứ trưởng Trần Quốc Phương, được tín nhiệm bầu là Bí thư Đảng bộ cơ quan nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII gồm 4 đồng chí là đại biểu chính thức và 1 đồng chí đại biểu dự khuyết.

leftcenterrightdel
Thứ trưởng Nguyễn Văn Trung tặng hoa chúc mừng Thứ trưởng Trần Quốc Phương, tân Bí thư Đảng ủy và toàn thể Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan nhiệm kỳ 2020-2025 (Ảnh: MPI) 

Phát biểu nhận nhiệm vụ mà Đại hội tin tưởng giao phó, thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Trần Quốc Phương chia sẻ, ông và các đồng chí Ủy viên trong Ban chấp hành ý thức sâu sắc rằng, đây là vinh dự to lớn nhưng cũng là nhiệm vụ mà các đại biểu Đại hội tin tưởng giao cho.

Tân Bí thư Đảng ủy Trần Quốc Phương khẳng định, Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan sẽ đoàn kết, chung sức, đồng lòng, tận tâm, tận lực, cùng với cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ phấn đấu triển khai, thực hiện sáng tạo, có hiệu quả Nghị quyết của Đại hội, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Đảng, đáp ứng sự tin tưởng của các đồng chí đảng viên./.

Hà Anh